Nieuws

Wegwerpmaskers: een gevaar voor het milieu

28 oktober 2020
mondmasker vervuiling milieu gezondheid

Chirurgische maskers zijn niet biologisch afbreekbaar. De enige plek waar ze thuishoren, is momenteel de zak met restafval. En dus niet op straat! Ze vormen een gevaar voor zowel de gezondheid als het milieu.

Een neus- en mondmasker dragen op drukke plaatsen helpt het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens de pandemie te beperken. Dat is iets waar alle experts het over eens zijn. Op de website van Test Gezond vind je trouwens een zeer uitgebreid dossier, dat een antwoord biedt op alle vragen die je over dat soort maskers kunt stellen.

Naar ons dossier Mondmaskers

Sommigen dragen maskers in stof die ze na een dagelijkse wasbeurt telkens kunnen hergebruiken. Maar velen gebruiken chirurgische maskers die je dagelijks moet vervangen.

Vóór de pandemie werden deze maskers alleen in ziekenhuizen gedragen en werd het afval ervan op een gecontroleerde manier beheerd. Maar sinds ze in groten getale worden gebruikt door een veel groter deel van de bevolking, vind je ze zowat overal, op straat, in de stad, op het platteland en zelfs op het strand.

Reëel risico voor gezondheid en milieu

Wie denkt dat als je de maskers gelijk waar weggooit, ze vanzelf zullen verdwijnen, heeft het fout voor. Er heerst duidelijk heel wat verwarring over de samenstelling van die maskers. Dat blijkt uit het feit dat ze zowel in gele zakken als bij het karton en papier opduiken.

Chirurgische maskers worden vervaardigd uit verschillende lagen afbreekbaar papier. Behalve de metalen strip en de elastieken die niet biologisch afbreekbaar zijn, bevatten ze grote hoeveelheden polypropyleen (PP), een soort kunststof die pas na jaren is afgebroken, terwijl de moleculen ervan tot in het oneindige achterblijven en voor een chemische vervuiling van de bodem en het water zorgen.

Slechter in het water

In het water kunnen deze maskers echte vallen worden voor de vissen en andere dieren kunnen ze met eten verwarren. Ze vormen een extra dosis vervuiling boven op het talrijke plastic afval dat onze zeeën al vervuilt.

We weten ook dat de plasticdeeltjes die van hun afbraak afkomstig zijn, in het water achterblijven, zich ophopen in de voedselketen en uiteindelijk een ernstig gezondheidsrisico voor de mens mensen.

Bewust worden en handelen

We moeten beseffen dat maskers die op de grond worden gegooid, niet alleen zorgen voor een vies straatbeeld. Door hun aantal vormen ze op korte en lange termijn een reëel gevaar voor de ecosystemen. Ze horen enkel en alleen bij het restafval.

Update: al een eerste initiatief

Toen we dit nieuwsbericht met de bijbehorende waarschuwing publiceerden op 13 oktober, moedigden we de overheden tegelijk aan om op die bedreiging te reageren en initiatieven te nemen om te voorkomen dat de maskers in het milieu terechtkomen. We dachten toen aan het uitwerken van een inzameling (met het oog op recyclage of, in het ergste geval, verbranding) vanuit het Gewest, die bevoegd is voor het afvalbeheer. Welnu, het is de Federale overheid die het eerste initiatief heeft genomen om een informatiecampagne op te zetten op de website "De zee begint bij jezelf"

De FOD Gezondheid roept, net als wij, op om mondmaskers niet te laten rondslingeren maar ze in de vuilnisbak te gooien en liever nog, herbruikbare mondmaskers te gebruiken om zo de afvalberg te verkleinen.