Nieuws

De waterfactuur in Brussel gaat in 2022 fors omhoog

14 december 2021
waterfactuur

De stijging van de waterfactuur komt ongelegen op een moment dat de inflatie op hol slaat, de energieprijzen waanzinnig hoog blijven en de prijzen in de supermarkt in de loop van komend jaar wellicht de hoogte in zullen gaan. In Vlaanderen zou de prijsstijging voor water beperkt blijven.

De elektriciteits- en gasprijzen zetten het gezinsbudget onder druk. Nu komt daar een stijging van de waterfactuur bovenop in het Brussels gewest. Het gaat om een inhaalbeweging met voor een aantal gezinnen een stijging van zo’n 20 à 30 %. De timing is op zijn minst ongelukkig te noemen.

Brusselse waterfactuur veel lager dan in de andere gewesten

De grafiek toont duidelijk dat water veel goedkoper was en blijft voor wie in Brussel woont dan voor wie elders woont. Door de verhoging van de waterprijs zal een alleenstaande die 40 m³ per jaar gebruikt, voortaan € 12 extra betalen (+ 7 %). Maar een gezin van 3 personen met een verbruik van 100 m³ zal plots € 65 meer op tafel moeten leggen (+ 19 %) en een gezin van 5 personen met een verbruik van 150 m³ zal maar eventjes € 135 extra moeten ophoesten (+ 29 %).

Inhaalbeweging

In die prijs zit niet alleen het product “water” vervat, maar ook de infrastructuur en de dienst om het water te produceren en tot bij jou thuis te verdelen. Ook de kosten voor het beheer van het rioleringsnet, de opvang en de zuivering van afvalwater zitten erin verwerkt.

Welnu, sinds 2014 heeft de waterfactuur in Brussel amper 2 prijsstijgingen gekend, namelijk in 2020 en 2021. De watermaatschappij Vivaqua heeft jaar na jaar de kosten voor de drinkwaterproductie en -distributie, de riolering en de stormbekkens zien stijgen, terwijl de inkomsten dat onvoldoende compenseerden. Daardoor stond er in 2020 al een schuld open van 877 miljoen euro.

Ter vergelijking: als we rekening houden met de inflatie, zijn de waterprijzen in Vlaanderen en Wallonië in de periode tussen 2012 en 2019 met respectievelijk 17 % en 19 % gestegen, terwijl ze in Brussel eigenlijk met bijna 4 % waren gedaald.

De forse inhaalbeweging in Brussel komt op een slecht moment voor veel huishoudens die nu al veel prijsstijgingen moeten slikken. De tariefverhoging zou wel gepaard gaan met een reeks flankerende maatregelen (sociaal tarief, verbod op afsluiting, …), waardoor heel wat precaire huishoudens hun waterfactuur zelfs zouden zien dalen.

In elk geval doe je er steeds goed aan om water trachten te besparen. Dat kan op allerlei manieren zoals ons dossier ter zake uitlegt.

Water besparen

Vlaanderen en Wallonië buiten schot

In Vlaanderen loopt het huidige tariefplan nog tot en met 2022. Daardoor is enkel de gewone indexering voorzien. Voor Wallonië zijn er in 2022 al zeker geen prijsstijgingen gepland bij de SWDE, de grootste waterdistributiemaatschappij.