Dossier

Aannemer (bijna) failliet: hou het hoofd koel!

06 juli 2018

06 juli 2018

Als je geruchten opvangt dat je aannemer failliet zou kunnen gaan of al is gegaan, valt er dan nog iets te redden? Enkele tips om je te helpen de zaken op een serene manier aan te pakken.

Een installatie van zonnepanelen zonder zorgen? Dat is mogelijk met onze groepsaankoop van zonnepanelen. Wij selecteren betrouwbare installateurs en begeleiden je doorheen de volledige werken!

Vraag hier vrijblijvend een offerte voor zonnepanelen

Een contract is een contract

Vergis je niet: als je een contract hebt getekend - en als je bv. de offerte van een aannemer hebt getekend en naar hem hebt teruggestuurd, is er sprake van een contract - blijft dat gelden zolang het niet ontbonden is. Met andere woorden, je kan dus niet zomaar het contract verscheuren en in de prullenbak gooien. Je kan evenmin je voorschot terugeisen als je er een hebt betaald.

Wel kan je bij een bedrijf in moeilijkheden proberen om het contract in der minne te laten ontbinden. Maar het is weinig waarschijnlijk dat de aannemer in kwestie daarop zal ingaan.

Heb je al een voorschot betaald? Dan was dat hopelijk beperkt. Wij raden altijd aan om zo weinig mogelijk op voorhand te betalen, net om de impact van een mogelijk faillissement te beperken. Als je toch een voorschot moet betalen, mag het voor ons hooguit 15% bedragen.

Een mogelijke overnemer

Als een aannemer in moeilijk vaarwater terechtkomt, gebeurt het wel vaker dat zijn bedrijf of zijn klantenbestand wordt overgenomen. In zo’n scenario is het perfect denkbaar dat de overeengekomen werken alsnog worden uitgevoerd, al dan niet met wat vertraging.

Het kan voorvallen dat de geruchtenmolen concurrerende aannemers ter ore is gekomen en dat een ervan zijn kans schoon ziet en voorstelt om de werken over te nemen. Weet echter dat je contract met de eerste aannemer van kracht blijft; je kan dus niet zomaar overstappen.

Het zou bovendien niet de eerste keer zijn dat de firma die in moeilijkheden verkeert, of een collega die zijn kans schoon ziet, je in die context vraagt om het volledige bedrag van de werken te storten alvorens die te komen uitvoeren. Dat is bijzonder riskant: als de aannemer uiteindelijk niet komt opdagen, kan je al je geld kwijt zijn, zeker als hij uiteindelijk toch failliet gaat. Dit is dus af te raden.

Officieel failliet?

In het slechtste geval loopt het faliekant af met het bedrijf. Baseer je dan niet op geruchten, maar ga na of het faillissement daadwerkelijk is uitgesproken; pas dan is het een uitgemaakte zaak. Om hierover uitsluitsel te krijgen, kan je het best gewoon het Staatsblad raadplegen of kan je contact opnemen met de dienst faillissementen van de griffie van de rechtbank van koophandel (binnenkort ondernemingsrechtbank) van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

  • Als je een contract hebt getekend maar geen enkele betaling hebt uitgevoerd, moet je contact opnemen met de curator die voor de opvolging van het faillissement is aangesteld, om van hem een formele bevestiging te krijgen dat het contract zonder kosten kan worden verbroken.
  • Als je een contract had getekend én wel een voorschot hebt betaald, moet je eveneens contact opnemen met de curator om bevestiging te krijgen dat de aannemingsovereenkomst wordt verbroken en kan je aangifte doen van jouw schuldvordering. Of je ooit geld zal zien, is zeer onzeker, want doorgaans komen er heel wat bevoorrechte schuldeisers voor jou aan de beurt.
  • Als er al werken zijn uitgevoerd, maar zijn die niet afgewerkt of op een gebrekkige manier, neem hier dan foto’s van en probeer een minnelijke regeling uit te werken met de curator over het te betalen bedrag.
  • Als de werken volledig en naar behoren zijn uitgevoerd, word je verondersteld die te betalen. Betaal echter alleen aan de curator, niet aan de aannemer.
  • Als de werken (deels) zijn uitgevoerd en er scheelt achteraf iets aan de installatie van het failliet gegane bedrijf, dan kan je je natuurlijk niet wenden tot een aannemer die intussen van het toneel verdwenen is. Je kan je echter wel rechtstreeks tot de fabrikant richten om aanspraak te maken op de fabrieksgarantie. In zo’n geval is het belangrijk dat die makkelijk bereikbaar is. Als die een zetel heeft in België of in Europa zal dat natuurlijk al een stuk schelen.

Hulp nodig?

Heb je problemen met je aannemer? Dan kan een van onze 100 juristen je wellicht helpen.

Bel ons op 02 892 37 05