Meldpunt "Te rap kapot": veelgestelde vragen

Terug naar
meldpunt Te rap kapot

Een product melden

1. Waar vind ik het modelnummer van mijn product terug?

Je hebt het specifiek modelnummer van je product nodig als je een melding wilt doen. Dit nummer verschilt vaak van de marketingnaam van je product (vb. “A1398” in plaats van “MacBook Pro early 2015”). Je kan dit nummer op verschillende manieren terugvinden:

- op het typeplaatje (een metalen plaatje of een sticker), dat je terugvinden op de voor-, achter-, zij- of onderkant van het product. Bij sommige grote huishoudtoestellen bevindt het zich ergens aan de binnenkant.

- in de handleiding die je misschien nog hebt

- op de aankoopbon

- op het garantiebewijs

- bij elektronische toestellen zoals smartphones en tablets vind je het modelnummer ook in het informatieluik van het instellingenmenu.

 

2. Welke producten kan ik melden?

Elk product waarvan je verwacht dat het enkele jaren mag meegaan. Dat zijn dus producten die geen houdbaarheidsdatum hebben (voeding, detergenten, zonnecrème ...) maar wel toestellen die je jaren hoopt te gebruiken (hightech of huishoudtoestellen, transportmiddelen, speelgoed, gereedschap ...).

 

3. Wat als ik het model van mijn toestel niet terugvind in de keuzelijst?

Onze databank bevat de modelnummers van alle producten die de laatste 10 jaar in België werden verkocht. Tenzij je toestel ouder is dan 10 jaar of als je het in het buitenland kocht, zou het dus in de lijst moeten staan. Als je het model van je toestel begint in te voeren, verschijnen de overeenkomstige zoekresultaten meteen in de lijst. In sommige gevallen bevatten de modelnamen in de lijst een of meerdere toevoegingen. Kies in zo’n geval de naam die het meest overeenkomt met die van jouw toestel.

 

4. Hoe oud mogen de producten of toestellen zijn die ik wil melden?

Je kunt elk toestel melden waarvan je zelf vindt dat het te snel onbruikbaar is geworden. Met andere woorden kun je elk toestel melden waarvan de korte levensduur je teleurstelt.

Opgelet: voor toestellen die niet ouder zijn dan twee jaar geldt steeds de wettelijke garantietermijn van twee jaar (zie vraag 5).

 

5. Wat als mijn product nog onder de wettelijke garantie van 2 jaar valt?

Indien er gedurende de eerste 6 maanden na aankoop een gebrek optreedt, moet de verkoper aantonen dat je als klant zelf het toestel hebt stukgemaakt en dat het defect niet te wijten is aan een fabricagefout. Na die 6 maanden moet je als consument zelf gaan aantonen dat het gebrek aan het toestel reeds aanwezig was toen je het kocht. Dit is een lastige opdracht waarvoor vaak een dure expertise nodig is.

Toestellen die nog onder garantie vallen kun je ook melden op ons meldpunt "Te rap kapot", maar we zullen ons vooral richten op toestellen die niet meer onder de garantiewetgeving vallen en dus al stuk gaan na 2 jaar. Heb je hulp nodig voor toestellen die nog in garantie zijn, dan kun je samen met ons de verkoper om hulp vragen. Gebruik hiervoor onze online klachtenbox om je klacht direct kenbaar te maken aan de verkoper of fabrikant.

 

6. Wat als mijn product net na 2 jaar stuk gaat?

Dat je toestel niet meer onder garantie valt, betekent echter niet dat het toestel al na die twee jaar problemen zou mogen vertonen. Zo verwachten wij dat alle toestellen nog voor een redelijke tijd meegaan. Als het toestel een defect vertoont, is het echter moeilijker om te bewijzen dat het veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een fabricagefout of een onderdeel van mindere kwaliteit. Het is dus belangrijk om toestellen die ouder zijn dan twee jaar te melden via ons meldpunt "Te rap kapot". Door de informatie van duizenden defecte toestellen samen te brengen kunnen we eventuele patronen herkennen en actie ondernemen.

 

7. Worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Test Aankoop is onderworpen aan de Europese wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens en past deze nauwgezet toe. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.

 

8. Moet ik abonnee zijn bij Test Aankoop om een melding te doen?

Nee, je hoeft geen abonnee te zijn bij Test Aankoop om een melding te doen. Iedereen, zowel abonnees als niet-abonnees, kan gebruik maken van ons “Te rap kapot” meldpunt.

 

9. Wat doen jullie met mijn contactgegevens?

Je contactgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. In de eerste plaats hebben we je contactgegevens nodig om de authenticiteit van jouw melding te kunnen bewijzen en valse meldingen te voorkomen.

