Dossier

Onderhoud van jouw verwarmingsketel

25 januari 2021
entretien chaudière

Waarom is het zo belangrijk om jouw verwarmingsketel te laten nazien? Hoe vaak moet je hem laten onderhouden? Wat komt daar bij kijken? En wat is een correct tarief voor zo’n onderhoud?

Welke prijzen?

Reken op € 130 tot € 150 zonder btw voor het onderhoud van een installatie op gas, en op € 170 tot € 200 voor een installatie op stookolie.

Het is logisch dat het onderhoud voor gas minder duur uitvalt dan die voor stookolie omdat je bij een stookolieketel vaak stukken moet vervangen, zoals bv. de sproeier.

Deze richtprijzen omvatten de verplaatsingen. Het kan dus zijn dat je een voordeliger prijs kunt vinden als jouw verwarmingstechnieker dicht in de buurt woont. Weet ook dat een hogere prijs geen garantie is op kwalitatief werk.

Een onderhoudscontract?

Sommige verwarmingstechniekers en energieleverancier stellen voor om een onderhoudscontract voor jouw verwarmingsketel te sluiten. Het is moeilijk om een algemeen oordeel over dit soort contracten te vellen. Alles hangt af van de contractvoorwaarden, de dekking, de frequentie van het onderhoud en de prijs.

Als het contract bij het periodieke onderhoud voorziet in depannages en de vervanging van stukken na een normale slijtage voor een bedrag dat in de buurt ligt van de prijs voor een afzonderlijk onderhoud (verplaatsing inbegrepen), kan het de moeite waard zijn. Let wel: voor gas moet je het maandelijkse bedrag van deze contracten over 24 maanden uitsmeren om te kunnen vergelijken met de prijs van het (tweejaarlijks) onderhoud.

Lees dus aandachtig het contract dat jou wordt voorgeschoteld et kijk uit voor problematische clausules: overdreven intresten bij een laattijdige betaling die kunnen oplopen tot 8,5 % per jaar, de mogelijkheid om de prijzen nog te verhogen zelfs nadat het contract is gesloten ingeval andere kosten zouden stijgen (loon, sociale wetten, prijzen van de materialen, vervoer…), vervangstukken die eigendom blijven van het bedrijf bij niet-betaling en die kunnen worden gedemonteerd en teruggenomen, administratieve kosten die kunnen worden opgeëist bij bv. een verbreking van het contract, bewijslast ten laste van de klant in geval van schade veroorzaakt door de technieker, wat vaak een onmogelijke zaak is. Als je dit soort bedingen opmerkt, moet je ze zeker zien te betwisten.