Dossier

Onderhoud van jouw verwarmingsketel

25 januari 2021
entretien chaudière

Waarom is het zo belangrijk om jouw verwarmingsketel te laten nazien? Hoe vaak moet je hem laten onderhouden? Wat komt daar bij kijken? En wat is een correct tarief voor zo’n onderhoud?

Tips

Er komt een en ander kijken bij het onderhoud van een verwarmingsketel. Daarom enkele raadgevingen:

  • Ga na of de verwarmingstechnicus erkend is (zie ook de rubriek “Formaliteiten”). Vraag wanneer je een afspraak maakt, de naam van de persoon die bij jou zal langskomen.
  • Zeg op voorhand aan de telefoon dat je een attest wilt met vermelding van het resultaat van de metingen van de verbranding die moeten worden uitgevoerd. Opmerkelijk is dat het Brussels Gewest een onderscheid maakt tussen “onderhoud” en “controle”. Voor stookolie maakt dat niets uit, want de verwarmingstechnicus moet elk jaar langskomen. Maar voor gas is dat niet zo. Alleen bij een controle moet de technicus metingen van de verbranding uitvoeren en een attest bezorgen, bij een onderhoud niet. Het is dus aan jou om elke drie jaar een de technicus duidelijk te maken dat je een “controle” wenst.
  • Eis na het onderhoud een onderhoudsattest met het ticket met de cijfers van de verbranding door de ketel. De technicus moet daarop zijn naam en zijn erkenningsnummer vermelden. Zelf moet je tegentekenen.
  • Betaal de verwarmingstechnicus pas nadat je alle papieren hebt ontvangen.
  • Bij problemen kan je contact opnemen met de bevoegde overheidsadministraties: LNE (in Vlaanderen), Leefmilieu Brussel (in het Brussels Gewest) en Air & Climat (in het Waals Gewest).