Nieuws

Bouwen: de baksteen ligt soms zwaar op de maag

21 februari 2014
bouwen de baksteen ligt soms zwaar op de maag

Gaat u bouwen? De sleutel tot een geslaagd bouwavontuur kunnen wij u helaas niet geven. Maar de ervaringen van 1 330 andere bouwers kunnen wel een steentje bijdragen aan uw beslissingsproces.

Kost van de werken

Uit de enquête blijkt dat de bouwkosten sterk de hoogte in zijn gegaan sinds het jaar 2000. De totale prijs van een woning (zonder de bouwgrond en de erelonen van de architect) is gestegen van gemiddeld € 188 000 in de periode 2000-2004 tot gemiddeld € 262 000 in de periode 2010-2013. Een stijging met zowat € 75 000!

Deels heeft dat wellicht te maken met de sterke toename van het aantal passiefhuizen en lage-energiewoningen de voorbije jaren 74% in de periode 2010-2013). Zulke woningen kosten immers aanzienlijk meer dan traditionele: 14% volgens onze enquête. 

Wat de prijs per m² betreft, stelden we daarentegen geen significante verschillen vast naargelang de woning door een algemeen aannemingsbedrijf of aparte aannemers werd gebouwd. 

Hoe dan ook lag de uiteindelijke prijs vaak hoger dan de raming van de architect. Bij bouwprojecten met verschillende aannemers werd het gebudgetteerde bedrag vaker en in grotere mate overschreden dan bij de projecten van een algemeen bedrijf.