Dossier

De juiste aannemer kiezen

22 februari 2021
De juiste aannemer kiezen

Of het nu is voor de bouw van een volledige woning of voor een kleinere klus, ga nooit met de eerste de beste aannemer/vakman in zee. Ga na of hij betrouwbaar is alvorens een contract te tekenen.

Je wilt een beroep doen op een aannemer/vakman maar vooraleer je je ergens toe verbindt, wil je nagaan of hij wel te goede trouw is, kwaliteitsvol werk zal leveren en niet failliet zal gaan. Wij helpen je op weg met een aantal tips.

Onze tips 

Onze tips zullen je zeker helpen, maar je moet wel beseffen dat zelfs die je geen 100 % garantie bieden op kwaliteit en soliditeit. 

Kan hij referenties voorleggen?

Vraag hem om referenties van werven die hij al heeft afgerond, zo kun je ter plaatse de kwaliteit van zijn werk gaan controleren.

Anderzijds vind je op het internet alvast heel wat interessante gegevens, onder meer financieel. Je hebt dan zijn ondernemingsnummer nodig. Je vindt dit in principe op het internet, op een offerte of een ander document van de aannemer; vraag er hem anders om.

Vind je op internet klachten over hem?

Googel de naam van de aannemer of zijn bedrijf. Op die manier kun je vaak te weten komen of andere consumenten al hebben laten weten dat ze ontevreden waren over het geleverde werk. 

Heeft hij de nodige bekwaamheid?

Elke aannemer moet zich via een ondernemingsloket laten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De Kruispuntbank gaat na of hij wel over de nodige managementvaardigheden beschikt en bij een gereglementeerd beroep ook of hij de vereiste professionele competenties heeft. 

Jammer genoeg werd begin 2019 in Vlaanderen een decreet goedgekeurd waardoor 11 bouwberoepen niet langer gereglementeerd zijn. Het gaat onder meer over dak- en pleisterwerkzaamheden, de installatie van centrale verwarming, gas en sanitair, eindafwerking en algemene aannemingswerkzaamheden. Als een beroep niet gereglementeerd is, is het dus niet nodig zijn om te bewijzen dat je over de vereiste professionele competenties beschikt. Anders gezegd, in Vlaanderen zal iedereen, met of zonder kwalificaties, binnenkort zijn eigen bouwbedrijf kunnen starten. De wet is momenteel nog niet van toepassing, het is wachten op de uitvoeringsbesluiten. Maar vanaf dan zul je in Vlaanderen extra waakzaam moeten zijn bij de keuze van een aannemer, als je wilt voorkomen dat je te maken krijgt met een charlatan zonder enige kennis van zaken.

Hoe dan ook garandeert de inschrijving in de Kruispuntbank in geen enkel geval dat het om een goede aannemer gaat. Zelfs als het beroep gereglementeerd is, hoeft de aannemer immers niet persoonlijk over de nodige technische kennis te beschikken, het volstaat dat een familielid of een medewerker die heeft. Anderzijds doen algemene aannemers vaak een beroep op onderaannemers. Je weet niet precies wie die zijn en of ze voldoen aan de wettelijke vereisten.

Je kunt de gegevens van de Kruispuntbank online raadplegen. Je kunt dat gewoon met zijn naam, zijn adres of zijn ondernemingsnummer (te vinden op internet, een offerte of een ander document, of vraag hem erom).

Je vindt er de volgende inlichtingen over de aannemer:

  • identiteitsfiche van de onderneming (datum van oprichting, adres, rechtsvorm, maatschappelijk kapitaal, ...) 
  • lijst met professionele vaardigheden 
  • identiteit van de personen (zaakvoerder, verantwoordelijke voor het dagelijks beheer, ...) 
  • toegang tot de jaarrekeningen 
  • erkenning voor openbare werken
Is hij financieel solide?

Probeer in de eerste plaats de maatschappelijke zetel van de onderneming te bekijken: waar bevindt die zich? Is het een echt gebouw met een atelier, personeel, enz. of gewoon een anonieme postbus? 

