Nieuws

Geen vertrouwen in huidige “groene labels”

14 december 2021
groene steden Europees symbool

Duurzame producten herkennen? Dat blijkt nog knap lastig. Op dit moment vinden veel Belgen milieuclaims namelijk niet alleen verwarrend, maar zelfs onbetrouwbaar. We moeten daarom naar een nieuw systeem om groene labels beter te controleren. 

In een recente enquête, waarbij we een representatieve steekproef deden onder de Belgische bevolking (tussen 18 en 74 jaar), vroegen we de ondervraagden naar hun ervaringen met milieuclaims en ecolabels.  Het goede nieuws is dat 92 % het belangrijk tot zeer belangrijk vindt om zich milieuvriendelijk te gedragen. Het minder goede nieuws is dat zij niet altijd goed weten hoe ze dat moeten doen. 

Gebrek aan kennis over groene claims

Het grootste obstakel blijkt overduidelijk het gebrek aan kennis bij de consumenten rond “groene claims” op producten en diensten. Zo geeft 68 % van de respondenten aan weinig of geen kennis te hebben van de vereisten voor het gebruik van dit soort ecolabels. 57 % van de consumenten is in de war en gaat er vaak vanuit dat deze duurzame keurmerken slechts een marketingstrategie betreft om de verkoop te stimuleren. Daarnaast heeft 43 % weinig of zelfs geen vertrouwen in overheidsinstanties om producten, diensten of advertenties te controleren. De helft van de respondenten geeft aan niet in staat te zijn onderscheid te maken tussen een valse en een echte groene claim.

Géén gebrek aan wilskracht bij de consument

Ondanks het gebrek aan kennis, geeft de meerderheid van de ondervraagden aan dat zij het wél (zeer) nuttig vinden dat producten of diensten milieu-informatie bevatten. Bovendien heeft 43% vandaag meer aandacht voor milieuclaims dan vijf jaar geleden. Ten slotte geven 4 op de 10 mensen aan dat ze liever een product mét ecolabel kopen dan zonder. “Dit is uitstekend nieuws, de steun van de consument is essentieel voor het welslagen van de ecologische overgang”, zegt onze woordvoerder Simon November. "Maar om een weloverwogen duurzame keuze te kunnen maken, moet men natuurlijk wel over de juiste informatie beschikken.”

Een systeem op Europees niveau

Om een milieuvriendelijkere toekomst te versnellen, moet elke groene claim te vertrouwen zijn. Om dit te bereiken, pleiten wij voor een systeem op Europees niveau om keurmerken vooraf goed te keuren op basis van deugdelijke criteria. De markttoezichtautoriteiten moeten controles uitvoeren op de naleving hiervan. Dit sluit ook aan bij de vraag van consumenten naar meer gestandaardiseerde groene claims en zwaardere boetes voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor valse claims.

Ons Eco & Efficiënt-label

Hulp nodig bij het maken van duurzame keuzes? Bekijk ons Eco & Efficiënt-label voor producten die volgens ons van goede kwaliteit én milieuvriendelijk(er) zijn.