General Electric

US3696041033
E-mailalert
Toevoegen aan portefeuille
13,99 USD 19/04/2018 22:00 New York
0,00 USD (0,00 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
12,83 30,27  52 weken min max
-58,22 % Rendement 1 jaar
3,43 % Dividendrendement
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Hoe komen we tot ons advies?

Artikels

 • Analyse
  General Electric bevindt zich nog altijd in een moeizame transitiefase 2 maanden geleden - vrijdag 26 januari 2018
  Het concern zal hard moeten knokken om terug in de gading te komen bij de beleggers.
   
   
   
   

  Het advies van onze experten en onze risicobeoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

  Ik wil toegang tot deze inhoud!
 • Analyse
  General Electric blijft zijn aandeelhouders ontgoochelen 5 maanden geleden - donderdag 23 november 2017
  De koers viel terug tot zijn niveau van 20 jaar geleden en het dividend werd onlangs gehalveerd.

  De hoop op winstgroei werd niet ingelost. Volgens de nieuwe directie zal de groep een overgangsfase doormaken voor ze kan herstellen.
  Hoe dan ook, er is geen reden om te panikeren. General Electric heeft nog flink wat werk voor de boeg, maar het blijft een degelijke industriële groep met talrijke kwaliteitsvolle activa. Bovendien, en al zal de koers op korte en middellange termijn misschien nog schommelen, houdt het aandeel gezien de koersdip volgens ons voldoende rekening met de huidige moeilijkheden.
  Bent u geduldig en staat u open voor risico's (3), dan mag u HOUDEN.

  Faling

  De winst per aandeel 2017 zal niet hoger liggen dan dat van 2009, dat een zwart jaar was voor de wereldeconomie. Want om de forse afname van zijn activiteit in de financiële sector (als gevolg van de crisis) te compenseren, deed General Electric (GE) aanzienlijke investeringen (34 miljard dollar van 2013 tot 2017). Probleem is dat deze investeringen vaak zwaar te torsen waren (bv. turbines van Alstom) of op een ongelukkig moment werden uitgevoerd (investeerde in de oliesector toen de olieprijs hoog was, die erna fors zakte). Ook kocht GE onder druk van een aandeelhoudersactivist flink wat eigen aandelen in (voor ±40 miljard dollar in 2015 en 2016) tegen een vrij hoge koers (25 à 30 USD).

  Wel is het zo dat de groep soms gewoon pech heeft gehad. Ook is ze soms onvoorzichtig geweest. En de bedragen die ze toen verkeerd spendeerde, werpen vandaag dus geen vruchten af. Bijgevolg moet de groep gezien ze over onvoldoende middelen beschikt en haar schuld binnen de perken wil houden, haar dividend halveren (tot 0,48 USD bruto voor 2018).

  Waarom?

  Jack Welch, bedrijfsleider van de groep van 1981 tot 2001, werd door het zakenblad Forbes uitgeroepen tot de meeste succesvolle CEO van de 20e eeuw... Zijn opvolger Jeffrey Immelt (die onlangs aftrad) verklaarde onlangs (en met weinig bescheidenheid) in het befaamde Harvard Business Review "dat hij General Electric heeft wederopgebouwd". De groep meent dus dat ze kan bogen op een uitstekend management.

  In werkelijkheid zitten de zaken echter helemaal anders in elkaar. General Electric ontpopte zich namelijk tot een erg complex conglomeraat, dat niet in staat was zich op doeltreffende wijze aan de economische en technologische ontwikkelingen van de laatste 20 jaar aan te passen. De groep kende een chaotisch parcours. En vaak werden de activiteiten te laat geherdefinieerd. Bovendien heeft 50% van de werknemers van GE minder dan 5 jaar anciënniteit. Onder deze omstandigheden is het dan ook niet gemakkelijk om één duidelijk objectief te stellen voor de hele groep.

  Geen nieuwe strategie?

  Deze zomer werd een nieuw directieteam aangesteld met aan het hoofd John Flannery (die met enig succes verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de gezondheidstak). Maar na een eerste strategische audit bleek dat het nieuwe team niet radicaal brak met de strategie van zijn voorgangers. General Electric blijft dus op dezelfde manier functioneren.

  Enerzijds zal de groep haar activiteiten één voor één blijven opkuisen (er werden afstotingen aangekondigd, o.a. voor ±20 miljard dollar in de verlichting en het transport). En anderzijds zal ze de volgens haar strategisch interessante activiteiten versterken (meer dan de helft van de omzet): de energie-infrastructuur (turbines…), de luchtvaart en gezondheidszorg. De turbines kampen momenteel met een aantal problemen. Maar in de luchtvaart en de gezondheid komen steeds meer bestellingen binnen (ook in de bijpassende diensten).

  Op termijn zou ook de tak olie en gas, die onlangs bij Baker Hughes werd ondergebracht, kunnen worden afgestoten. De groep zal dus pogen meer liquiditeiten te genereren. En in dit opzicht zal vanaf nu elke investering grondig onder de loep worden genomen wat de inkomsten en uitgaven betreft.

