Nieuws

Circulaire economie: 1 Belg op 3 voelt zich slecht geïnformeerd

03 februari 2023

Hoewel het een belangrijk onderdeel is van een duurzamere wereld is de circulaire economie (nog) geen dagelijkse realiteit voor veel consumenten. We hebben meer dan 1 400 Belgen bevraagd over de obstakels, de noden en de verwachtingen omtrent circulariteit en welke oplossingen nodig zijn om een volgende stap te zetten.

Belgen willen beter geïnformeerd worden

Heb je het gehad met producten die te snel verslijten en met de geplande veroudering? Als we tegenwoordig een nieuw toestel kopen, zoals een wasmachine of een stofzuiger, weten we dat dit over ongeveer 10 jaar zal moeten worden vervangen. Reparaties zijn moeilijk uit te voeren en kosten soms meer dan de aanschaf van een nieuw product. Helaas weten we ook dat wanneer producten aan het einde van hun levensduur komen, amper iets meer dan de helft (57 %, gegevens van 2021) van het elektrische en elektronische toestellenpark in België correct wordt ingezameld en gerecycled, terwijl de Europese doelstelling 65 % is.

Nood aan informatie over energieverbruik en de verwachte levensduur van producten

Om de circulariteit van de economie te versterken, komen uit ons onderzoek drie hefbomen voor acties naar voren: de nood aan informatie, de gebruikerservaring en het delen van informatie over onze producten op een digitaal platform. De Belgische consument vindt het cruciaal dat hij informatie krijgt over het energieverbruik en de verwachte levensduur van toestellen, vooral bij de aankoop.

Belgen zijn bereid extra te betalen voor een goed energielabel

We zouden zelfs bereid zijn om meer te betalen voor een goed energielabel en een langere levensduur. Omgekeerd zou een meerderheid van de Belgen niet méér betalen voor een betere technische bijstand, een langere garantie of een betere herstelbaarheid van de producten. Ten slotte voelen de respondenten zich beter geïnformeerd wanneer ze apparaten kopen of gebruiken dan wanneer ze er pech of problemen mee hebben of ze moeten wegdoen.

De meesten proberen een defect te repareren

Terwijl een grote meerderheid van de respondenten in de afgelopen vijf jaar een defect bij elektrische huishoudapparaten heeft meegemaakt, komen defecten bij hightech producten minder vaak voor. De meesten hebben het defect proberen te herstellen. Ofwel zelf, in het geval van kleine elektrische huishoudapparaten of high-tech toestellen, ofwel door gespecialiseerde diensten voor grote elektrische huidshoudapparaten.

Dit is een goede reflex op het gebied van duurzaamheid en economische circulariteit. Is het gebrek aan informatie om iets zelf te repareren geen groot obstakel, de respondenten noemen dan weer het vaakst de kosten als de reden, net als het feit dat het apparaat te oud is en dat ze liever een nieuw exemplaar hebben.

Een digitaal paspoort voor je toestellen

Geconfronteerd met deze bevindingen, stelt het CircThreadproject voor om online informatiesystemen te creëren met details over toestellen, hun onderdelen en de reparatieen/of recyclingmogelijkheden ervan, vanaf de productie tot het levenseinde van het product. Een soort “digitaal paspoort” waar een meerderheid van de consumenten voorstander van zou zijn als het hun voordelen zou opleveren.

Welke? Om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot een online platform dat hun onderhouds- en reparatieadvies geeft, een raming van de reparatiekosten, of nog een ophaaldienst aan huis om hun afgedankte apparaat te repareren of te recyclen. Na 20 jaar of langer, en niet na 10 jaar.

Het CircThread-project ontvangt financiële steun van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie, onder subsidienummer 958448. Het doel van het project is om de ontwikkeling van een echt circulaire economie te bevorderen door producten duurzaam te maken.