Nieuws

Nieuw stelsel woonpremies Waals Gewest van start

06 juni 2019

Het was al maanden aangekondigd, maar sinds 1 juni is het zover: de stelsels van de energiepremies en de renovatiepremies in het Waals Gewest vloeien samen in één geheel, waarbij een aantal andere accenten worden gelegd. De rol van een energieauditeur wordt cruciaal in het verhaal.

Interesse om jouw woning energiezuiniger te maken? Vraag een gratis offerte voor de plaatsing van isolatie of van een hoogrendementsketel via onze actie Bespaar energie.

Gratis offerte aanvragen 

 

Het werd wereldkundig gemaakt met Batibouw: de stelsels van de energiepremies en van de renovatiepremies zouden in Wallonië opgaan in één nieuw premiestelsel, wat sinds begin deze maand is gebeurd. Wat verandert er?

Energieauditeur als centrale pion

Wie in het Waals Gewest tot hiertoe een renovatiepremie wou, moest op voorhand een aanvraag indienen (“avertissement préalable”), waarna een schatter (“estimateur public”) moest langskomen om te kijken in welke mate de woning kon worden verbeterd en of de werken effectief voor de desbetreffende premie in aanmerking kwamen. In het nieuwe stelsel van de woonpremies, dat dus energie- en renovatiepremies combineert, wordt verplicht een energieauditeur ingeschakeld. Je vindt hier een lijst van de ruim 500 auditeurs. 

De taak van de energieauditeur bestaat erin om raad te geven, te begeleiden en de beoogde energiebesparing te berekenen. Hij moet bovendien bepalen welke werken prioritair zijn. Die volgorde is niet vrijblijvend; je moet die volgen of anders vervalt het recht op de premie. 

Anders dan de schatter werkt de auditeur tegen betaling. Voor de audit is wel een premie voorzien zodat je een deel van de kosten kunt terugwinnen. 

Meer begunstigden

Er zijn meer begunstigden in het nieuwe stelsel. Zo is er voortaan ook een premie voor wie meer verdient dan € 97 700 per jaar, terwijl die hogere inkomenscategorie vroeger van elke premie uitgesloten was. En eigenaars hoeven niet langer zelf in hun woning te wonen; ze mogen die onder meer ook op de gewone huurmarkt verhuren mits ze bepaalde richtprijzen qua huur volgen. De woning moet voortaan minstens 15 jaar oud zijn, terwijl ze voorheen 20 jaar moest zijn om recht te geven op een premie.

Meer opvallende nieuwigheden

De premies voor isolatie (dak, muren, vloer) worden niet langer bepaald in functie van het aantal m² dat wordt geïsoleerd, maar volgens de effectieve energiebesparing uitgedrukt in kWh. De berekening hiervan gebeurt aan de hand van software die het Waals Gewest ter beschikking van de energieauditeurs stelt. Dat geldt trouwens ook voor de premie voor de vervanging van glas en schrijnwerk (per bespaard kWh).

Er komen ook een aantal nieuwe premies: voor een pellet- of houtkachel, voor een systeem van mechanische ventilatie en voor verbeteringen aan verwarmings- en warmwatersystemen. Zo kunnen kleine ingrepen als de plaatsing van thermostatische kranen, leidingisolatie, een regeling met een buitensonde enz. het rendement van die systemen aanzienlijk verhogen; daarom geven ze recht op een premie.

Het bedrag van de premies voor hernieuwbare energie (warmtepomp, warmtepompboiler, biomassaketel, bv. pelletketel) stijgt ten opzichte van vroeger, behalve dan voor de zonneboiler. 

Omgekeerd sneuvelt de premie voor de condensatieketel op aardgas in het nieuwe stelsel. 

Wat als je al een aanvraag voor een premie had ingediend?

Als je nu nog een aanvraag wilt indienen, val je automatisch onder het nieuwe stelsel.

Wie zijn voorafgaande aanvraag (“avertissement préalable”) al had ingediend bij de administratie van Huisvesting of van Energie vóór het nieuwe stelsel effectief van kracht werd, dus vóór 1 juni 2019, en die nog niet aan de werken is begonnen, heeft de keuze: hetzij opteren voor het oude stelsel, hetzij kiezen voor het nieuwe stelsel. Je moet dus voor jouw werken uitmaken welk stelsel het meest gunstig zou uitvallen. De website van het Gewest kan je daar bij helpen.