Dossier

De woning die u huurt, wordt verkocht

01 september 2009
de woning die u huurt wordt verkocht

01 september 2009

Als de woning die u huurt, wordt verkocht, kan de nieuwe eigenaar strikt genomen de huur niet eerder beëindigen dan de vroegere verhuurder. Maar het zit er dik in dat u uiteindelijk toch plaats zult moeten ruimen.
 
 

U krijgt de tijd om een andere woning te zoeken

Met een geregistreerd huurcontract (wat strikt genomen de regel zou moeten zijn) heeft de nieuwe eigenaar exact dezelfde rechten en plichten als de vroegere eigenaar en kan hij het contract dan ook onder precies dezelfde voorwaarden vervroegd beëindigen. Daardoor kan hij de huurder niet van de ene op de andere dag op straat zetten. Wat ook de reden is waarom de nieuwe eigenaar de huurder weg wil, laatstgenoemde heeft sowieso recht op een opzeggingstermijn van zes maanden. Ruim de tijd dus om een andere woning te vinden. De nieuwe eigenaar zal de huurder echter veelal geen schadevergoeding moeten betalen. Zelf in het huurpand komen wonen of het aanzienlijk verbouwen zijn immers twee voorbeelden van geldige motieven om aan een schadevergoeding te ontsnappen.

U kunt slechts zelden worden buitengezet

Alleen als het huurcontract niet werd geregistreerd én de huurder nog geen zes maanden in het pand woont, kan de nieuwe eigenaar de huurder zonder meer op straat zetten. Dat is slechts zelden het geval.