  Wat hiervan te denken?

  Gezien een radicale beslissing uitblijft (uiteenvallen van de groep in kleine onafhankelijke eenheden...) zal General Electric, al wordt zijn structuur iets lichter, een log conglomeraat blijven, dat de nieuwe directie nieuw leven zal moeten inblazen. Want al moet de groep prioriteit blijven geven aan innovatie, toch kan General Electric niet worden omschreven als een 125-jarige start-up zoals de vorige directie dit ooit formuleerde. Wel ziet het er naar uit dat de groep strenger zal worden in de toekenning van middelen aan haar diverse divisies. Ook zal ze haar winstgevendheid strikter gaan beheren.

  De belegger van zijn kant zal de vorderingen die GE al dan niet zal maken, aandachtig in het oog moeten houden. 2018 wordt wellicht alweer een overgangsjaar: we tippen op een winst per aandeel van ±0,90 USD (stabiel t.o.v. 2017). En wellicht zal pas in 2019 de omzet met minimum 2% groeien (zonder afstotingen en overnames) en de winstgevendheid toenemen. Ondertussen zal het nu al verlaagde dividend op de helling blijven staan.

  Koers op het moment van de analyse: 18,15 USD

  General Electric is een industriële groep actief in uiteenlopende domeinen. Ze produceert uitrustingsgoederen voor de energiesector en de sector voor afvalwaterbehandeling zoals gas- en stoomturbines, windmolens, uitrustingen voor ontzilting. Is ook actief in de luchtvaart (vliegtuigmotoren), de gezondheid (o.a. medische beeldvorming), de uitrusting voor olie-exploratie en de transportsector (locomotieven, mijnvoertuigen...).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  De koers van General Electric ligt nu rond de 18 USD ten opzichte van 31 begin dit jaar 5 maanden geleden - woensdag 15 november 2017
  De recente update van de groep betreffende haar strategische en financiële vooruitzichten kon niet geruststellen.

  Na de ontgoochelingen van de laatste kwartalen zien we niet in waarom we de directie nog blindelings zouden vertrouwen. In het licht van de recente koersdip raden we u echter aan om niet halsoverkop te verkopen. U mag uw aandelen houden.
  We komen hier nog op terug.

  Gezien de teleurstellende evolutie van de winst én de beurskoers kondigde de groep een dividendknip aan (gehalveerd tot 0,48 USD bruto). Desondanks zal met de huidige dividendpolitiek niet radicaal worden gebroken. De groep zal dus niet in verschillende onafhankelijke entiteiten worden opgesplitst. Wel zal ze zoals voorzien afstotingen doen (mogelijks ook in de tak olie en gas) en zal ze bepaalde activiteiten die volgens haar strategisch interessant zijn, versterken (turbines, luchtvaart, gezondheid). Bovendien verbindt ze zich ertoe om haar financiën beter te gaan beheren (zo zal ze niet meer investeren in projecten die op termijn mogelijks niet winstgevend zullen zijn).

  Koers op het moment van de analyse: 17,90 USD

  General Electric is een industriële groep actief in uiteenlopende domeinen. Ze produceert uitrustingsgoederen voor de energiesector en de sector voor afvalwaterbehandeling zoals gas- en stoomturbines, windmolens, uitrustingen voor ontzilting. Is ook actief in de luchtvaart (vliegtuigmotoren), de gezondheid (o.a. medische beeldvorming), de uitrusting voor olie-exploratie en de transportsector (locomotieven, mijnvoertuigen...).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  Het kwartaalresultaat van General Electric ontgoochelt eens te meer 6 maanden geleden - dinsdag 24 oktober 2017
  De groep blijft moeite hebben om uit het dal te krabbelen.

  De koers boerde de laatste maanden flink achteruit. Verkopen is dus niet aangewezen.
  HOUDEN.

  Net als in 2016 is de groep gezien het resultaat voor het 3e kwartaal verplicht haar verwachtingen voor heel 2017 neerwaarts bij te stellen. De bedrijfswinst van de industriële activiteiten boerde met 16% achteruit als gevolg van tegenslagen in de takken energie-infrastructuren (turbines) en olie en gas. De groepsomzet viel met 1% terug. (zonder afstotingen en overnames) en de winst per aandeel met 5% ondanks de inkoop van eigen aandelen. En al wordt het dividend gehandhaafd, toch sluiten we een nakende dividendknip niet uit gezien de liquiditeiten opnieuw afnemen. We verlagen onze winstramingen per aandeel tot 0,80 USD in 2017 (t.o.v. 1,35 voorheen) en 1,25 USD in 2018 (t.o.v. 1,70). Medio november zal de nieuwe directie na een volledige strategische audit haar vooruitzichten uit de doeken doen. Wil de groep haar resultaten hoger drijven, dan zal ze kostenbesparingen moeten doorvoeren maar ook activiteiten van de hand doen waarin ze onvoldoende competitief is. De concurrentie (Honeywell…) doet het immers vaak beter. De groep stootte haar financiële tak af maar toch blijft haar structuur complex, log en moeilijk te beheren. Ook resten er maar weinig synergieën tussen de diverse industriële activiteiten.

