Nieuws

Premiestelsels in beweging

15 februari 2019

Het is belangrijk om woningen energiezuiniger te maken, voor de energiebesparing, het extra comfort én het milieu. Vlaanderen zet heel wat financiële stimuli in en ook de andere gewesten laten zich niet onbetuigd. Het Waals Gewest heeft zelfs een complete hervorming van de energie- en renovatiepremies in de steigers staan.

Interesse om jouw woning energiezuiniger te maken? Vraag een gratis offerte voor de plaatsing van isolatie of van een hoogrendementsketel via onze actie Bespaar Energie. 

Gratis offerte aanvragen

Tegen 2050 moeten alle woningen een stuk energiezuiniger zijn. In Vlaanderen voldoet momenteel amper 3 % van de woningen aan het vooropgestelde doel. Om dit ambitieuze einddoel te bereiken, zouden elk uur 11 woningen een grondige energetische renovatie moeten ondergaan. De situatie in de andere gewesten is overigens niet beter.

Met een doorgedreven isolatie beperk je de warmteverliezen uit de woning en verhoog je het wooncomfort. Verder heeft investeren in systemen van hernieuwbare energie een positieve impact op het energiepeil of de E-score van je woning. De drie gewesten hebben een waaier aan financiële steunmaatregelen klaar om je in die richting te duwen. We bekijken de nieuwigheden voor 2019.

Stelsels in verandering

In Vlaanderen zakt de dakisolatiepremie verder, nu van € 6 naar e 4 per m² voor wie werkt met een aannemer (en van € 3 naar € 2 voor wie zelf de werken uitvoert). De andere isolatiepremies (voor muren en vloeren) blijven ongewijzigd.
Voor de plaatsing van hoogrendementsglas blijft de premie dit jaar nog op € 10 per m², maar is de eis strenger geworden (U-waarde van 1,0 in plaats van 1,1).
Wat de systemen van hernieuwbare energie betreft, gaat de geplande daling van de zonneboilerpremie niet door; de (basis)premie van € 550 per m² blijft behouden. Nieuw is dan weer dat je vanaf 2019 een premie kunt krijgen voor een warmtepompboiler (€ 400). Het bedrag van de premie voor een warmtepomp hangt nog steeds af van het type dat je laat installeren (maxima tussen € 300 en € 4 000).
Vlaanderen zet verder in op de totaalrenovatiebonus, die een extra biedt aan wie in een korte termijn minstens drie energiebesparende ingrepen uitvoert.

Het Brussels Gewest verdubbelde in 2018 al het bedrag van de premie voor dakisolatie (basispremie van € 20 per m²). Voor 2019 wordt de premie opgetrokken voor de isolatie van muren langs de buitenkant (basispremie van € 55 per m²) en die voor de vervanging van een verwarmingsketel (basispremie van € 700 voor een condensatieketel op aardgas).Het aanvraagformulier voor de premies is vereenvoudigd en je kunt de aanvraag voortaan tot 12 maanden na de ontvangst van de eindfactuur van de werken indienen (voorheen slechts 4 maanden).

Het Waals Gewest heeft een volledige vernieuwing van het stelsel van energie- en renovatiepremies in petto, dat zou ingaan vanaf de lente van 2019. Nieuw is dat je voortaan verplicht een energieauditeur zou moeten inschakelen, die daarna als enige contactpersoon zal optreden, ook voor de premies. Bovendien zou deze persoon de prioriteiten voor de (energetische) renovatie in de woning bepalen en zou je je daar dan ook aan moeten houden om je recht op de premies niet te verliezen. Wat het bedrag van de premies betreft, geldt het principe dat dit zou worden bepaald door het aantal kWh aan energie dat je kunt uitsparen. Concreet zou dit worden berekend met software die het Gewest ter beschikking zou stellen van de auditeurs. Wie al een voorafgaande aanvraag voor een of meer premies heeft ingediend, zou de keuze krijgen om binnen het oude stelsel te blijven dan wel kunnen kiezen om in het nieuwe stelsel te stappen.

Fiscale en andere financiële stimuli

Alleen het Waals Gewest kent nog een belastingvermindering (van 30 % op de uitgaven met een maximum van € 3 260 voor facturen in 2019) toe voor dakisolatie voor iedereen die zijn fiscaal domicilie in Wallonië. Die belastingvermindering kun je cumuleren met de premie. In de andere gewesten is die belastingvermindering al afgeschaft.

Verder geldt een verlaagd btw-tarief van 6% voor renovaties bij woningen ouder dan 10 jaar, onder meer voor isolatiewerkzaamheden en de plaatsing van systemen van hernieuwbare energie.

Bij afbraak en wederopbouw van woningen geldt in ruim 30 steden verspreid over de drie gewesten een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de heropbouw. Het Vlaams Gewest heeft voor de andere gemeenten recent een slooppremie ingevoerd van € 7 500, voor alle projecten met een vergunning die is of wordt aangevraagd tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019. Het gaat dus om een tijdelijke maatregel.

Verder biedt het Vlaams Gewest in sommige situaties een vermindering op de onroerende voorheffing, de registratierechten en de schenkbelasting als je bepaalde energetische renovaties uitvoert (veelal binnen een bepaalde termijn).

Meer informatie 

Uiteraard zijn de premies aan allerlei voorwaarden gekoppeld en veelal ook begrensd, bv. tot hooguit een bepaald percentage van de factuur. Raadpleeg de website van jouw gewest en/of netbeheerder voor meer details.