Meer Info, minder uitstoot

Samen naar een groenere 21ste eeuw

Het project 

Het MILE21-project – ‘Meer Info Minder Uitstoot – Samen naar een groenere 21ste eeuw’ – biedt de consument werkelijke verbruiksgegevens van personenwagens, om zo gestaafde aankoopbeslissingen te nemen voor efficiëntere wagens.

Dankzij het MILE21-platform kunnen consumenten de werkelijke verbruiks- en uitstootwaarden opzoeken van tal van in de EU aangeboden automodellen. Daarnaast kunnen gebruikers op het platform hun eigen verbruik bijhouden.

Door de rechtstreekse betrokkenheid van consumenten in combinatie met autotests op de openbare weg helpt MILE21 ook grootschalige betrouwbare controlegegevens te verzamelen. Met deze data kunnen controles worden uitgevoerd van resterende verschillen tussen goedgekeurde verbruiks- en CO2-uitstootwaarden uit WLTP-typegoedkeuringen enerzijds en waarden die consumenten in de praktijk ervaren anderzijds. 

Het MILE21-project wordt medegefinancierd door het LIFE+-programma van de Europese Unie, met als agreement-nummer: LIFE17 GIC/GR/000128.