Persbericht

Consumenten willen betrouwbare ecolabels

14 december 2021

Uit de bevraging van Test Aankoop naar de houding van de consument naar ecolabels en milieuclaims toe, blijkt dat de meeste landgenoten deze instrumenten nuttig vinden, maar dat er verwarring heerst door de overvloed ervan en ze geen vertrouwen hebben in de autoriteiten om de juistheid ervan te verifiëren. De consumentenorganisatie pleit voor een gecentraliseerd systeem op Europees niveau om keurmerken vooraf goed te keuren op basis van geschikte criteria, zodat het vertrouwen van de consument wordt versterkt en het welslagen van de noodzakelijke ecologische transitie kan worden gegarandeerd.

De consument wil meewerken aan de groene transitie

In het kader van de noodzakelijke ecologische transitie die zich binnen tal van domeinen voltrekt, organiseerde Test Aankoop tussen april en mei 2021 een representatieve steekproef onder de Belgische bevolking (tussen 18 en 74 jaar oud).

Hieruit blijkt dat maar liefst 92% van de Belgen van mening is dat het belangrijk tot zeer belangrijk is om zich milieuvriendelijk te gedragen maar weet niet altijd hoe dat moet. Iets wat Test Aankoop ook al aantoonde via een bevraging uit 2020.  85% van de respondenten vindt het nuttig of zeer nuttig dat producten en diensten milieu-informatie bevatten en 43% heeft vandaag meer aandacht voor milieuclaims dan 5 jaar geleden. Ten slotte geven 4 op de 10 (42%) aan dat ze liever een product met een ecolabel kopen dan een product zonder. "Dit is uitstekend nieuws," aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "De steun van de consument is essentieel voor het welslagen van de groene transitie, maar om een weloverwogen duurzame keuze te kunnen maken, moet men natuurlijk wel over de juiste informatie beschikken.”

 

Gebrek aan vertrouwen en kennis

Uit de peiling blijkt echter ook duidelijk dat er een gebrek aan kennis is rond groene claims en ecolabels: 68% zegt weinig of geen kennis te hebben van de vereisten voor het gebruik ervan op producten en diensten of in advertenties. Voorts heeft 43% weinig of geen vertrouwen in de overheidom producten en diensten of reclame te controleren. Consumenten gaan er vaak vanuit dat ecolabels slechts een marketingstrategie zijn om verkoop te stimuleren (57%). De helft van de respondenten geeft dan weer aan niet in staat te zijn een onderscheid te maken tussen een valse en een echte groene claim. 

 

Gedaan met de onduidelijke en onbetrouwbare labels

Een situatie die door Test Aankoop als zeer verontrustend wordt beschouwd, omdat zij niet alleen het engagement van de consument, maar nog meer het welslagen van de groene transitie in gevaar brengt. “Als we het vertrouwen van de consument willen garanderen, moeten we absoluut af van onduidelijke, ongefundeerde en zelfs misleidende labels. Wij moeten ervoor zorgen dat elke milieuclaim betrouwbaar is, zegt Simon November. Om dit te bereiken stelt Test Aankoop een systeem voor van voorafgaande goedkeuring van groene claims of ecolabels via een gecentraliseerd accreditatiesysteem op Europees niveau. Dit proces moet worden uitgevoerd op basis van solide, ambitieuze en empirisch onderbouwde criteria. De markttoezichtautoriteiten moeten systematisch controles uitvoeren op de naleving ervan, klinkt het. Dit sluit ook aan bij de vraag van consumenten naar meer gestandaardiseerde groene claims en zwaardere boetes voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor valse claims. Uit de enquête van Test Aankoop blijkt inderdaad dat 80% van de bevraagden in de war is door de wildgroei aan ecolabels en dat 85% voorstander is van strenge sancties voor greenwashing.

 

Prijs-kwaliteit

Hoewel 40% van de Belgen aangeeft om nooit een product te kopen met een vals ecolabel, zou 24% het toch doen als het product in kwestie goedkoper is en 31% indien datzelfde item van betere kwaliteit is. Dit toont aan dat de consument behoefte heeft aan een duidelijke aanduiding van de duurzaamheid van een product samen met de prijs-kwaliteitverhouding. Dat is de reden waarom Test Aankoop het “Eco&Efficiënt-label” op de markt heeft gezet. Dat label staat garant voor duurzaamheid en van een goede kwaliteit.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.