Nieuws

Doorstromer of boiler: wat te kiezen?

03 maart 2021
boiler doorstromer warm water

Er bestaat geen alleenzaligmakend systeem om jouw warm water in huis aan te maken. Zowel doorstromers als boilers hebben hun troeven. En veel hangt af van welk soort energie er beschikbaar is. Je moet bijgevolg keuzes maken.

Je bent toe aan de plaatsing of vervanging van jouw warmwatersysteem? Wel, dan zal die keuze van een reeks factoren afhangen: het soort energie dat je ter beschikking hebt (aardgas, stookolie, elektriciteit,...), jouw systeem van centrale verwarming, jouw wensen qua comfort, het aantal douchecellen of badkamers in huis, de afstand van het warmwatersysteem tot de verschillende aftappunten en natuurlijk de prijs van het systeem, de installatie en het energieverbruik.

Warm water via doorstroom of opslag?

Hoe dan ook moet je een keuze maken tussen twee types van warmwatersystemen.

Enerzijds zijn er de toestellen met directe doorstroming (apart of gekoppeld aan de centrale verwarming), die het water enkel opwarmen op het moment dat het nodig is en op dat moment flink aan de bak moeten. Hun grote troef is dat ze een onbeperkte hoeveelheid warm water kunnen leveren en dat ze geen voorraadvat moeten warm houden en dus op dat vlak geen energieverliezen kennen.

Anderzijds zijn er de boilers, waarbij een hoeveelheid warm water wordt opgeslagen en warm wordt gehouden in een opslagvat. Die bieden het comfort dat, anders dan bij doorstroomtoestellen, het water uit de kraan niet van temperatuur en slechts weinig van debiet verandert wanneer iemand ergens anders een warmwaterkraan openzet. Als je water ter beschikking moet hebben voor verschillende douchecellen of badkamers die tegelijk worden gebruikt, kan een boiler veelal aangewezen zijn.

Welk volume en vermogen?

Eens het water van een boiler op is, is het ook op en kan het even duren alvorens er opnieuw warm water beschikbaar is. Daarom heb je er baat bij om een voldoende groot voorraadvat te nemen, afhankelijk van het aantal personen in het gezin en hun gebruiksgewoonten. Neem een boiler liever iets te groot dan te klein. De kosten voor het verbruik zullen overigens vooral afhangen van de hoeveelheid warm water die je verbruikt, en minder van de capaciteit van jouw voorraadvat. Integendeel, als je een te kleine boiler neemt, zul je misschien sneller geneigd zijn om de gewenste temperatuur van het water te verhogen, wat tot een hoger energieverbruik kan leiden.

Als het sanitair warm water door de verwarmingsketel wordt geleverd, kan dit een impact hebben op het vereiste vermogen van de ketel, zoals aangegeven in ons dossier over de vervanging van de verwarmingsketel.

Welk systeem is het voordeligst?

Alles in acht genomen vallen doorstromers doorgaans het goedkoopst uit. Vooral gaswandketels en gasgeisers op aardgas scoren traditioneel goed vanwege de beperkte installatiekosten, hun hoge rendement en de lage gasprijs. Maar aardgas is niet altijd beschikbaar of het is voor de hand liggend om de gasinstallatie aan te passen.

Welnu, dankzij onze rekenmodule kun je voor jouw situatie uitrekenen welk systeem de voorkeur verdient zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit milieustandpunt (CO2-uitstoot).

Naar onze rekenmodule

Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen

Geen enkel systeem verenigt in zich alle kwaliteiten. Daarom maak je jouw keuze volgens wat voor jou belangrijk is. We hebben de voor- en nadelen van elk systeem tegen elkaar afgewogen in ons uitgebreide dossier “Warmwatersystemen: het beste compromis”.

Naar ons dossier