Dossier

Weigering van eigenaar om werken uit te voeren in huurwoning

24 september 2015
refus propriétaire travaux

24 september 2015

Als de eigenaar van uw huurwoning bepaalde werken moet uitvoeren, laat de situatie in geen geval op haar beloop. Licht hem mondeling in over het probleem en de noodzaak van bepaalde werken of herstellingen.

De eigenaar is belast met alle grote onderhoudswerken en grote herstellingen ten gevolge van ouderdom, normale slijtage, overmacht en administratieve voorschriften. Als dergelijke werken zich opdringen, moet u de eigenaar hiervan mondeling op de hoogte brengen. Hij moet de problemen binnen een redelijke termijn oplossen. 

Ingebrekestelling

Geeft de eigenaar niet meteen gevolg aan uw vraag, stuur hem dan zo snel mogelijk een aangetekende ingebrekestelling. Kwestie van later over een schriftelijk bewijs te beschikken.

Neem het recht niet in eigen hand

Het is af te raden om de werken zelf uit te voeren en de factuur nadien naar de eigenaar te sturen. Doe dat enkel als de werken heel dringend zijn en neem dan foto's van de schade vóór u die herstelt. 

Als de eigenaar niet op de aangetekende ingebrekestelling heeft gereageerd, kunt u eventueel een deel van de huursom achterhouden. Licht de eigenaar hierover wel in.

Vredegerecht

Reageert de verhuurder nog steeds niet, stap dan zonder aarzelen naar het vredegerecht voor een verzoeningsprocedure of een een echte rechtszaak.