Nieuws

Wierook even schadelijk als sigaret

28 januari 2020
wierook

Zodra je wierook aansteekt, verspreidt er zich niet alleen een aangename geur, maar komen er ook tal van ongewenste en soms erg schadelijke stoffen vrij in huis, zo blijkt uit ons onderzoek. Sommige zijn zelfs kankerverwekkend. We vragen striktere regels.

“Natuurlijk", "positieve energie", "zuiverend": wierookstokjes en -kegels worden erg weldadige eigenschappen toegeschreven en worden vaak geassocieerd met welzijn en zich zen voelen. Maar onze testresultaten laten een keerzijde zien, namelijk de uitstoot van giftige stoffen.

Giftige stoffen: ontnuchterend resultaat

We hebben steekproefsgewijs een aantal wierookproducten geselecteerd uit het immense aanbod dat beschikbaar is in winkels en online. Vervolgens gingen we in een lab na of er giftige stoffen vrijkwamen als we ze aanstaken. Het resultaat is ontnuchterend: elk van deze producten stootte schadelijke stoffen uit.

Vooral de uitstoot van benzeen, formaldehyde, acroleïne en koolstofmonoxyde baart zorgen. Benzeen en formaldehyde zijn kankerverwekkend. Acroleïne is een zeer irriterende stof en de vrijgekomen fijnstofdeeltjes zijn dan weer schadelijk voor de ademhaling. Concreet kun je hierdoor last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en irritatie van ogen en longen. Op zich is er amper een verschil tussen dit soort producten aansteken en… in huis roken.

De verkoop inperken

Wij hebben vroeger al de overheid gealarmeerd na tests in 2004 en 2013. Uiteindelijk kwamen er Europese normen voor de testmethodologie van producten die geuren verspreiden na verbranding, en voor de interpretatie van testresultaten. Daar zouden producenten zich dan aan houden.

Zes jaar later moeten we vaststellen dat de verontreiniging van de lucht in huis toch een groot probleem vormt voor de volksgezondheid. Wij vragen daarom dat de overheid de acht onderzochte wierookproducten onmiddellijk van de markt haalt.
Meer in het algemeen vragen wij een verbod op de verkoop van wierookstokjes voor personen onder de 18 jaar, zoals voor sigaretten. Bijkomend vragen wij een reclameverbod en tegelijk een duidelijke etikettering die de risico’s van de producten in kwestie vermeldt.