Alert

Keuring van de elektrische installatie: niemand heeft monopolie

07 juni 2013
keuring van de elektrische installatie

In tegenstelling tot wat sommige keurinstanties u willen doen geloven, is er niemand die het monopolie heeft voor de keuring van de huishoudelijke elektrische installatie van een woning.

Hebt u enkele maanden geleden een woning gekocht? En hebt u net als één van onze abonnees een brief gekregen van AIB Vinçotte om u eraan te herinneren een afspraak te maken voor de keuring van uw elektrische installatie? Dan bent u niet verplicht om daarop in te gaan.

Keuring verplicht

Wie zijn woning verkoopt, is verplicht om zijn elektrische installatie door een erkend organisme te laten keuren. Als die onregelmatigheden vaststelt, krijgt de koper 18 maanden tijd om alles in orde te maken en een nieuwe controle te laten uitvoeren.

Maar in tegenstelling tot wat de brief van AIB Vinçotte laat uitschijnen, bent u niet verplicht om daarvoor een beroep te doen op het organisme dat het eerste verslag heeft opgesteld. U mag zelf een erkend organisme kiezen om te controleren of de problemen die bij de eerste keuring zijn vastgesteld, inmiddels in orde zijn. Een lijst van die organismen vindt u op de website van de FOD Economie (economie.fgov.be).

Controleorganisme vrij te kiezen

AIB Vinçotte beroept zich in zijn brief dus onterecht op het koninklijk besluit van 25/6/2008 wanneer het wijst op "de verplichting om een nieuwe controle te laten uitvoeren". En het organisme heeft zeker niet het recht om binnen drie weken een antwoord te eisen.

Als u zo’n brief van AIB Vinçotte - of van een ander controleorganisme - krijgt, mag u die dus gewoon negeren en de keuring laten uitvoeren door een controleorganisme naar keuze.

Wordt de woning uiteindelijk niet verkocht, dan is de eigenaar niet verplicht om iets te ondernemen, ook al maakt het verslag melding van onregelmatigheden. Omwille van de veiligheid is het natuurlijk wel aan te raden om uw elektrische installatie in orde te maken. Maar u bent in dat geval niet verplicht om ze opnieuw te laten keuren.