Nieuws

Groener verwarmen met minder CO2-uitstoot: jij hebt de sleutel in handen

02 maart 2020

De CO2-uitstoot van de verwarmingssystemen in onze woningen is aanzienlijk. Warmtepompen worden vaak als oplossing voorgesteld, zo ook op Batibouw. Maar ze vergen een grote investering en elektriciteit is duur in vergelijking met fossiele brandstoffen. We bekeken wat je zelf kunt doen om CO2-armer te verwarmen en wat de overheid beleidsmatig zou moeten doen.

Europa beoogt een CO2-neutrale samenleving tegen 2050. Dat houdt in dat we onze woningen anders en dus milieuvriendelijker zullen moeten verwarmen. We gingen in ons artikel "Isoleren: groener stoken is vooral minder verbruiken" (in Test Aankoop 650 van maart 2020) na welke mogelijkheden er nu en op termijn zijn om het milieu te ontzien. Je leest ook meer ook de diverse keuzecriteria voor een verwarmingssysteem in ons dossier "Welk verwarmingssysteem te kiezen?".

Naar ons dossier Welk verwarmingssysteem te kiezen?

Biobrandstoffen en waterstof: beperkt potentieel

Er bestaan nu al biobrandstoffen, waarbij gas of vloeistof wordt opgewekt uit planten of organisch afval. Maar het aanbod voor de verwarming van woningen is zeer beperkt.

Daarnaast kan waterstof synthetisch gas of synthetische fuel opleveren, in pure vorm of in combinatie met CO2 gewonnen uit biomassa (zoals plantafval). De ontwikkeling ervan zit echter nog in een vroeg stadium en ook andere sectoren zullen deze vorm van brandstof willen benutten. Het is dus maar de vraag wanneer en hoeveel er ooit beschikbaar zal zijn om je woning mee te verwarmen.

Verwarmen met groene stroom niet CO2-vrij

Je zou elektrisch kunnen verwarmen met een 100 % groen energiecontract. Maar we hebben al meermaals aangetoond dat zo’n groen contract niet altijd 100 % hernieuwbare energie garandeert. En dan stook je niet CO2-vrij.

Zonnepanelen dan? Die zullen in de winter niet genoeg stroom leveren zodat je toch nog elektriciteit van het stroomnet moet afnemen. En die elektriciteit kan deels gewonnen zijn uit fossiele brandstoffen. Ook dan stoot je verder behoorlijk wat CO2 uit.

Het komt erop aan om verder in te zetten op de uitbouw van systemen van hernieuwbare energie zodat elektriciteit koolstofarm(er) kan worden geproduceerd.

De prijskloof tussen elektriciteit en aardgas of stookolie dichten

De combinatie van hernieuwbare stroom en warmtepompen biedt op termijn de meeste kansen om CO2-arm te verwarmen. Maar elektriciteit kost momenteel 4 tot 5 maal zoveel als gas of stookolie.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, warmtepompen meer kansen te geven en (fossiele) brandstoffen met een hogere CO2-uitstoot te ontmoedigen, zal de kloof tussen de prijs van elektriciteit en die van gas of stookolie op een of andere manier moeten worden gedicht. Met dien verstande dat een verschuiving in de brandstofkosten de consument moet ontzien en dat zijn energie betaalbaar moet blijven.

Isoleren het meest rendabel

Als we het vergroeningspotentieel van de diverse brandstoffen voor verwarming onder de loep nemen, zou de CO2-uitstoot ervan in de komende 10 jaar volgens onze inschatting hooguit met 5 tot 10 procent kunnen verminderen. Welnu, als je je oude inefficiënte ketel vervangt door een nieuwer, performant en goed afgesteld exemplaar, dalen je warmteverliezen meteen met 10 tot 20 % en verlaagt de CO2-uitstoot ervan op evenredige wijze.

De meest eenvoudige ingreep, is echter niet om anders maar om minder te verwarmen door goed te isoleren. Als je je muren isoleert met 5 cm isolatie, verminder je daar je CO2-uitstoot met 70 %. Met 20 cm isolatie trek je dat percentage op naar 90 %. En enkel glas in je ramen vervangen door hoogrendementsglas deelt je CO2-uitstoot door vijf. Isoleren is dus de sleutel. En die sleutel heb je zelf in handen. Goed om te weten als je door de paleizen van Batibouw trekt…