Dossier

Onze kinderen en vervuiling

25 november 2021

Uit onze verschillende analyses (urine, haar) die we sinds 2019 bij kinderen hebben uitgevoerd, blijkt in welke mate zij zijn blootgesteld aan of zelfs besmet zijn met tal van chemische stoffen. Vervuiling is een complex probleem. En de effecten ervan op de gezondheid zijn al even complex. In dit dossier maken we de balans op.

Inleiding

Men vermoedt nu dat veel ziekten (kanker, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten en neurodegeneratieve ziekten), en ook bepaalde voortplantingsproblemen worden veroorzaakt door milieufactoren zoals vervuiling (lucht, water, bodem), onze voeding en onze verslavingen (tabak, alcohol, drugs).

Het probleem van de chemische verontreiniging is bijzonder groot en ingewikkeld, net als de gevolgen ervan voor de gezondheid, onder meer omdat chemische stoffen in ons lichaam op elkaar inwerken: zij breken af (en soms zijn de producten van hun afbraak nog gevaarlijker), zij worden met elkaar gecombineerd (“cocktaileffect”), sommige raken gemakkelijker verwijderd dan andere.

We worden allemaal getroffen in uiteenlopende mate

Bovendien zijn bepaalde bevolkingsgroepen gevoeliger voor vervuiling. Dat geldt onder meer voor zwangere vrouwen en hun foetussen, baby's en kinderen, adolescenten, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem en/of chronische aandoeningen – aandoeningen van de luchtwegen (allergieën, astma, de longziekte COPD), hart- en vaatziekten, diabetes, enz. Elk organisme reageert anders als het wordt geconfronteerd met dezelfde verontreinigende stoffen: bij gelijke blootstelling vertoont ieder van ons een meer of mindere gevoeligheid voor een bepaalde stof, en ons lichaam reageert op zijn eigen manier.

Onze tests om deze vervuiling op te sporen

In 2019 hebben wij de blootstelling van kinderen aan bepaalde pesticiden onderzocht door de aanwezigheid van deze stoffen in urinestalen na te gaan. Aangezien deze chemische moleculen uit het lichaam worden verwijderd, gaat het hier om een blootstelling en niet om een besmetting.

Dit jaar hebben wij de chronische blootstelling aan en dus de besmetting van kinderen met 1 800 organische verontreinigende stoffen (polluenten) geanalyseerd aan de hand van een ander soort biomonitoring, via een haarlok.

Over de vervuiling waaraan onze kinderen worden blootgesteld, bespreken we in dit dossier: