Nieuws

#SignForMyFuture: 260 000 keer ondertekend

16 mei 2019

Vandaag overhandigen we aan de politieke autoriteiten het mandaat voor de nieuwe regering die zal worden gevormd na de verkiezingen van 26 mei om een ambitieus klimaatbeleid te voeren. In totaal tekenden meer dan 260 000 Belgen de petitie #SignForMyFuture, een burgerinitiatief dat we mee ondersteunen.

Op 5 februari werd de aftrap gegeven van de actie #SignForMyFuture. Het doel was zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen om de volgende regionale en federale regeringen aan te sporen om het noodzakelijke te doen om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2° C. En bij voorkeur tot maximaal 1,5° C, zoals ook in het akkoord van Parijs staat vermeld.

“We wonen misschien in een klein land, maar met een gemiddelde uitstoot van 8 ton CO2 per inwoner, moeten ook wij onze bijdrage doen aan de strijd tegen de klimaatsverandering”, onderstreepte Ivo Mechels, CEO van Test Aankoop, bij aanvang van de actie.

Concreet moet België de komende jaren zijn uitstoot drastisch verminderen. Tegen 2050 zou ons land dan klimaatneutraal moeten zijn.

Een onuitgegeven coalitie

Middenveldorganisaties, ondernemers, jongeren, mensen van universiteiten en hogescholen, wetenschappers, maar ook media: heel uiteenlopende partijen hebben elkaar gevonden in #SignForMyFuture.

Ze laat de klassieke politieke tegenstellingen links liggen en heeft een duidelijke boodschap voor onze toekomstige politieke verantwoordelijken.

260 000 handtekeningen

Vandaag, 16 mei, overhandigen we aan de politieke autoriteiten een mandaat voor de volgende regering om een ambitieus klimaatbeleid te voeren. Uiteindelijk hebben 260 000 Belgen de petitie Sign for my future getekend. Via onze website nodigden ook wij iedereen uit om de petitie te ondertekenen.

Het mandaat zal vandaag worden overhandigd tijdens een evenement dat je rechtstreeks kunt volgen vanaf 15u via de Facebookpagina van Sign for my future. 

Wat staat er precies op het programma deze namiddag? Eerst zal Tomas Wyns, onderzoeker aan de VUB, uitleggen hoe een klimaatneutraal België in 2050 er zou uitzien en hoe we die doelstelling kunnen halen. Om 16u wordt de petitie afgegeven aan de politieke verantwoordelijken. Vervolgens vindt een debat plaats waarin we de verschillende partijen uithoren over hun klimaatplannen en hoe ze die denken uit te voeren.

Voor meer informatie, surf naar signformyfuture.be. 

De drie eisen van #SignForMyFuture

Sign For My Future heeft drie concrete eisen.

  1. Een klimaatwet. Deze wet omvat een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om er zo voor te kunnen zorgen dat België klimaatneutraal is tegen 2050 en dat er in de volgende legislatuur de nodige maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Dit wettelijk kader moet ten laatste eind 2020 in voege moeten treden.
  2. Een investeringsplan. Een krachtig, sociaal rechtvaardig investeringsplan zal burgers en ondernemingen helpen en aanmoedigen om mee te stappen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Dit plan zou ten laatste eind 2022 in werking moeten treden.
  3. Een klimaatraad. Een onafhankelijk panel, bestaande uit experten, zou het gevoerde politieke beleid op het vlak van klimaat moeten opvolgen en evalueren.

Ivo Mechels is ambassadeur van #SignForMyFuture

“Wie kan onbewogen blijven voor zo’n grote mobilisatie van burgers en in het bijzonder bij die van al die jongeren die meer klimaatambitie vragen, opdat zij ook nog een toekomst zouden hebben? Hun tijd moet nog komen. Maar daarvoor moeten onze politiek verantwoordelijken wel dringend aan het werk gaan”, zegt Ivo Mechels, die beslist heeft om het initiatief te ondersteunen.

Onze organisatie zet zich al jaren in voor het milieu en het klimaat door je informatie en advies te geven en door ook zelf acties te organiseren.

Je kunt enkele van de initiatieven die we op dit vlak hebben genomen vinden in onze rubriek milieu.

Naar de rubriek milieu