Dossier

De juiste aannemer kiezen

24 januari 2019
De juiste aannemer kiezen

24 januari 2019

Of het nu is voor de bouw van een volledige woning of voor een kleinere klus, ga nooit met de eerste de beste aannemer in zee. Ga na of hij betrouwbaar is alvorens de documenten te ondertekenen.

Je wilt beroep doen op een aannemer maar vooraleer je zich ergens toe verbindt wil je nagaan of hij wil te goede trouw is en niet failliet zal gaan. Waar vind je die informatie? 

Vraag hem eerst en vooral om referenties van werven die hij al heeft afgerond, zo kun je ter plaatse de kwaliteit van zijn werk gaan controleren.

Anderzijds vind je op het internet alvast heel wat interessante gegevens, onder meer financieel. Je hebt dan zijn ondernemingsnummer nodig. Je vindt dit in principe op het internet, op een offerte of een ander document van de aannemer; vraag er hem anders om.

Let op: door je keuze te maken via een internetplatform dat aannemers en consumenten met elkaar in contact brengt (Batibouw+, Twizzi, Bobex en Casius zijn de bekendste), ben je nog niet zeker dat de werken kwaliteitsvol en aan een correcte prijs zullen worden uitgevoerd.
In de praktijk zal men je vragen je bouw of renovatieproject in een email te beschrijven, waarna je een aantal gratis bestekken ontvangt zonder verplichting. De offertes komen van bouwondernemers die betaald hebben om aanwezig te zijn op het internetforum. De internetsites beweren weliswaar dat ze de beste professionals voor jou uitzoeken, maar blijven vaag over hun selectiecriteria of de redenen waarom de enen wel en de anderen niet worden toegelaten. Ze stellen zich ook niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de werken. Het enige wat ze doen, is je in contact brengen met aannemers. Goed om te weten en in gedachten te houden.

Even een overzichtje van de vragen die je je moet stellen en de bronnen die je kunt raadplegen. Opgelet, een positief antwoord op de onderstaande vragen betekent nog geen garantie voor kwaliteit en soliditeit. 

Heeft hij de nodige bekwaamheid? 

Elke aannemer moet zich inschrijven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen die nagaat of hij wel over de nodige managementvaardigheden beschikt en, bij gereglementeerde beroepen, of hij de vereiste professionele competenties heeft. Deze inschrijving garandeert natuurlijk nog niet dat het om een goede aannemer gaat. Hij hoeft immers niet persoonlijk over de nodige technische kennis te beschikken, het volstaat dat een familielid of een medewerker die heeft. Anderzijds doen algemene aannemers vaak een beroep op onderaannemers. Je weet niet precies wie die zijn en of ze voldoen aan de wettelijke vereisten.

Je kunt de gegevens van de aannemer raadplegen op de Kruispuntbank. Je vindt er de volgende inlichtingen:  

  • identiteitsfiche van de onderneming (datum van oprichting, adres, rechtsvorm, maatschappelijk kapitaal, ...) 
  • lijst met professionele vaardigheden 
  • identiteit van de personen (zaakvoerder, verantwoordelijke voor het dagelijks beheer, ...) 
  • toegang tot de jaarrekeningen 
  • erkenning voor openbare werken

Is hij financieel solide? 

Probeer eens de maatschappelijke zetel van de onderneming te bekijken: waar bevindt die zich? Is het een echt gebouw met een atelier, personeel, enz. of gewoon een anonieme postbus? 

Je kunt verder ook de jaarrekeningen raadplegen op de site van de Nationale Bank van België of via de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Je kunt ook nagaan of hij in orde is met zijn sociale bijdragen op www.socialsecurity.be... 

...en of hij in regel is met de fiscus op de site www.myminfin.be. Kies op de homepagina "toegang zonder identificatie" daarna "interactieve diensten" - Attesten - Raadplegen.

Als het om een grote onderneming gaat: is deze erkend? 

