Persbericht

7 op de 10 Belgen houdt rekening met de milieu impact van huishouddetergenten

04 november 2020

70% van de consumenten hechten belang aan de milieuvriendelijkheid van huishouddetergenten, dat blijkt uit onderzoek van Test Aankoop.   Er blijkt echter een groot gebrek aan beschikbare en betrouwbare informatie over deze producten :  44% voelt zich slecht of zeer slecht geïnformeerd over de milieu aspecten ervan en de meerderheid heeft geen vertrouwen in de ecologische claims die worden vermeld.   Op basis van deze bevindingen, ontwikkelt Test Aankoop - binnen het kader van haar internationale koepel Euroconsumers - het CLEAN-project om zo consumenten correcte en betrouwbare informatie te bezorgen over de duurzaamheid van producten en hen de mogelijkheid te bieden een leidende rol te spelen op weg naar meer duurzaamheid.


De resultaten van de peiling

In september peilde Test Aankoop bij meer dan duizend personen tussen 25 en 79 jaar oud naar hun mening en gedrag als het gaat over de ecologische impact van huishouddetergenten en de beschikbare informatie op hun verpakking.

Niet minder dan 70% van de Belgische consumenten schenkt aandacht aan milieuaspecten bij aankoop van huishouddetergenten.  Een op de vijf laat zich bij een aankoop zelfs sterk leiden door deze aspecten.

 

Groot gebrek aan betrouwbare en correcte informatie over impact op milieu

Nauwelijks 10% van de Belgen vindt zich voldoende geïnformeerd over de ecologische impact van huishouddetergenten.  44% van de landgenoten vindt zich slecht of te weinig geïnformeerd.  Doorverwijzen naar een website om productinformatie te bekomen is niet efficiënt aangezien deze verwijzing niet wordt opgemerkt. Opvallend : 52% van de bevraagde consumenten hebben  helemaal geen vertrouwen te hebben in claims van ecologische aard.  Zo denkt 52% van de bevraagde Belgen dat de vermelde claims op de huishouddetergenten enkel marketingtrucjes zijn met de bedoeling  het vervuilende effect van deze producten te verdoezelen.  94% van de respondenten is bovendien van mening dat de presentatie van de milieueffecten van huishouddetergenten moet worden gestandaardiseerd (bijvoorbeeld een logo of een kleur).

In een interview in het magazine Gondola, gepubliceerd op 29 oktober, zegt Eva De Bleeker - Staatssecretaris van Begroting en Consumentenbescherming - de wil te hebben om de wildgroei van labels (inclusief duurzame labels) te beperken, om zo de voorkeur te geven aan correcte en duidelijke informatie voor de consument. Test Aankoop is verheugd dat mevrouw De Bleeker het belang van kwaliteit van informatie onderstreept. De consumentenorganisatie ondersteunt en stimuleert deze marktdynamiek die gericht is op de ontwikkeling van meer milieuvriendelijke alternatieven, op voorwaarde dat de labels voldoen aan strenge criteria.  De prioriteit is namelijk ervoor te zorgen dat de consument kan vertrouwen op deze labels, die duidelijke, correcte en goed onderbouwde informatie moeten verstrekken.

 

Het CLEAN-project

Deze cijfers bewijzen nogmaals dat consumenten duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en willen meewerken aan een groene transitie.  Daarom is het van cruciaal belang dat ze over correcte, volledige en vooral betrouwbare informatie beschikken over de duurzaamheid van producten en in het bijzonder die van huishouddetergenten, klinkt het bij Test Aankoop. 

 

Dit is meteen ook de reden waarom Euroconsumers -  de internationale koepel waar ook Test Aankoop van deel uitmaakt - het CLEAN-project heeft ontwikkeld met de volgende doelstellingen: 

  • Consumenten correct inlichten over de prestaties en milieu impact van huishouddetergenten ;
  • De aandacht van consumenten trekken door bedrieglijke en onbewezen ecologische claims te signaleren ;
  • Consumenten aanmoedigen gebruik te maken van en te vertrouwen op bestaande eco-labels in plaats vanzelfverklaarde claims ;
  • Lobbyen op Europees en nationaal niveau om ecologische claims en bedrog te beperken.

Om deze ambitieuze doelstellingen te bewerkstelligen, zullen de verenigingen van fabrikanten en producenten, partners in het project, hun testprotocollen voor vaatwasproducten, afwasmiddelen allesreinigers en badkamerreinigers grondig herzien. Test Aankoop ziet zich in zijn ambitie gesterkt door de uitspraken van staatssecretaris voor Consumentenzaken, Eva De Bleeker, die in een interview verklaarde de wildgroei aan labels te beperken en de voorkeur te geven aan duidelijke en correcte labels waarop de consument wel kan vertrouwen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.