Nieuws

#SignForMyFuture: teken de petitie voor het klimaat

05 februari 2019

05 februari 2019
De actie #SignForMyFuture is een burgerinitiatief, vanuit een brede groepering van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties , media en universiteiten en hogescholen. Bij monde van onze CEO Ivo Mechels vragen ze ambitieuze maatregelen voor het klimaat.

Op 5 februari wordt de aftrap gegeven van de actie #SignForMyFuture. Ze wil zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen om de volgende regionale en federale regeringen aan te sporen om het noodzakelijke te doen om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2° C. En bij voorkeur tot maximaal 1,5° C, zoals ook in het akkoord van Parijs staat vermeld.

“We wonen misschien in een klein land, maar met een gemiddelde uitstoot van 8 ton CO2 per inwoner, moeten ook wij onze bijdrage doen aan de strijd tegen de klimaatsverandering”, onderstreept Ivo Mechels, CEO van Test Aankoop.

Concreet moet België de komende jaren zijn uitstoot drastisch verminderen. Tegen 2050 zou ons land dan klimaatneutraal moeten zijn.

Een onuitgegeven coalitie

Middenveldorganisaties, ondernemers, jongeren, mensen van universiteiten en hogescholen, wetenschappers, maar ook media: heel uiteenlopende partijen hebben elkaar gevonden in #SignForMyFuture. Ze laat de klassieke politieke tegenstellingen links liggen en heeft een duidelijke boodschap voor onze toekomstige politieke verantwoordelijken.

Je vindt alles over dit initiatief op signformyfuture.be. Je ziet er onder meer dat de campagne loopt tot aan de verkiezingen in mei en je kunt deelnemen aan de petitie.

Teken de petitie voor het klimaat

De drie eisen van #SignForMyFuture

Sign For My Future heeft drie concrete eisen.

  1. Een klimaatwet. Deze wet omvat een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om er zo voor te kunnen zorgen dat België klimaatneutraal is tegen 2050 en dat er in de volgende legislatuur de nodige maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Dit wettelijk kader moet ten laatste eind 2020 in voege moeten treden.
  2. Een investeringsplan. Een krachtig, sociaal rechtvaardig investeringsplan zal burgers en ondernemingen helpen en aanmoedigen om mee te stappen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Dit plan zou ten laatste eind 2022 in werking moeten treden.
  3. Een klimaatraad. Een onafhankelijk panel, bestaande uit experten, zou het gevoerde politieke beleid op het vlak van klimaat moeten opvolgen en evalueren.

Ivo Mechels is ambassadeur van #SignForMyFuture

“Wie kan onbewogen blijven voor zo’n grote mobilisatie van burgers en in het bijzonder bij die van al die jongeren die meer klimaatambitie vragen, opdat zij ook nog een toekomst zouden hebben? Hun tijd moet nog komen. Maar daarvoor moeten onze politiek verantwoordelijken wel dringend aan het werk gaan”, zegt Ivo Mechels, die beslist heeft om het initiatief te ondersteunen.

Onze organisatie zet zich al jaren in voor het milieu en het klimaat door je informatie en advies te geven en door ook zelf acties te organiseren.

Je kunt enkele van de initiatieven die we op dit vlak hebben genomen vinden in onze rubriek milieu.

Naar de rubriek milieu