Nieuws

Is jouw woning geschikt voor een warmtepomp?

15 september 2021
warmtepomp externe warmtebron

Als fossiele brandstoffen zoals gas en stookolie niet meer mogen of kunnen, zal de warmtepomp een nog grotere rol spelen. Die kan overigens ook nu een goede oplossing zijn, al dan niet in combinatie met een klassieke ketel. Maar voor een optimaal rendement moet je woning er wel geschikt voor zijn.

Dat de warmtepomp nog niet is doorgebroken, heeft veel te maken met de vrij hoge investering die hij vergt, en de nog steeds goedkopere prijs van gas en stookolie ten opzichte van elektriciteit.

Maar de overheden hebben plannen om die verwarmingssystemen op fossiele brandstoffen op termijn te bannen. Als je dan niet op een collectief warmtenet kunt aansluiten, zal een warmtepomp veelal het alternatief zijn.

Alleen in voldoende geïsoleerde woningen

Warmtepompen zijn wel enkel geschikt voor woningen die voldoende geïsoleerd en luchtdicht zijn.

In een minder goed geïsoleerde woning zou je een warmtepomp met een hoger vermogen moeten nemen, dieper moeten boren in de bodem of over een groter oppervlak buizen in de grond moeten aanbrengen om warmte te putten en/of in huis vaker een vorm van bijverwarming moeten inschakelen. Dat doet de rekening oplopen.

Opdat je voor jezelf zou kunnen nagaan of jouw woning effectief geschikt is om er een warmtepomp te plaatsen, hebben we een interactieve quiz uitgewerkt in ons nieuwe dossier over warmtepompen. Afhankelijk van de mate waarin de woning geïsoleerd is of kan worden geïsoleerd, en de mogelijkheid om het warmteafgiftesysteem te laten draaien op lage temperatuur (waarbij het circulerende water onder 50°C blijft), eventueel mits een aanpassing, kom je te weten of een warmtepomp een optie is, en zo ja, welk type van warmtepomp in aanmerking komt. Aan de hand hiervan kun je installateurs aanspreken en offertes opvragen.

Naar onze interactieve quiz

Vraag een gedetailleerde berekening

Een warmtepomp plaatsen doe je niet op basis van vuistregels. Een warmteverliesberekening voor de woning door of via een installateur is vereist. Daaruit moet heel concreet blijken of een warmtepomp haalbaar is, d.w.z. of zijn vermogen het verlies aan warmte uit de woning effectief kan compenseren. Tegelijk moet worden berekend, bv. via een dimensioneringsnota, of de afgifte-elementen voldoende groot zijn om het berekende warmteverlies te compenseren.

Het volstaat immers niet om een warmtepomp te hebben; je moet een verwarmingssysteem verkrijgen dat het comfortabel warm maakt in de woning, ook als het buiten bitter koud is.

Een ongelijke strijd?

Ons dossier gaat verder in op de combinatie van een warmtepomp met zonnepanelen en/of elektrische verwarming, alsook op de keuze van het warmwatersysteem en de mogelijkheid om de woning te koelen als het ’s zomers te warm wordt.

De hamvraag blijft natuurlijk of zo’n systeem rendabel is. Door de nog steeds voordelige prijzen van gas en stookolie ten opzichte van elektriciteit heeft de warmtepomp het moeilijk om meer terrein te winnen. Maar zeker voor wie elektrisch verwarmt, kan een warmtepomp voordelig uitvallen, desnoods via een hybride installatie. [link naar het dossier over hybride verwarmingssystemen]

Brandstof tegen de voordeligste prijs

Welk verwarmingssysteem je ook hebt, ga altijd na waar je het meest voordelig af bent voor je huidige brandstof (gas, stookolie, elektriciteit, pellets). Hiervoor kun je steeds terecht op ons energieplatform.

Naar ons energieplatform