Nieuws

Belgen blijven fan van statiegeld op blik en PET-flessen

07 oktober 2021

74 % van de Belgen uit onze enquête* is te vinden voor een statiegeldsysteem op blikjes en plastic flesjes. Dat is zelfs 8 % meer dan bij een eerdere bevraging in 2017. Waarop wachten onze politiekers nog om eindelijk deze maatregel in te voeren tegen de enorme hoeveelheden zwerfvuil?

Eén zaak staat vast: het draagvlak om statiegeld in te voeren op blik en PET-flessen is erg groot, en onze enquêtes bewijzen dat dat draagvlak elk jaar verder groeit. Naast 74 % van de mensen die voorstander is, zegt 89 % bereid te zijn om zijn of haar verpakkingen naar het inzamelpunt terug te brengen. 

Belangrijk: 82 % van de bevraagden vindt zwerfvuil een (groot) probleem in zijn of haar regio. Op de vraag hoeveel dit statiegeld dan wel mag bedragen, is 44 % van de mensen gewonnen voor een bedrag van 10 cent per blikje of flesje (38 % in 2017).

Doeltreffend in de strijd tegen afval

Een systeem van statiegeld zoals we dat vandaag kennen voor glazen flessen, uitbreiden naar blikjes en PET-flesjes, is niet nieuw. Reeds in 2015 liet toenmalig minister van Leefmilieu Joke Schauvliege de OVAM analyseren wat de impact zou zijn van een statiegeldsysteem op eenmalige drankverpakkingen. De conclusie was dat plastic flesjes en blikjes samen 40 % van het volume van het zwerfvuil uitmaken en dat statiegeld  zou leiden tot 70 tot 90 % minder blikjes en plastic flesjes in het gedumpte afval.

In Duitsland, waar het statiegeldsysteem al langer bestaat, maken blikjes vandaag nog slechts 0,03 % van het zwerfafval uit. In juli jongstleden voerde Nederland statiegeld in op kleine plastic flesjes en uit de eerste resultaten blijkt dat deze fractie meteen spectaculair minder wordt aangetroffen in het zwerfvuil.

Wanneer statiegeld in België?

In Wallonië en Brussel werden al pilootprojecten opgestart en afgevoerd door de sector, die gekant is tegen de maatregel. Maar de zaken evolueren. Nu er nieuwe hoorzittingen beginnen over de invoering van statiegeld in het Waals Parlement, hebben twee Europese federaties van producenten van koolzuurhoudende dranken en water zich uitgesproken voor een duidelijk Europees kader voor statiegeld.

Vandaag zijn 307 van de 581 Belgische gemeenten aangesloten bij de Statiegeldalliantie, waar ook Test Aankoop deel van uitmaakt. We roepen onze regeringen op om te luisteren naar de wensen van de burgers en snel te handelen ten voordele van statiegeld.

* Ons onderzoek is in september gehouden onder ons panel van consumenten, representatief voor de bevolking (regio, geslacht, leeftijd en opleidingsniveau).