General Electric

US3696041033
11,32 USD 26/02/2020 0:30 New York
-0,54 USD (-4,55 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
7,930 13,16  52 weken min max
27,22 % Rendement 1 jaar
0,34 % Dividendrendement
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  De resultaten van General Electric brachten geen negatieve verrassingen 22 dagen geleden - dinsdag 4 februari 2020
  Dat volstond om de koers te laten opveren. Maar niet alle leed is geleden.

  De aanbevelingen van onze financiële experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  General Electric zet strategie verder 4 maanden geleden - donderdag 31 oktober 2019
  Ondanks de ongunstige wereldconjunctuur veerde de koers op met 11,5% na de bekendmaking van het kwartaalresultaat.

  De koers ligt opnieuw in de buurt van het niveau van een jaar geleden. De groep kampt echter nog steeds met gebrekkige fundamenten en het aandeel is erg riskant.
  HOUDEN als u geduldig bent en niet vreest voor het risico
  .

  General Electric zet zijn herstructurering verder. Maar al klom de omzet van de industriële tak met 7% (zonder afstotingen en overnames), toch leed de groep over het 3e kwartaal een verlies van 1,08 USD per aandeel (vooral te wijten aan de tak diensten aan de oliesector). Dit is echter niet verrassend.

  Bovendien trekt de groep haar vooruitzichten op wat de liquiditeitengeneratie over heel 2019 betreft, waardoor ze haar hoge schuld zal kunnen afbouwen (naast de afstoting van activa).

  Verder zijn de takken gezondheid en luchtvaart nog altijd goed voor het leeuwendeel van de bedrijfswinst. De divisie energie daarentegen blijft verlieslatend en een terugkeer van de rentabiliteit is er nog niet aan de orde van de dag.

  We handhaven onze ramingen: over het boekjaar 2019 zal noch winst noch verlies worden geboekt. Voor 2020 tippen we op een winst per aandeel van 0,60 USD.

  Koers op het moment van de analyse: 10,11 USD

  General Electric is een industriële groep actief in uiteenlopende domeinen. Ze produceert uitrustingsgoederen voor de energiesector en de sector voor afvalwaterbehandeling zoals gas- en stoomturbines, windmolens, uitrustingen voor ontzilting. Is ook actief in de luchtvaart (vliegtuigmotoren), de gezondheid (o.a. medische beeldvorming), de uitrusting voor olie-exploratie en de transportsector (locomotieven, mijnvoertuigen...).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De CEO van General Electric kan maar een matig rapport voorleggen na 1 jaar dienst 4 maanden geleden - vrijdag 4 oktober 2019
  De koers is bijna gedaald naar zijn niveau ten tijde van de crisis in 2008/'09.

  De nieuwe CEO verrichtte dus nog geen wonderen en er blijft veel werk aan de winkel. We raden u aan om voorzichtig te blijven. 
  HOUDEN.

  Larry Culp, die een jaar geleden CEO werd, moest het leegbloeden van GE een halt toeroepen. De groep flirtte met het faillissement en de financiën moesten dus gesaneerd worden. Er werd fors in de kosten gesnoeid, het jaardividend werd gereduceerd tot 0,04 USD bruto, en er werden activa verkocht (biofarma, deel van diensten aan de oliesector, enz.). Een faillissement werd vermeden maar de schuld blijft zorgwekkend en Culp scoorde zeker niet op alle vlakken tijdens zijn 1ste dienstjaar. Zo verloor de koers verder terrein (-25%) en blijven de rentabiliteit en de groei in de activiteit energie slabakken (turbines en hernieuwbare energie; zware waardevermindering vorig jaar). Ook de rekeningen van de groep blinken nog altijd niet uit in transparantie. Een bewijs daarvan zijn de recente beschuldigingen van massale boekhoudkundige fraude (vooral in de verzekeringen). De website om die fraude aan de kaak te stellen, werd inmiddels afgesloten, wat aangeeft dat de beschuldigingen wellicht overdreven waren, maar de beleggers blijven ongerust. Daarvan profiteerde Novos First om medio september een bod te lanceren op 600 000 aandelen GE tegen een prijs van 7,65 USD per stuk (huidige koers is 8,71 USD).

  Koers op het moment van de analyse: 8,71 USD

  General Electric is een industriële groep actief in uiteenlopende domeinen. Ze produceert uitrustingsgoederen voor de energiesector en de sector voor afvalwaterbehandeling zoals gas- en stoomturbines, windmolens, uitrustingen voor ontzilting. Is ook actief in de luchtvaart (vliegtuigmotoren),  de gezondheid (o.a. medische beeldvorming), de uitrusting voor olie-exploratie en de  transportsector (locomotieven, mijnvoertuigen...).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Heeft General Electric zich schuldig gemaakt aan fraude? 6 maanden geleden - maandag 26 augustus 2019
  De markten blijven hun twijfels hebben en maken zich tevens zorgen rond de winstgevendheid van de industriële tak.
  Heeft General Electric zich schuldig gemaakt aan fraude?

  Heeft General Electric zich schuldig gemaakt aan fraude?

  Bij de publicatie van zijn halfjaarresultaat is General Electric er niet in geslaagd om alle twijfels weg te nemen, o.a. rond de rentabiliteit van zijn industriële activiteiten. Bovendien stelt een invloedrijk financieel analist boekhoudkundige onregelmatigheden aan de kaak! 
  Enkel houden als het hoge risico u niet afschrikt.

