Dossier

Regenwater opvangen en benutten

25 november 2021
regenwater regenwaterput regenwatersysteem

Om de goede werking van een regenwaterinstallatie te waarborgen en de kwaliteit van het water, te verzekeren, moet je het reservoir en alle onderdelen geregeld checken en onderhouden. Hoe vaak dat moet gebeuren, hangt af van het gebruik, de verwachte waterkwaliteit en de onmiddellijke omgeving (bv. aanwezigheid van planten en dieren).