Nieuws

Approved by Tomorrow: Hoe kunnen CO2-belasting en koopkracht met elkaar worden verzoend?

08 september 2020

De Covid-19-pandemie bracht een groot deel van de wereld tot stilstand en heeft zo geleid tot een ongekende daling van de uitstoot van broeikasgassen. Welke lessen trekken we hieruit en welk post-coronatijdperk hebben we voor ogen? Dat is wat we nu al enkele weken bespreken in het kader van onze campagne "Approved by Tomorrow". Vandaag ligt de focus op de belasting op koolstof.

De situatie van de afgelopen maanden met een daling van de uitstoot van broeikasgassen tot gevolg, heeft geleid tot de volgende denkpiste: een belasting op fossiele brandstoffen en een CO2-belasting, waardoor een opwaartse spiraal van investeringen, werkgelegenheid en ecologische transitie op gang kan worden gebracht.

Jouw mening is van essentieel belang

De hele zomer door heeft onze campagne "Approved by Tomorrow" het debat over een reeks actuele thema's op gang gebracht. We willen je de kans geven om jouw stem te laten horen en ideeën uit te wisselen. Om zo voor jezelf uit te maken welke post-corona ontwikkelingen je wil zien binnen onze maatschappij. 

Hoe vind je een goed evenwicht tussen de verschillende belangen die vandaag de dag op het spel staan? Hoe kunnen CO2-belasting en koopkracht met elkaar worden verzoend? Hoe kunnen we industrieën belasten met een aanzienlijke CO2-voetafdruk?

Zou je voorstander zijn van een "groene prijs" die de milieukosten van het verbruikte product weerspiegelt, dat wil zeggen rekening houdend met de werkelijke kosten van elk product (productie, transport, recycling)? Kortom, een groene prijs ter vervanging van de bestaande milieuheffingen.

Deel je mening

Ja tegen koolstoftaks, maar onder bepaalde voorwaarden

Deze milieubelasting, van toepassing op fossiele brandstoffen die veel broeikasgassen uitstoten (olie, kolen en gas), beoogt het controleren van de opwarming van de aarde en maakt zeker deel uit van de oplossingen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Wij zijn dus voorstander. Belastingen die de consument naar duurzamere en koolstofvrije producten doen grijpen, ja. Maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

De belasting op koolstof moet budgetneutraal zijn voor gezinnen. Ze komt "in plaats van" en niet als een extra belasting. De koolstoftaks pakt vooral de negatieve sociale gevolgen aan en richt zich op kwetsbare gezinnen. Ze moet dus maatschappelijk verantwoord zijn. Als consument die bijdraagt aan het systeem, moet je er ook van kunnen profiteren. Via de herverdeling van belastinggerelateerde inkomsten, bijvoorbeeld door een interessantere prijs voor milieuvriendelijke producten.

Verder is het vanzelfsprekend dat de opbrengst van deze nieuwe belastingen duidelijk moet gaan naar een beleid dat gericht is op duurzame ontwikkeling en transitie. De overheid speelt hierin een grote rol.

En wat is jouw mening? Laten we hierover discussiëren!

Neem deel aan de discussie

Wij ijveren tevens voor het optimaliseren van de herstelbaarheid van toestellen en het optreden tegen geprogrammeerde veroudering. Waarom ontmoedigen we deze geplande veroudering, waartegen we al jaren vechten, niet met financiële maatregelen? Maar ook maatregelen waardoor tweedehands producten onder optimale omstandigheden weer op de markt kunnen worden gebracht, zouden dit systeem versterken.

Daarnaast moeten bedrijven (meer) transparant zijn over hun milieu- en sociale impact.