  Rentabiliteit kalft verder af

  GE probeert nog altijd vergeefs zijn winstgevendheid op te krikken. In het 2de kwartaal dook de winst excl. herstructureringskosten 6% lager t.o.v. een jaar eerder (naar 0,17 USD p.a.). Het nettoresultaat is negatief (-0,01 USD p.a.). De rentabiliteit van de takken elektriciteit en hernieuwbare energie kalft af en weegt op de bedrijfsmarge van de industriële activiteiten (daalt van 10,2 naar 7,6%). In de tak elektriciteit dikt het orderboekje wel met 2% aan en liggen de kosten lager dan verwacht. Gezondheid en luchtvaart kunnen nog altijd bogen op comfortabele bedrijfsmarges (19,4 en 17,6%). 

  Gefoefel in de boeken?

  Hoewel de solvabiliteit fragiel blijft (veel schulden), lijken een faillissement of een forse herkapitalisatie niet aan de orde. Volgens Harry Markopolos, die in 2000 de Madoff-affaire blootlegde, heeft GE echter de kosten die het moet torsen voor uitkeringen van gezondheidszorgverzekeringen, schromelijk onderschat in zijn boekhouding (het zou gaan om 29 miljard USD of 3,3 USD per aandeel!). De materie is complex en de experten verschillen van mening. Mogelijk heeft GE het niet te nauw genomen met de regels maar om van een grootschalige fraude te spreken lijkt het ons nog te vroeg. Als GE extra kosten moet dragen, zullen die volgens de groep ook gespreid zijn over tientallen jaren. Maar u bent verwittigd: het aandeel is erg riskant!

  Ook positieve inspanningen

  GE blijft intussen wel activa van de hand doen (verkoop biofarma gepland voor eind dit jaar) en ondanks de forse reorganisatie trekt de groep haar cashgeneratieprognoses voor heel 2019 op en gaat ze voor de komende jaren nog altijd uit van een verbetering. Voorwaarde is dan wel dat ze haar strategie perfect uitvoert en dat de wereldeconomie niet al te zeer verslechtert. Voor 2019 mikken wij op een resultaat zonder winst of verlies, voor 2020 op een winst van 0,60 USD per aandeel.

  Koers op het moment van de analyse: 7,97 USD

  General Electric is een industriële groep actief in uiteenlopende domeinen. Ze produceert uitrustingsgoederen voor de energiesector en de sector voor afvalwaterbehandeling zoals gas- en stoomturbines, windmolens, uitrustingen voor ontzilting. Is ook actief in de luchtvaart (vliegtuigmotoren),  de gezondheid (o.a. medische beeldvorming), de uitrusting voor olie-exploratie en de  transportsector (locomotieven, mijnvoertuigen...).

   

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De winstdaling van General Electric is beperkt 10 maanden geleden - maandag 6 mei 2019
  De verwachtingen blijven echter onveranderd.

  Het aandeel is correct gewaardeerd.
  HOUDEN.

  De kwartaalwinst daalde slechts met 7% en de inspanningen lonen. De cijfers zijn beter dan verwacht (o.a. uitgaven). Maar doordat er al werd vooruitgelopen op de impact van sommige maatregelen, houdt de groep vast aan haar verwachtingen voor heel het jaar. De schuld blijft hoog en de rentabiliteit van de industriële tak verzwakt.

  Koers op het moment van de analyse: 10,50 USD

  General Electric is een industriële groep actief in uiteenlopende domeinen. Ze produceert uitrustingsgoederen voor de energiesector en de sector voor afvalwaterbehandeling zoals gas- en stoomturbines, windmolens, uitrustingen voor ontzilting. Is ook actief in de luchtvaart (vliegtuigmotoren),  de gezondheid (o.a. medische beeldvorming), de uitrusting voor olie-exploratie en de  transportsector (locomotieven, mijnvoertuigen...). 

   

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 13,16 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 7,930 USD
ISIN-code US3696041033
Beurs New York
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 0,96
Volatiliteit 30,93 %
Aantal bestaande aandelen 8.733.549.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 103,58 USD
Sector Diverse industrieën en diensten
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 647.984 USD
Score corporate governance 5
Land Verenigde Staten

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2020 (e) 2019 (e) 2018 (e) 2016
Dividend 0,04 0,04 0,36 0,90
Courante winst 0,30 0,00 -2,53 0,87
Nettowinst 0,30 -0,62 -2,53 0,87
Courante cashflow 1,00 0,54 -0,64 1,38
Netto cashflow 1,00 0,30 -0,64 1,38
EBIT 0,90 0,62 -1,86 1,40
EBITDA 1,50 1,19 1,25 1,94
Boekwaarde 3,50 3,24 3,44 8,36
Tastbare boekwaarde -0,75 -1,04 -0,87 0,59

Prestaties (in euro)

General Electric Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden 4,45 % 1,95 % 5,41 %
Rendement 6 maanden 52,56 % 10,91 % 15,93 %
Rendement 1 jaar 27,22 % 10,95 % 20,65 %
Gemiddeld jaarlijks rendement op 5 jaar -10,56 % 1,24 % 9,75 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2019 (e) 2018 (e) 2016 2015
Pay out - - 103,64 % -
Current ratio - - 1,92 1,58
Return on equity - - 10,78 % -6,25 %
Total return on equity - - 10,78 % -6,25 %
Brutomarge - - 27,87 % 41,10 %
Nettomarge - - 6,23 % -4,14 %
EBIT marge - - 10,38 % 6,08 %
EBITDA marge - - 14,32 % 14,24 %
Belastingvoet - - -5,68 % 338,04 %
Gearing - - 108,88 120,95
Eigen vermogen/ Balanstotaal - - 22,05 % 20,93 %

Beursgegevens per aandeel

2020 (e) 2019 (e)
Dividendrendement 0,34 % 0,34 %
Koers/ Courante winst 39,53 -
Koers/ Courante cashflow 11,86 21,96
Koers/ Boekwaarde 3,39 3,66
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Koers / intrinsieke waarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 3,93 % -

(E) : raming