We bellen je niet op en sturen je geen e-mails (behalve twee bevestigingsmails) tenzij:
- we meer informatie nodig hebben over het product dat je hebt gemeld
- we jouw getuigenis willen publiceren op onze website of in ons magazine
- we een actie (bv. groepsvordering) organiseren, specifiek voor het product dat je hebt gemeld

De gegevens die we met de Europese Commissie delen in het kader van het PROMPT project, zijn volstrekt anoniem.

 

 

Doel van het meldpunt “Te rap kapot”

10. Wat is het doel van het meldpunt “Te rap kapot”?

Sinds 2016 maakt Test Aankoop werk van de aanpak tegen vervroegde veroudering.. Smartphones, printersen wasmachines vormen daarbij de grootste groep van producten die vroegtijdig worden afgedankt. Vanzelfsprekend zijn de meldingen die op het meldpunt "Te rap kapot" binnenstromen maar het topje van de ijsberg. Teveel producten gaan vroegtijdig stuk, worden niet gerepareerd en worden veel te snel weggegooid. Consumenten weten bij aankoop niet meer hoe lang hun nieuwe telefoon, tablet, hoofdtelefoon of waterkoker zal meegaan. Het tegenovergestelde wordt de norm, we vervangen producten die defect gaan sneller omdat repareren te moeilijk of te duur is. De gevolgen zijn er voor onze portemonnee en voor het milieu.

Al sinds de oprichting van Test Aankoop voeren we duurzaamheidstesten uit op verschillende toestellen. Dergelijke tests zijn echter duur en hebben veel tijd nodig waardoor wij geen allesomvattende conclusies kunnen trekken en onvoldoende kort op de bal kunnen spelen. Dankzij jouw meldingen via ons meldpunt "Te rap kapot" willen wij meer informatie verzamelen over de vervroegde veroudering van toestellen.

In oktober 2019 zijn er gelijkaardige meldpunten gelanceerd door consumentenorganisaties in Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. In Duitsland en Nederland werd een enquête georganiseerd. De gegevens die worden verzameld worden gebruikt in het door de Europese Commissie gefinancierde PROMPT project, dat als doel heeft testprogramma’s te ontwikkelen die toelaten om de levensduur van producten te evalueren.

Als we voldoende meldingen binnenkrijgen, kunnen we:

- het fenomeen van vervroegde veroudering in kaart brengen

- druk uitoefenen op het beleid tegen de wegwerptrends die nefast zijn voor de consument en het milieu

- onderhandelingen voeren met fabrikanten om een tegemoetkoming te bekomen voor de gedupeerden (indien er voldoende meldingen zijn over hetzelfde toestel)

- onze duurzaamheidstesten optimaliseren

- consumenten informeren, waarschuwen en hen zo bijstaan in het vinden van duurzamere toestellen

 

11. Hoe blijf ik op de hoogte van wat er op het meldpunt gebeurt en van de acties die Test Aankoop onderneemt?

Interessante conclusies en eventuele acties die we ondernemen zullen worden gebruikt in onze publicaties en verspreid via de andere kanalen van Test Aankoop. Op terapkapot.be delen we steeds de meest recente informatie rond vervroegde veroudering en daaraan gerelateerde onderwerpen.

 

 

Vervroegde veroudering

12. Welke levensduur mag ik verwachten voor mijn toestellen?

Tot nu toe zijn er weinig wetenschappelijk studies die een ecologisch aanvaardbare levensduur voor producten inschatten. Om een idee te geven, toonde een studie door het Duitse Öko Institut aan dat wasmachines vandaag 20 jaar zouden moeten meegaan om ecologisch verantwoord te zijn.

Met ons meldpunt willen wij te weten komen wat jij beschouwt als een aanvaardbare levensduur voor je product. Dat wordt beïnvloed door het soort toestel, de prijs die je betaalde, je persoonlijke bezorgdheid om het milieu of mogelijk je persoonlijke indruk dat toestellen vroeger langer meegingen. Voor meer info kun je ons dossier “Vervroegde veroudering: een oud zeer” raadplegen waarin we enkele voorbeelden van dit fenomeen geven.

 

13. Is het niet milieuvriendelijker om een oud toestel te vervangen door een zuiniger nieuw toestel?

Dit was lang het geval, maar dat is nu verleden tijd. Tenzij er ingrijpend nieuwe technieken worden ontdekt, kan het huidige zuinige energieverbruik van huishoudtoestellen, zoals wasmachines of vaatwassers nog maar weinig worden verbeterd.

Voor de productie van nieuwe toestellen echter worden er nog steeds veel energie en grondstoffen verbruikt. Jij als consument kunt dus een steentje bijdragen door je toestel langer te gebruiken en het bij een defect te laten herstellen in plaats van het te vervangen.

 

Heb je nog vragen? Neem contact op met onze dienst individuele hulp via onze online klachtenbox of bel naar 02 542 32 32..

Terug naar 
meldpunt Te rap kapot