Verder kun je ook de jaarrekeningen raadplegen op de site van de Nationale Bank van België of via de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het ondernemingsnummer kun je op www.checkinhoudingsplicht.be checken of de aannemer sociale of fiscale schulden heeft.

Is een erkende aannemer beter dan een niet-erkende?

Niet per se. Want de erkenning betekent alleen dat de aannemer openbare werken mag uitvoeren, waarbij zijn kredietwaardigheid en bekwaamheid  vooraf zijn gecontroleerd. Vooral grote bedrijven worden erkend. Je kunt via de website van de FOD Economie nagaan of een aannemer erkend is of niet.  

Indien de aannemer met wie je wil samenwerken niet over een erkenning beschikt, betekent dat dus niet dat hij slecht werk aflevert!

De erkenning is anderzijds ook zeker geen absolute garantie. Ook een grote en erkende onderneming kan failliet gaan! En als je een sleutel-op-de-deurwoning hebt gekocht kan de koude douche nog harder aankomen dan wanneer je met een niet-erkende aannemer werkte. Bij een sleutel-op-de-deur verplicht de zogenoemde wet-Breyne de aannemer om een bankwaarborg aan te leggen om de voltooiing of de goede uitvoering van de werken te garanderen. Het bedrag van de bankwaarborg hoeft slechts 5 % van de prijs van de werken te bedragen indien de bouwpromotor een erkende aannemer is ... en 100 % indien hij dat niet is. Met een niet-erkende aannemer maak je bij een faillissement of een slechte uitvoering van de werken dus meer kans om je geld terug te zien.

Is een kwaliteitslabel een garantie?

Neen, want de kwaliteitslabels worden door de sector zelf toegekend en vormen dus geen objectieve indicatie van kwaliteit.

Sommige labels houden wel een troef in, omdat ze garanderen dat de onderneming de wet-Breyne naleeft (voor de bouw). Zo verbinden de aannemers die zich aansluiten bij het Charter der woningbouwers of Construction Quality zich ertoe om de wet-Breyne strikt na te leven.

Is het lidmaatschap van een beroepsorganisatie een garantie?

De bedrijven die bijvoorbeeld lid zijn van Embuild of Bouwunie gebruiken vaak een contract dat voldoet aan de wet-Breyne en krijgen professionele ondersteuning.  Het is evenwel geen absolute kwaliteitswaarborg. 

Is de inschrijving op een onlineplatform een garantie?

We hebben het hier over platforms zoals Batibouw+, Bobex, Casius en Twizzi, om maar de bekendste te noemen. Zij bieden je de mogelijkheid om een aantal gratis bestekken te ontvangen, zonder enige verplichting. Het volstaat dat je online aangeeft voor welk soort werkzaamheden je een vakman zoekt, in welke gemeente het werk moet worden uitgevoerd en binnen welke termijn.

De vaklui moeten betalen om hun diensten te kunnen aanbieden op een platform. De platformen beweren dat ze de beste professionals voor jou uitzoeken, maar blijven vaag over hun selectiecriteria of de redenen waarom de ene wel en de andere niet wordt opgenomen. Ze wijzen ook elke aansprakelijkheid af in geval van problemen. Het enige wat ze doen, is je in contact brengen met vaklui. Dus neen, ook in dat geval ben je niet zeker dat de werken kwaliteitsvol en tegen een correcte prijs zullen worden uitgevoerd.

De offertes komen van bouwondernemers die betaald hebben om aanwezig te zijn op het internetforum. 

Vraagt hij geen te groot voorschot?

Voorschotten vragen is niet bij wet verplicht. Sommige aannemers vragen ze niet (wat vertrouwen in hun financiële situatie schept, omdat ze de aankoop van materialen kunnen voorschieten), andere wel.

