Nieuws

Circulatiepomp: energiebesparing mogelijk

12 februari 2008
circulatiepomp

12 februari 2008

Als u niet uitkijkt kan de circulatiepomp van uw centrale verwarming uitgroeien tot een heuse energievreter. Door een paar maatregelen kan zijn honger worden gestild.

Zij werkt stil en onopgemerkt, en daardoor kent de consument haar doorgaans niet goed: we hebben het over de circulatiepomp van de centrale verwarming. Zij verbruikt stroom, vrij veel zelfs. Ze is goed voor 5 tot 10 % van de elektriciteitsfactuur van een privéwoning. Gelukkig kunt u dit verbruik beperken.

Stroomvreter

De taak van een circulatiepomp bestaat erin om het water van de verwarmingsketel naar de radiators (of de convectors) te doen circuleren. De oud(st)e verwarmingsinstallaties werden uitgerust met een standaardcirculatiepomp die altijd tegen dezelfde snelheid aan de slag moest (met een vermogen van 70-80 W), en dat het hele stookseizoen lang; in onze contreien mag u rekenen op zowat 6 000 uur per jaar. Een eenvoudige berekening leert dat het jaarlijks stroomverbruik kan oplopen tot ± 450 kWh; dat is meer dan het verbruik van recente koelkasten, wasmachines of vaatwasmachines.

Moderne installaties zijn doorgaans uitgerust met een circulatiepomp met 3 snelheden (en een vermogen van 25 tot 75 W). Bij een ononderbroken werking verbruikt hij tussen 150 en 300 kWh per jaar (op basis van die 6 000 uur). Zo’n pomp heeft dus een aanzienlijk lager verbruik.

Sinds 2005 zijn er hoogrendementspompen verkrijgbaar (voornamelijk van de merken Grundfos, Wilo en Biral) voor cv-installaties in privéwoningen. Vanuit technisch oogpunt is hun lagere verbruik te danken aan een nieuw soort motor met permanente magneten en een elektronische snelheidsregeling. De fabrikanten hebben die toestellen in klassen ingedeeld, waarbij ze hun inspiratie hebben geput uit het meer gekende systeem van de energielabels. De meeste circulatiepompen die momenteel verkrijgbaar zijn, behoren tot klasse A, B, C of zelfs D. De klasse staat vermeld op de verpakking, in de handleiding en/of op een sticker.

Wat is het voordeel?

Onze Duitse collega’s van de consumentenvereniging Stiftung Warentest hebben een vergelijkende test uitgevoerd van circulatiepompen met hoog rendement. Gemiddeld verbruikt een pomp van klasse A in uw verwarmingsinstallatie tussen 52 (4 000 uur) en 78 kWh per jaar (6 000 uur). Een toestel van klasse B verbruikt in dezelfde omstandigheden tussen 109 et 163 kWh per jaar; die van klasse C tussen 160 en 240 kWh.

Wanneer de circulatiepomp van uw installatie aan vervanging toe is, vraag uw installateur dan uitdrukkelijk om een hoogrendementspomp te plaatsen. Anders dreigt hij een model uit klasse C of D te kiezen, dat weliswaar minder kost bij de aankoop maar op (middel)lange termijn meer stroom verbruikt. Uit enkele eenvoudige berekeningen blijkt dat u er baat bij hebt om een circulatiepomp van klasse A of B te kiezen. Ze kosten ongeveer € 180 voor een model uit de B-klasse, en € 300 - 350 voor een model uit de A-klasse. De afschrijvingstermijnen (7 tot 17 jaar) zijn wel vrij lang, maar dit soort toestellen heeft ook een lange levensduur. Overigens hoeft u met deze besparing niet aan comfort in te boeten. Integendeel, met een hoogrendementspomp is er minder kans dat leidingen en radiators lawaai maken.

Het project Energy+

Bij de gasketels scheren de gaswandketels hoge toppen. Hier is het de fabrikant die beslist over het type van circulatiepomp. Om de ontwikkeling en de verspreiding van toestellen met een optimaal rendement te bevorderen, is een Europees project gelanceerd, met name “Energy+ Pumps”. Dat streeft ernaar om verwarmingsketels en circulatiepompen met een hoog rendement te laten uitgroeien tot de Europese norm. U vindt een overzicht van de producten die aan de criteria van dit project voldoen, op www.energypluspumps.eu.

Iets doen voor de planeet en uw budget

Momenteel verbruiken de meer dan 100 miljoen circulatiepompen over heel Europa jaarlijks 30 tot 50 TWh aan elektriciteit (TWh = terawattuur = miljard kWh). Ze veroorzaken een CO2-uitstoot van 18 tot 30 miljoen ton per jaar. Als energie-efficiënte circulatiepompen de nieuwe Europese standaard zouden worden, is een jaarlijkse elektriciteitsbesparing van 60 % en meer mogelijk. Dit komt overeen met een besparing van meer dan 30 TWh per jaar.

De levensduur van een circulatiepomp is vrij lang; doorgaans moet zij pas om de 15 tot 20 jaar worden vervangen. Maar zelfs met een reeds geïnstalleerde circulatiepomp kunt u veelal toch op een eenvoudige manier besparen, tenminste bij een standaardmodel met een snelheidsregeling via 3 standen. Ga na of de pomp op de laagste stand staat. Als dat niet het geval is, probeer dan eens uit of de laagste stand zou volstaan om het warm water tot in alle radiators verdeeld te krijgen. Veelal zal dat lukken en dan is de besparing niet te verwaarlozen: u mag bij benadering rekenen op een vermindering van het verbruik tussen 55 W (in stand 2) en 35 W (in stand 1). Over een stookseizoen van 4 000 uur loopt de besparing op die manier op tot 80 kWh.


Afdrukken Versturen via e-mail