Dossier

Als uw huurder niet betaalt

01 mei 2011
huurder betaalt niet

01 mei 2011

Het is de nachtmerrie van elke eigenaar: een huurder die zijn huur niet of nooit op tijd betaalt. Dat vooruitzicht schrikt velen des te meer af omdat ze denken dat men de huurder in dat geval niet aan de deur kan zetten. Dat kan wel, maar u moet dat door een vrederechter laten beslissen.

Het is mogelijk om een huurder uit het huurpand te laten zetten, maar de procedure is sterk omkaderd. Om willekeurige of lichtzinnige uitzettingen te voorkomen. Een paar dagen achterstand zal dus niet volstaan!

1e stap: een aangetekende brief

Stuur de huurder in eerste instantie een aangetekende brief waarin u hem in gebreke stelt om het achterstallige huurgeld te betalen. Wacht daar niet te lang mee, anders riskeert u dat de achterstand te hoog oploopt. Reageert hij niet, stel dan zelf een afbetalingsplan voor, eveneens met een aangetekende brief

2e stap: de vrederechter

Ingeval de huurder uw afbetalingsplan weigert of niet nakomt, kunt u zich tot de vrederechter wenden en hem aantonen dat uw voorstel niet is gelukt.
Vraag de vrederechter niet alleen om de huurder te veroordelen tot betaling van de achterstallige huur, maar ook om het huurcontract te ontbinden en de uitzetting van de huurder te bevelen.
Als de rechter de huurder beveelt om het pand te verlaten maar laatstgenoemde toch in de woning blijft, moet u een beroep doen op een gerechtsdeurwaarder om hem eruit te zetten.

3e stap: de achterstallige huur

Eens u uw eigendom weer in handen hebt, moet u alleen nog de achterstallige huur proberen terug te krijgen. Dat is niet zo eenvoudig, zeker als uw ex-huurder niet kredietwaardig is. In dat geval vraagt u de vrederechter beter nog tijdens het proces om de huurwaarborg te mogen gebruiken om de schulden af te lossen.
Een andere mogelijkheid is om voor de uitzetting beslag te laten leggen op de meubels en goederen uit de woonst.
U kunt ook vragen om beslag te laten leggen op de inkomsten van de huurder.

Wat als de huurder met de noorderzon verdwijnt?

Het komt niet zelden voor dat een wanbetaler zijn huurwoning zelf verlaat en de benen neemt zonder een adres na te laten. En natuurlijk zonder zijn schuld te vereffenen ... Zelfs in dat geval doet u er goed aan een aangetekende brief te zijner attentie naar de huurwoning te sturen om hem in gebreke te stellen wegens niet-betaling van de achterstallige huur. Als hij die niet bij de post gaat afhalen, wat wellicht het geval zal zijn, krijgt u de aangetekende brief dan terug. De procedure begint dan al te lopen, waardoor u tijd wint. In principe kunt u uw huurwoning immers pas weer in bezit nemen als de vrederechter eenmaal de ontbinding van het huurcontract heeft uitgesproken.
Als de uitstaande schuld hoog genoeg is (hoge achterstallige huurgelden, veel schade in het pand), kan het nuttig zijn een advocaat in te schakelen om u te helpen de huurder terug te vinden.