Nieuws

Dag van de Aarde: elk gebaar telt, meer dan ooit

22 april 2021
dag van de aarde ecologische voetafdruk

Op deze Dag van de Aarde is het goed even stil te staan bij de vele inspanningen die we moeten leveren om de impact van onze manier van leven en consumeren op het milieu te verminderen. Wij bezorgen jou alvast tools en info om mee de stap te zetten.

Klimaat, biodiversiteit, wijzigingen in de bestemming van grond, ontbossing… Thema’s genoeg die dringend aandacht vragen voor het milieu. Het ijkpunt van de ecologische voetafdruk biedt het voordeel dat die op een snelle en begrijpelijke manier aangeeft welke druk de mens zet op de grondstoffen en diensten die de natuur ons geeft.

Door de coronacrisis heeft de voetafdruk van de mensheid het afgelopen jaar een historische terugval met 9 % gekend, in vergelijking met 2019. Maar laten we toch niet te snel victorie kraaien.

Zelf een rol te spelen

Volgens Global Footprint Network zouden de Europeanen 2,5 planeten nodig hebben om hun levenswijze verder te zetten. Dat is niet houdbaar. Actie is vereist.

Als consumenten hebben we, naast de overheden en de bedrijven, een grote rol te spelen in de noodzakelijke veranderingen. Onze aankoopkeuzes en -gedrag, voedingspatroon, kleding en verplaatsingen kunnen de balans naar de juiste kant doen overhellen.

De daad bij het woord voegen

Volgens een recent onderzoek van MasterCard zegt 81 % van de Belgen bereid te zijn om in 2021 moeite te doen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Meer dan ooit willen we jou daarbij helpen, op weg naar een meer duurzame wereld.

Conform onze strategie van “Approved by Tomorrow” hebben we tal van dossiers in petto om in tal van domeinen duurzame keuzes te maken. Enkele voorbeelden (en de lijst is verre van volledig!):

Tools voor een duurzame keuze

Ook onze koopwijzers bevatten criteria zoals het energieverbruik of de milieu-impact. Ons label “Eco & Efficiënt” bekroont doeltreffende detergenten die het minst vervuilen. En we blijven strijden tegen de geplande veroudering via ons meldpunt “Te rap kapot”, waar je zelf toestellen kunt opgeven die het te snel laten afweten. Laten we samen onze goede voornemens hernieuwen die de Belgen uitspreken, en verder onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Dat zal meer dan ooit nodig zijn naar aanleiding van het politieke akkoord tussen alle landen van de Europese Unie om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 55 % te verminderen ten opzichte van 1990.

Naar ons meldpunt "Te rap kapot"