Nieuws

Pelletkachels: te veel kaf…

28 september 2015
pellets

Uit onze labotests blijkt dat pelletkachels al te vaak te kort schieten op het vlak van rendement, CO-uitstoot en veiligheid. Enkele modellen met een goede beoordeling geven nochtans het goede voorbeeld.

Interesse om u te verwarmen met een pelletkachel en pellets?

Pelletkachels kunnen je een besparing opleveren als je zo de klassieke verwarmingsketel niet aan hoeft te zetten in het tussenseizoen of als die minder hard moet werken in putje winter. Een pelletkachel vertoont ook een betere CO2-balans dan verwarming op bv. stookolie of gas. Houtpellets, althans die met een PEFC- of FSC-label, zijn immers een hernieuwbare brandstof.

Uit onze test van 17 modellen blijkt echter dat er heel wat problemen zijn met het rendement, de uitstoot en veiligheid van pelletkachels.

Uiteenlopend rendement, te hoge CO-uitstoot

1 op de 6 van de door ons geteste toestellen voldoet niet aan de Europese norm qua rendement (75%), en 1 op de 3 slaagt er niet in om aan de strengere Belgische norm (van 80%) te voldoen. Het kan nochtans anders, want één toestel haalt een rendement van maar liefst 90%.

Een onvolledige verbranding produceert meer vervuilende rookgassen zoals koolstofmonoxide (CO). Zo stoot 1 op de 4 modellen op maximaal vermogen meer CO uit dan toegelaten volgens de Europese norm en 3 op de 4 stoten te veel CO uit bij een werking op beperkt vermogen.

Veiligheid: een heikel punt

Sommige delen van de pelletkachel moet je kunnen vastnemen, zoals het handvat van de deur of de afsluitklep van het pelletreservoir. Als die warm worden, moet de fabrikant hiervoor een oplossing aanreiken. Eigenlijk volstaat het volgens de norm gewoon om een (oven)want bij te leveren of het handvat van de deur afneembaar te maken. Al bij al voldoen 8 op de 17 toestellen uit de test niet op dat punt, terwijl een geringe investering van de fabrikant had volstaan.

En als bv. de schoorsteen deels of geheel verstopt zou raken, zou de kachel moeten stilvallen om te vermijden dat hij zou kunnen ontploffen of dat er rookgassen in de woonruimte zouden worden teruggeslagen, met verstikkingsgevaar voor de bewoners tot gevolg. Welnu, 5 op de 17 modellen vielen helemaal niet stil terwijl de schouw afgesloten was.

Globaal genomen scoren slechts 5 op de 17 modellen goed voor veiligheid. Een fikse tegenvaller. Wij dringen dan ook aan op striktere normen voor pelletkachels!