De erkenning betekent eenvoudigweg dat de aannemer openbare werken mag uitvoeren, waarbij zijn financiële en technische soliditeit zijn gecontroleerd.  Vooral grote bedrijven worden erkend. 

Indien de aannemer met wie je wil samenwerken niet in die lijst staat, betekent dat niet dat hij slecht werk aflevert! De erkenning is anderzijds ook zeker geen absolute garantie. Ook een grote en erkende onderneming kan failliet gaan! En als je een sleutel-op-de-deurwoning hebt gekocht kan de koude douche nog harder aankomen dan wanneer je met een niet-erkende aannemer werkte. Bij een sleutel-op-de-deur verplicht de wet (Breyne) de aannemer om een bankwaarborg aan te leggen om de voltooiing of de goede uitvoering van de werken te garanderen. Het bedrag van de bankwaarborg hoeft slechts 5 % van de prijs van de werken te bedragen indien de promotor een erkende aannemer is ... en 100 % indien hij dat niet is. Bij een faillissement of een slechte uitvoering van de werken maak je dus meer kans om je geld terug te zien in het tweede geval.

Heeft hij een kwaliteitslabel? 

De kwaliteitslabels worden door de sector zelf toegekend en vormen dus geen objectieve indicatie van kwaliteit. Sommige labels houden wel een troef in, omdat ze garanderen dat de onderneming de wet-Breyne naleeft (voor de bouw). Zo verbinden de aannemers die zich aansluiten bij het Charter van de Bouw zich ertoe om de wet-Breyne strikt na te leven. Construction Quality is ook een kwaliteitslabel. 

Is hij lid van een beroepsorganisatie? 

De bedrijven die bijvoorbeeld lid zijn van de Confederatie Bouw gebruiken een contract dat voldoet aan de wet-Breyne en krijgen professionele ondersteuning.  Het is evenwel geen absolute kwaliteitswaarborg. 

Algemene of gesplitste aanneming

Een algemene aannemer coördineert verschillende werkzaamheden. Je tekent dan één contract voor al het werk dat moet worden uitgevoerd. Je bent het best beschermd als de woningbouwwet van 9/7/1971 van toepassing is (de zogenoemde wet-Breyne). Dat is automatisch het geval wanneer je een nieuwbouw op plan koopt en in schijven afbetaalt. Let wel op voor algemene aannemers die met onderaannemers werken die niet over de nodige vakkennis beschikken of die in het zwart werken. Niets belet je de lijst met onderaannemers van je aannemer te eisen en hen te checken in de kruispuntbank.
Maar je kunt er ook voor kiezen om met afzonderlijke vaklui, elk met hun eigen specialiteit, een overeenkomst te sluiten en hen elkaar op de werf te laten opvolgen. Qua prijs-kwaliteitverhouding scoort deze manier van werken het best. Spreek per contract een vaste prijs af. Laat ook telkens de uitvoeringstermijn vastleggen en vermeld de eventuele schadevergoeding bij niet-nageleefde afspraken.

Gebruik onze modelcontracten!

De algemeen voorwaarden die de aannemers toepassen voor kleine werken staan vaak vol onrechtvaardige of volkomen onterechte clausules, zoals wij zelf meerdere malen konden vaststellen tijdens onze enquêtes: een te groot voorschot, de prijs wordt niet vanaf het begin vastgelegd, er wordt geen termijn aangegeven, vrijstelling van de aansprakelijkheid van de aannemer ... Daarom hebben onze juristen een modelcontract voor kleine werken (isolatie van het dak, plaatsen van zonnepanelen, enz.) opgesteld die de rechten en plichten van de twee partijen in evenwicht brengen en die voldoen aan alle aspecten van de wetgeving. Aarzel niet om aan de aannemers met wie je wil werken voor te stellen om deze documenten te gebruiken. 

Je  kunt bij ons ook terecht voor een modelovereenkomst voor de bouw van een woning.