Nieuws

Isoleren: laat de premie je niet ontglippen

14 juni 2018
insulatiion

De Vlaamse overheid zet onder meer via premies in op de isolatie van bestaande woningen, kwestie van het energieverbruik te doen dalen. Maar als de aannemer zich niet aan de regels houdt, is je premie in gevaar. Laat je dus goed informeren en sta op je strepen.

Heb je problemen met een isolatiefirma omdat die de regels niet volgt en dreig je daardoor je premie te verliezen, dan kan je gebruik maken van onze klachtenbox.

Naar de klachtenbox

Ietwat ongebruikelijk nagelde de Vlaamse ombudsman voor energie onlangs een isolatiefirma publiekelijk aan de schandpaal omdat ze de regels niet zou volgen, waardoor heel wat consumenten naast hun isolatiepremie van soms honderden euro’s dreigen te grijpen. Naar verluidt was er sprake van 270 klachten over een en dezelfde firma.

Die firma, Vlaanderen Isoleert, reageert zelf door te zeggen dat het om een misverstand gaat. Maar je kijkt toch maar beter uit als je je woning wil isoleren; het verkrijgen van een isolatiepremie is effectief aan voorwaarden onderworpen.

Eisen qua materialen en plaatsing

Zo moet je, behalve voor dakisolatie, steeds een vakman inschakelen.

Daarnaast gelden eisen zoals een minimale isolatiewaarde (doorgaans uitgedrukt via een minimale R-waarde of, bij na-isolatie van de spouw, een maximale lambdawaarde van het isolatiemateriaal).

Voor spouwmuurisolatie wordt verder gestipuleerd dat de aannemer moet voldoen aan Technische Specificaties bij de plaatsing van het isolatiemateriaal. In die zin moet de aannemer een “Verklaring van Overeenkomstigheid met STS71-1” kunnen toevoegen bij de premieaanvraag. Zo beschik je als consument over een kwaliteitsgarantie omtrent het uitgevoerde werk en het gebruikte materiaal.

Op de website van www.energiesparen.be vind je overigens een lijst van installateurs die bekwaam worden geacht voor de uitvoering van na-isolatie van spouwmuren met in-situ isolatieproducten. Alleen is de werkwijze blijkbaar niet volledig sluitend, aangezien Vlaanderen Isoleert – dat overigens geen overheidsinitiatief is, ook al lijkt de naam zoiets mogelijks te suggereren – op de lijst prijkt maar intussen is terechtgewezen na controles door een externe auditfirma die optreedt voor de Vlaamse overheid. Ongewenst neveneffect hierbij is dat de klant daardoor dreigt zijn premie mis te lopen. Bij spouwmuurisolatie bedraagt die momenteel € 5 per m² en bij vloer- of kelderisolatie € 6 per m². Bij een te isoleren oppervlakte van bijvoorbeeld 70 m² gaat het toch al om een bedrag van € 350 of € 420 euro.

Sta op je strepen

De bewuste firma heeft verklaard dat als klanten effectief hun premie zouden mislopen, ze de consumenten zelf zal vergoeden. Blijf in elk geval niet bij de pakken zitten en laat van je horen. Zo kan je onze klachtenbox gebruiken of bellen naar 02 892 37 05 om je rechten te laten gelden bij deze (of een andere) aannemer.

Over het algemeen hebben aannemers trouwens de neiging om de informatie over de premies in hun offertes als niet-bindend voor te stellen. Maar als ze zelf in gebreke blijven, mag de consument er niet de dupe van zijn. Volgens ons is er anders zelfs sprake van oneerlijke handelspraktijken.

Laat je ontzorgen

Het is een oud zeer dat consumenten niet altijd vertrouwen hebben in de bouwsector. Wij juichen dan ook toe dat de Vlaamse overheid steekproeven laat uitvoeren om te zien of firma’s zich aan de regels van de goede praktijken houden.

Net om je de kans te geven je zonder zorgen aan de isolatieklus te wagen, bieden wij je met onze actie Bespaar Energie zelf ook de mogelijkheid om een gratis offerte aan te vragen bij een vakman uit de eigen streek. Die aannemers worden via onze externe partner gescreend.

Naar onze actie Bespaar energie

Ongeacht welke werkwijze je volgt om een aannemer te vinden, laat je steeds goed informeren over de firma in kwestie en over de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. En uiteraard doe je er goed aan om te vergelijken.