Dossier

Weigering betaling laatste schijf bij voorlopige oplevering

25 september 2015
weigering betaling

25 september 2015

Krijg ik de sleutels als ik weiger bij de voorlopige oplevering de laatste schijf te betalen?

Het gebeurt dat u bij de voorlopige oplevering gegronde redenen hebt om de laatste betaling in te houden. Stel bv. dat er nog een hele reeks kleine gebreken zijn die samen een bedrag vertegenwoordigen van ongeveer € 2 000 en het pand daarenboven met vier maanden vertraging wordt opgeleverd: dan hebt u het recht om bij de betaling van het saldo de som van € 2 000 in te houden, vermeerderd met de vergoeding verschuldigd wegens de vertraging.

Maar wat als de projectontwikkelaar op dat ogenblik weigert om u de sleutels te geven?

Ingebrekestelling en zo nodig dwangsom

Stuur hem een aangetekende brief waarin u uitlegt dat u hem in gebreke stelt om u de sleutels binnen 24 uur te bezorgen, en dat u anders naar de kortgedingrechter zult stappen om de sleutels op straffe van een dwangsom te eisen.

Sloten vervangen

Een andere methode bestaat erin dat u de sloten laat vervangen en u zich zo de toegang tot het pand verschaft.