Nieuws

Verwarring over Brusselse waterfactuur: Vivaqua zet fout recht

05 maart 2020

Watermaatschappij Vivaqua paste sinds begin dit jaar een nieuwe wetgeving toe waardoor mensen met een collectieve meter opeens veel meer moesten betalen. Inmiddels werd dit rechtgezet door de maatschappij.

De Brusselse watermaatschappij Vivaqua heeft begin dit jaar de tarieven voor huishoudelijk waterverbruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangepast. Maar dit bleek sterk in het nadeel van mensen met een collectieve watermeter.

Progressief versus lineair tarief

Op zich werd het wel eens tijd dat de watertarieven werden aangepast, aangezien dit voor het laatst gebeurde in 2014. Maar de prijzen werden niet voor iedereen op dezelfde manier veranderd. Huishoudens die een eigen watermeter hebben, zouden net als voorheen onder het progressieve tarief vallen. Huishoudens waarbij het verbruik door een gemeenschappelijke meter wordt geregistreerd, zouden onder het lineaire tarief vallen. Het progressieve tarief berekent de prijs voor het water op basis van wat men verbruikt, maar houdt daarbij rekening met de samenstelling van het gezin. Een alleenstaande die evenveel verbruikt als een gezin van vier, betaalt bv. meer per m³.

Tot 22 % extra

Dit progressieve tarief gold ook voor wie een gemeenschappelijke meter heeft, tot vorig jaar. Toen werd de Brusselse wetgeving aangepast, waardoor voortaan voor gemeenschappelijke meters het lineaire tarief werd gehanteerd, dat geen rekening houdt met de samenstelling van het huishouden. Dit had verregaande gevolgen: een alleenstaande in een appartementsgebouw zou 22 % meer betalen voor dezelfde hoeveelheid water als een alleenstaande met een eigen teller. Bij die laatste stijgt de prijs slechts met 2 % per jaar.

Vivaqua stelt bij

Onder druk van de raad van bestuur van Vivaqua en van de bevoegde minister stelde Vivaqua intussen haar tarieven bij. Maar intussen, sinds 1 januari, zijn wel al zo’n 72 000 waterfacturen verstuurd volgens de nieuwe tarifering. In een tienduizendtal gevallen zou het gaan om huishoudens met een collectieve meter. Hun facturen zullen worden herberekend, waardoor mensen die alleen wonen wellicht geld zullen terugkrijgen. Anderen zullen misschien moeten bijbetalen.

Krijg je toch een niet-correcte factuur in de bus of word je niet terugbetaald?

Dien een klacht in