Nieuws

Isolatie- en energiepremies: doe er je voordeel mee

10 januari 2020

Alle Gewesten streven naar meer energiezuinige woningen, niet alleen bij nieuwbouw maar ook op het vlak van renovatie. Om mensen over de streep te trekken, bieden ze onder meer premies aan. Naar jaarlijkse gewoonte bekijken we welke veranderingen het nieuwe jaar 2020 in petto heeft op dat vlak.

Uit onze analyse komt naar voren dat de Gewesten opteren voor continuïteit. Alles bijeen zijn de veranderingen minimaal.

Vlaanderen zet verder in op de totaalrenovatiebonus

In Vlaanderen blijven er premies bestaan voor dak-, muur- en vloerisolatie, alsook voor de plaatsing van hoogrendementsglas en een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler.

Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van 2019. Zo vallen twee premies voortaan lager uit:

  • de premie voor hoogrendementsglas zakt van € 10 naar € 8 per m²;
  • de premie voor een warmtepompboiler daalt van € 400 naar € 300 

We merken op dat er nog steeds een premie wordt toegekend voor de plaatsing van dakisolatie en hoogrendementsglas, ondanks het feit dat er in Vlaanderen sinds 1 januari 2020 eigenlijk een verplichting geldt voor elke woning om een geïsoleerd dak en (minstens) dubbel glas te hebben.

De Vlaamse overheid blijft verder inzetten op een combinatie aan energiebesparende maatregelen via de zgn. totaalrenovatiebonus. Als je meerdere investeringen uit een pakket van 7 uitvoert en dus combineert binnen een periode van 5 jaar, kun je een extra bonus binnenrijven die kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Naast het stelsel van energiepremies, die worden uitgekeerd via netbeheerder Fluvius, bestaat er ook het stelsel van de renovatiepremie.

Op een bepaald ogenblik lag het voornemen op tafel om nieuwe eigenaars van een bestaande woning te verplichten om binnen 5 jaar na aankoop een grondige renovatie (met energiebesparende ingrepen) uit te voeren. Uiteindelijk is die verplichting niet ingevoerd, luidens het nieuwste Vlaamse regeerakkoord, en blijft men inzetten op stimulerende maatregelen zoals de premies.

Brussel: op weg naar een samensmelting van energie- en renovatiepremies?

De energiepremies in het Brussels Gewest blijven zo goed als ongewijzigd in 2020. Alleen is de premie voor efficiënte gasconvectoren gesneuveld. Er wordt wel verder ingezet op het stimuleren van isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallaties en installaties voor warm water, alsook op het opstellen van een energieaudit.

Naar verluidt zou er in 2020 ook een evaluatie plaatsvinden van de stelsels van energiepremies en renovatiepremies om beide beter op elkaar af te stemmen.

Het Waals Gewest kent een eengemaakt stelsel van woonpremies

De samensmelting van energiepremies en renovatiepremies tot woonpremies is al sinds juni 2019 een feit in het Waals Gewest.

Centraal daarin staat de verplichte energieaudit, die moet worden uitgevoerd door een erkende woonauditeur. Die bepaalt welke energiebesparende ingrepen je het best kunt aanpakken en in welke volgorde. Als je verder aanspraak wilt maken op de premies, moet je de volgorde van de werken volgen die de auditeur heeft vooropgesteld.

Informeer je vooraf goed

Voor de diverse premies gelden tal van voorwaarden (eigenaar of huurder, ouderdom van de woning, inkomen,…).

In ons dossier “Energiepremies in 10 vragen” maken wij je al voor een stuk wegwijs.

Naar ons dossier

Je kunt je verder informeren over de specifieke voorwaarden van elke premie via de website van het Gewest waarin je woont:

Verder kun je ook terecht bij het Energiehuis van je gemeente (in Vlaanderen), Homegrade (in Brussel/) of een Guichet de l’Energie (in het Waals Gewest).

Wil je effectief je woning (beter) isoleren maar zie je op tegen de zoektocht naar een geschikte vakman, dan kun je via onze actie Bespaar Energie een gratis offerte van een betrouwbare vakman aanvragen.

Naar onze Actie Bespaar Energie