Nieuws

Overstap naar rijk gas: geen dure controles!

26 februari 2018

De komende jaren zullen anderhalf miljoen gezinnen geleidelijk overstappen van arm op rijk gas. Je verwarmingstechnieker zal je binnenkort misschien kosten aanrekenen voor de controle of aanpassing van je toestellen. Maar in de meeste gevallen zou dat niet het geval mogen zijn.

De overstap van arm naar rijk gas is voorzien tussen 2018 en 2029 voor 1,6 miljoen klanten.

Hoor jij daar bij? Hoe weet je of je toestellen moeten worden afgestemd? Raadpleeg ons dossier Omschakeling van arm naar rijk gas: antwoorden op jouw vragen.

Naar ons dossier

Een visuele controle is vaak genoeg

De meeste toestellen op gas die de laatste 40 jaar in België werden verkocht, zouden perfect moeten kunnen werken op zowel arm als rijk gas, zonder dat daar enige regeling aan te pas komt. Het volstaat doorgaans om het identificatieplaatje of de gebruiksaanwijzing na te kijken.

Bepaalde condensatieketels zullen daarentegen afgestemd moeten worden voor rijk gas, omdat ze illegaal werden aangepast om (beter) te beantwoorden aan de strikte uitstootnormen.

Meer duidelijkheid aub

Voor ons is het duidelijk dat eigenaars van zulke aangepaste verwarmingstoestellen niet zouden moeten betalen voor een technische controle of afstemming, aangezien ze een toestel hebben gekocht dat initieel geschikt was voor beide types gas.

Wij hebben de overheid reeds vragen gesteld over de aspecten van de controles die nog steeds vaag zijn. Zal er op basis van zo'n audit bijvoorbeeld een standaarddocument worden opgesteld dat moet worden voorgelegd aan de bevoegde instanties?

Daarnaast hebben we ook onze eisen doorgegeven. Wij pleiten ervoor dat de consument wordt geïnformeerd over de betrokken toestellen en dat er geen onnodige kosten worden aangerekend. We vragen ook dat de overheid ingrijpt tegen alle oneerlijke of frauduleuze praktijken als gevolg van de omschakeling: onnodige controles of aanpassingen, of zelfs onnodige vervangingen van toestellen. Tot slot willen we dat ze de problematiek van de illegaal ontregelde ketels aanpakt.