Nieuws

Primeur: groepsaankoop isolatie in samenwerking met stad Roeselare

10 oktober 2017
huisdak

10 oktober 2017
Vandaag lanceren wij samen met onze partners een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie in samenwerking met de stad Roeselare. Hiermee trachten we de consument meer lokaal aan te spreken en bij te staan bij vragen of problemen.

Wij bieden al langer een ruime waaier aan van energiebesparende maatregelen, waaronder sinds 2014 een groepsaankoop isolatie. De nieuwe samenwerking met een stad in het kader van een bestaande groepsaankoop betekent dan ook een primeur.

Test Aankoop gaat lokaal

Met deze groepsaankoop trachten we de consument meer lokaal aan te spreken en in te spelen op de vertrouwensrelatie consument – inwoner - stadsbestuur.
Net zoals bij de bestaande actie isolatie, staan wij de Roeselarenaar bij indien er vragen of problemen zouden opduiken.

Groepsaankoop past in het hele Klimaatplan van Roeselare

Voor Roeselare past deze samenwerking mooi in de uitrol van haar Klimaatplan, waarmee ze een daling van het energieverbruik beoogt alsook een toename van groene energie in de stad. Bovendien motiveert en begeleidt ze haar inwoners op die manier om beter te isoleren, want in principe moeten alle daken van woningen tegen 2020 verplicht geïsoleerd zijn.

Hierbij aansluitend roept de stad haar “Zolder opruimactie” in het leven voor haar inwoners die hun schuin dak wensen te isoleren. Hiermee geeft ze haar inwoners een extra duwtje in de rug bij het leeghalen van hun zolder. Het ingezamelde materiaal krijgt hopelijk een tweede leven via een geefplein.

Concreet

Alle Roeselarenaars kunnen zich voor de groepsaankoop inschrijven van 10 oktober 2017 tot 31 januari 2018 via de website van Roeselare. Bij vragen kunnen de inwoners tevens terecht in het Klimaathuis.

Inschrijven op de website van de stad Roeselare

Ook wie niet in Roeselare woont, kan zich nog steeds vrijblijvend aanmelden voor de algemene actie isolatie “Bespaar Energie” van Test Aankoop.

Meer weten over de actie Bespaar Energie van Test Aankoop


Afdrukken Versturen via e-mail