Dossier

Huur: einde

01 oktober 2012
huur einde

01 oktober 2012

De ene denkt dat men als huurder sowieso voor 9 jaar vast zit als men een huurovereenkomst heeft gesloten. Ten onrechte. De andere is van mening dat men gelijk wanneer een einde kan maken aan de huur. Ook die heeft slechts ten dele gelijk: soms mag de verhuurder wel een schadevergoeding eisen als de huurder vroegtijdig een einde maakt aan de overeenkomst.

Huurovereenkomst van korte duur

Een huurovereenkomst van korte duur betekent dat de huur na hooguit 3 jaar afloopt. In dat geval kan de huurder de huur in principe niet voortijdig opzeggen (evenmin als de verhuurder overigens). Tenzij het contract uitdrukkelijk bepaalt dat de huurder tegen betaling van een schadevergoeding vroeger mag vertrekken: alsmaar meer rechters nemen aan dat zo'n beding geldig is. Ze aanvaarden daarentegen niet dat een verhuurder zich diezelfde mogelijkheid tot vervroegde stopzetting voorbehoudt!

Huurovereenkomst van 9 jaar

Wanneer het geen huurovereenkomst van korte duur betreft, loopt de huur normaliter voor 9 jaar. Dat is de algemene regel wanneer de woning de hoofdverblijfplaats vormt van de huurder en de huurovereenkomst ná 28/2/1991 werd gesloten of vernieuwd. In dat geval zit de huurder echter niet per se voor 9 jaar vast. Anders dan de verhuurder mag de huurder op elk moment een einde maken aan de huurovereenkomst, zonder dat te moeten verantwoorden. Hij moet alleen 3 maanden opzegging geven. De opzegging gaat in de eerste dag van de maand die volgt op die waarin ze werd gegeven.
Wanneer de huurder uiteindelijk toch geen 3 maanden meer in het huurpand blijft wonen, moet hij sowieso de huur betalen voor die laatste 3 maanden. Bovendien is hij de verhuurder daarbij slechts in één geval een schadevergoeding verschuldigd, namelijk wanneer hij de overeenkomst binnen de eerste drie jaar opzegt. Het bedrag hangt af van de datum waarop de overeenkomst effectief afloopt (en dus niet van de opzeggingsdatum):
– als de huur eindigt vóór het eerste jaar om is: 3 maanden huur;
– als de huur eindigt vóór het tweede jaar om is: 2 maanden huur;
– als de huur eindigt vóór het derde jaar om is: 1 maand huur.
Maar bij een opzegging ná die eerste drie jaar heeft een verhuurder dus nooit het recht om schadevergoeding te eisen van de huurder.

Onderlinge overeenkomst

Wanneer u de woning vroegtijdig wilt verlaten, loont het altijd de moeite om contact op te nemen met de verhuurder om te proberen het met hem op een akkoordje te gooien. Zo is hij misschien bereid om u zonder enige schadevergoeding te laten gaan als u zelf voor een nieuwe huurder zorgt.