Dossier

Onderhoud van jouw verwarmingsketel

25 januari 2021
entretien chaudière

Waarom is het zo belangrijk om jouw verwarmingsketel te laten nazien? Hoe vaak moet je hem laten onderhouden? Wat komt daar bij kijken? En wat is een correct tarief voor zo’n onderhoud?

Een onderhoudscontract?

Sommige verwarmingstechnici en energieleveranciers stellen je een onderhoudscontract voor jouw verwarmingsketel voor.

Veelal wordt een depannage binnen 24 uur aangeboden. Bij sommige contracten kun je dan gewoon 24 uur op 24 naar een noodnummer bellen. Meestal moet je de verplaatsing, het uurloon en de te vervangen stukken apart bijbetalen. Wat het vervangen van stukken betreft, zijn de contracten er veelal vrij duidelijk over dat het uurloon inbegrepen is als zo’n vervanging tijdens het voorziene onderhoud moet gebeuren. Ga dit zeker na!

De prijzen kunnen sterk uiteenlopen. Als de prijs van zo’n contract meevalt – er bestaan al contracten van ca. € 115 per jaar voor gas en ca. € 160 per jaar voor stookolie – en de verplaatsing en het uurloon in geval van een depannage in de prijs vervat zitten, kun je overwegen om er een aan te gaan. Let er dan op dat je het contract ook achteraf makkelijk kunt opzeggen.

Bij onze juridische analyse van enkele onderhoudscontracten en van de bedingen die erin voorkomen, zijn wij op een reeks anomalieën gestoten. Een overzicht:

  • Bij een late betaling vragen sommige bedrijven hoge verwijlintresten, die kunnen oplopen tot bv. 8,5 % per jaar. Dat is overdreven en in strijd met de Wet op het Economisch Recht (WER).
  • Sommige contracten geven het bedrijf de kans om de prijs nog aan te passen na het sluiten van het contract, bv. als de lonen, de sociale lasten of de prijzen van materialen of vervoer zouden stijgen. Dat is eveneens in strijd met de WER.
  • Zolang de klant niet heeft betaald, blijven sommige bedrijven dankzij een beding van eigendomsvoorbehoud eigenaar van de materialen en mag het ook wat geplaatst is, demonteren en meenemen. Dat zijn overdreven maatregelen die niet evenredig zijn met het nadeel dat het bedrijf kan lijden in geval van niet-betaling door de klant.
  • In sommige onderhoudscontracten vraagt het bedrijf geld, bv. € 50 administratiekosten, als het contract zou worden opgezegd. Eigenlijk belet men hierdoor de klanten om een contract op te zeggen. Dat kan voor ons niet door de beugel.
  • Sommige contracten leggen de bewijslast in geval van eventuele schade door het bedrijf bij de consument. Die laatste zou moeten bewijzen dat er een zware fout is geweest vanwege het bedrijf, wat zo goed als onmogelijk is.

Als je dit soort bedingen zou opmerken, moet je zeker niet nalaten om ze te betwisten.