Dossier

CO-vergiftiging vermijden

05 december 2013
CO-vergifting

05 december 2013

U ruikt het niet, u ziet het niet, u hoort het niet en u proeft het niet. Maar het kan er wel zijn ... Elk jaar komen meer dan 1000 slachtoffers met een CO-vergiftiging in het ziekenhuis terecht. Het kan ook u overkomen. Wees dus voorzichtig!

Als het toch gebeurt

Hoe herkent u een CO-vergiftiging? Wat aanvankelijk lijkt op een beginnend griepje evolueert snel naar iets ergers.

  • Bij een lichte CO-vergiftiging treden in het begin vage symptomen op zoals hoofdpijn, zwakte, vermoeidheid, misselijkheid ...
  • Het slachtoffer krijgt soms rode wangen. Vergis u niet: dit is géén teken van gezondheid!
  • Verward en gedesoriënteerd gedrag is een ander symptoom. Denk bij een bejaard persoon dus niet meteen aan een infarct of dementie!
  • Bij verlengde blootstelling zijn er ademhalingmoeilijkheden en een versnelde hartslag, en uiteindelijk bewustzijnsverlies. Er kunnen stuipen optreden, gevolgd door een hart- en ademhalingsstilstand.

 

Merkt u vage symptomen op die kunnen wijzen op een CO-vergiftiging? Verlucht dan snel de kamer, schakel het verdachte toestel uit en contacteer een vakman om het apparaat te laten nakijken.

 

Eerste hulp bij een ernstige vergiftiging

Wat moet u doen wanneer u iemand aantreft die mogelijk een CO-vergiftiging heeft?

  • Open snel alle ramen en deuren en schakel het gevaarlijke toestel uit. Haal het slachtoffer uit het vertrek. Houd daarbij rekening met uw eigen veiligheid: u kunt zelf ook bevangen geraken!
  • Is het slachtoffer nog bij bewustzijn? Breng hem zelf naar het ziekenhuis of bel een ziekenwagen of arts. 
  • Is het slachtoffer bewusteloos? Leg hem dan op zijn zij. Bel onmiddellijk 112 en vermeld duidelijk dat
    u denkt dat het om een CO-vergiftiging gaat!