Dossier

Al wat je moet weten als je een huis of appartement wilt kopen of verkopen

03 februari 2022
u wilt een huis of appartement verkopen

Zelf je huis verkopen zonder makelaar? Waarop letten bij de verkoopovereenkomst van een nieuwe woning? En welke rol heeft de notaris bij het kopen of verkopen van je huis of appartement? Wat zijn je rechten en plichten als koper of verkoper? Zo gaat het in zijn werk.

Hoe koop of verkoop ik mijn huis of appartement?

De aankoop van een eigen woning, of het nu een huis of een appartement is, is vanuit juridisch oogpunt een heel complexe aangelegenheid. Het is cruciaal dat je je rechten en plichten kent. 

Ook als verkoper is het belangrijk dat je je aan de regels houdt zodat alles correct verloopt. 

In dit dossier hebben we veelgestelde vragen daarover gebundeld:

Wat je moet weten als je een bestaande woning wilt kopen

Voor elk pand dat vóór 1962 werd gebouwd, mag je ervan uitgaan dat het stedenbouwkundig in orde is. Datzelfde vermoeden geldt voor panden die dateren van tussen 1962 en de datum waarop het gewestplan dat voor die regio van toepassing is, van kracht is geworden.

Wat je moet weten als je een woning "op plan" wilt kopen

Volgens de wet is de projectontwikkelaar verplicht om een gedetailleerd bestek op te stellen. Dat document, dat ook "lastenboek" wordt genoemd, bepaalt hoe de aannemers te werk zullen gaan en welke materialen ze zullen gebruiken. Normaliter zou je daarin alles te weten moeten komen over de kwaliteit die je mag verwachten.

Wat je moet weten als je een pand wilt verkopen

Soms spreekt men ook van een voorkooprecht ten gunste van een huurder. Maar in feite is dat een voorkeurrecht, met andere spelregels. Je kunt meer over dat voorkeurrecht lezen in de vraag "Heeft mijn huurder voorrang om het pand te kopen?"

Wat je moet weten wanneer de (ver)koop in een notariële akte zal worden vastgelegd

Zolang de akte niet is overgeschreven op het hypotheekkantoor, zouden derden bv. nog altijd beslag kunnen laten leggen op het verkochte goed.

Wat je moet weten wanneer er problemen opduiken wanneer je eenmaal in de gekochte woning bent getrokken

Als je in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering hebt laten vermelden binnen welke termijn de projectontwikkelaar de gebreken moest oplossen en hij zich daar niet aan houdt, stel hem dan bij het verstrijken van de termijn met een aangetekende brief in gebreke om binnen een redelijke termijn de gebreken alsnog te verhelpen.

De financiële kant van de zaak

Moet je lenen voor de aankoop van die woning? In ons dossier Een hypotheeklening sluiten: tips kun je het antwoord vinden op vragen over onder meer je maximale afbetalingscapaciteit, de keuze qua looptijd en qua intrestvoet, en het verschil tussen een hypothecaire inschrijving en een hypothecair mandaat.

NAAR ONS DOSSIER MET TIPS OVER hYPOTHEEKLENINGEN