Het is altijd aangeraden om een zo klein mogelijk voorschot te betalen. Als je wel een groot bedrag heb betaald, sta je zwak wanneer achteraf blijkt dat de aannemer zijn werk niet (goed) doet. En als hij failliet gaat, riskeer je dat geld nooit meer terug te zien want dan hebben banken en andere grote schuldeisers voorrang bij de bedeling van de resterende activa van het bedrijf en blijft er voor jou vaak geen cent meer over. 

Kies ik beter voor een algemene of voor een gesplitste aanneming?

Een algemene aannemer coördineert verschillende werkzaamheden. Je tekent dan één contract voor al het werk dat moet worden uitgevoerd. Je bent het best beschermd als de zogenoemde wet-Breyne van toepassing is. Dat is automatisch het geval wanneer je een nieuwbouw op plan koopt en in schijven afbetaalt. Let wel op voor algemene aannemers die met onderaannemers werken die niet over de nodige vakkennis beschikken of die in het zwart werken. Niets belet je de lijst met onderaannemers van je aannemer te eisen en hen te checken in de Kruispuntbank.

Maar je kunt er ook voor kiezen om met afzonderlijke vaklui, elk met hun eigen specialiteit, een overeenkomst te sluiten en hen elkaar op de werf te laten opvolgen. Qua prijs-kwaliteitverhouding scoort deze manier van werken het best. Spreek per contract een vaste prijs af. Laat ook telkens de uitvoeringstermijn vastleggen en vermeld de eventuele schadevergoeding bij niet-nageleefde afspraken.

Wij kunnen je helpen als je een vakman zoekt voor energiebesparende werken 

Zoek je een aannemer of installateur voor energiebesparende werken in je huis, dus als je bv. spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas of een condensatieketel wilt plaatsen, dan kunnen wij voor jou een betrouwbare vakman in jouw streek zoeken. Je vindt alle info hier.

ONZE ACTIE BESPAAR ENERGIE 

Als je de offerte aanvaardt, moet de aannemer of installateur kwaliteitsvolle materialen gebruiken en werken volgens de regels van de kunst, en dat tegen een correcte prijs en binnen een redelijke termijn. Er gebeuren willekeurig kwaliteitscontroles op de uitgevoerde werken om hierop toe te zien. Wij hebben die taak aan een externe partner toevertrouwd.

Wij volgen jouw dossier ook op. Na afloop van de werken wordt gecontroleerd of de factuur overeenstemt met de oorspronkelijk opgestelde offerte en naar jou opgestuurd. Duiken er alsnog problemen op, dan komen wij voor jou tussenbeide.

Als je abonnee van Test Aankoop bent of wordt, geniet je bovendien € 25 korting per schijf van € 1 000 op het totaalbedrag van de factuur zonder btw, met een maximum van € 250. 

Gebruik onze modelcontracten

De algemene voorwaarden die de aannemers toepassen voor kleine werken staan vaak vol onrechtvaardige of volkomen onterechte clausules, zoals wij zelf meerdere malen konden vaststellen tijdens onze enquêtes: een te groot voorschot, de prijs wordt niet vanaf het begin vastgelegd, er wordt geen termijn aangegeven, vrijstelling van de aansprakelijkheid van de aannemer ...

Daarom hebben onze juristen een modelcontract voor kleine werken (isolatie van het dak, plaatsen van zonnepanelen, enz.) opgesteld die de rechten en plichten van de twee partijen in evenwicht brengen en die voldoen aan alle aspecten van de wetgeving. Aarzel niet om aan de aannemers met wie je wilt werken, voor te stellen om dat document te gebruiken. 

Wij beschikken ook over een modelovereenkomst voor de volledige bouw van een woning.

NAAR ONZE MODELOVEREENKOMSTEN

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Heb je een probleem met een aannemer/vakman? Aarzel niet om gebruik te maken van onze klachtenbox en je klacht via Test Aankoop te versturen. Hierdoor oefen je extra druk uit op het bedrijf en help je anderen in soortgelijke situaties.

NAAR DE KLACHTENBOX