  Koers op het moment van de analyse: 22,32 USD

  General Electric is een industriële groep actief in uiteenlopende domeinen. Ze produceert uitrustingsgoederen voor de energiesector en de sector voor afvalwaterbehandeling zoals gas- en stoomturbines, windmolens, uitrustingen voor ontzilting. Is ook actief in de luchtvaart (vliegtuigmotoren), de gezondheid (o.a. medische beeldvorming), de uitrusting voor olie-exploratie en de transportsector (locomotieven, mijnvoertuigen...).

  Deel dit artikel

 • Analyse
  General Electric verkoopt zijn divisie industriële oplossingen aan ABB 6 maanden geleden - dinsdag 3 oktober 2017
  Wellicht zal dit echter onvoldoende zijn om zijn aandeelhouders te overtuigen.

  Volgens ons werd het aandeel over de laatste maanden overdreven afgestraft.
  HOUDEN.

  De groep verkoopt de tak industriële oplossingen (componenten voor elektrische producten) aan ABB. De prijs voor deze weinig winstgevende divisie is degelijk maar wellicht zal General Electric een ingrijpendere herstructurering moeten doorvoeren, wil het zijn aandeelhouders ervan overtuigen dat het duurzaam kan groeien. We houden het aandeel in portefeuille onder meer in afwachting dat de vooruitzichten in november worden bekendgemaakt.

  Koers op het moment van de analyse: 24,09 USD

  General Electric is een industriële groep actief in uiteenlopende domeinen. Ze produceert uitrustingsgoederen voor de energiesector en de sector voor afvalwaterbehandeling zoals gas- en stoomturbines, windmolens, uitrustingen voor ontzilting. Is ook actief in de luchtvaart (vliegtuigmotoren), de gezondheid (o.a. medische beeldvorming), de uitrusting voor olie-exploratie en de transportsector (locomotieven, mijnvoertuigen...).

  Deel dit artikel

Meer

Belangrijke gegevens

Identiteitskaart

Maximumkoers afgelopen 12 maanden 30,27 USD
Minimumkoers afgelopen 12 maanden 12,83 USD
ISIN-code US3696041033
Beurs New York
Noteert op Euronext Brussel nee
Bèta 1,16
Volatiliteit 17,42 %
Aantal bestaande aandelen 8.657.945.000
Beurskapitalisatie (in miljard) 121,13 USD
Sector Diverse industrieën en diensten
Transactievolume (gemiddeld / dag / x 1 000) 1.266.338 USD
Score corporate governance 5

Sleutelcijfers per aandeel (USD)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividend 0,48 0,84 0,93 0,92
Courante winst 0,75 -0,72 0,91 -0,62
Nettowinst 0,75 -0,72 0,91 -0,62
Courante cashflow 1,40 1,08 1,43 0,48
Netto cashflow 1,40 1,08 1,43 0,48
EBIT 1,15 -0,49 1,46 0,86
EBITDA 1,95 1,16 2,01 2,01
Boekwaarde 7,20 7,41 8,67 10,48
Tastbare boekwaarde -2,60 -2,38 0,62 3,49

Prestaties (in euro)

General Electric Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement 3 maanden -14,23 % -4,72 % -5,26 %
Rendement 6 maanden -42,26 % -1,84 % 0,77 %
Rendement 1 jaar -58,22 % 1,25 % -0,19 %
Rendement 5 jaar -4,32 % 6,02 % 12,87 %

Financiële ratio's van het bedrijf

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 103,64 % - 58,76 %
Current ratio - 1,92 1,58 1,98
Return on equity - 10,78 % -6,25 % 8,65 %
Total return on equity - 10,78 % -6,25 % 11,89 %
Brutomarge - 27,87 % 41,10 % 45,28 %
Nettomarge - 6,23 % -4,14 % 10,33 %
EBIT marge - 10,38 % 6,08 % 22,38 %
EBITDA marge - 14,32 % 14,24 % 28,63 %
Belastingvoet - -5,68 % 338,04 % 10,35 %
Gearing - 108,88 120,95 81,01
Eigen vermogen/ Balanstotaal - 22,05 % 20,93 % 21,10 %

Beursgegevens per aandeel

2018 (e) 2017 (e)
Dividendrendement 3,43 % 6,00 %
Koers/ Courante winst 18,65 -
Koers/ Courante cashflow 9,99 12,95
Koers/ Boekwaarde 1,94 1,89
Koers/ Tastbare boekwaarde - -
Prijs per netto vermogenswaarde - -
Verwacht rendement op lange termijn 6,67 % -

(e) : raming

×
Vertel ons wat u denkt
general-electric
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden