Nieuws

Oude, nieuwe en verhoogde energiepremies: maak er gebruik van!

22 februari 2021
energiepremies

Bij het begin van het jaar hebben we wellicht doorgaans goede voornemens voor onszelf gemaakt. Maar misschien hebben we intussen ook plannen om onze woning energiezuiniger te maken. Elk Gewest hanteert daarbij een eigen premiestelsel. Vlaanderen en Brussel pakken voor 2021 uit met een reeks nieuwigheden, Wallonië opteert voor continuïteit.

Verbouwen vergt veelal een zware financiële inspanning. Als de renovatie een meer energiezuinige woning kan opleveren, kun je gelukkig aanspraak maken op een aantal steunmaatregelen.

Een hele reeks nieuwe initiatieven in Vlaanderen

We sommen de voornaamste nieuwigheden voor Vlaanderen op.

 • De premie voor wie zelf zijn dak isoleert, is afgeschaft. Daarmee verdwijnt de laatste premie voor doe-het-zelvers.
 • De premie verdubbelt voor de plaatsing van hoogrendementsglas (naar € 16 per m²) en voor isolatie van de gevel langs buiten (naar € 30 per m²).
 • Er is een extra bedrag van € 8 per m² voorzien bij dakisolatie of isolatie van de gevel langs buiten wanneer je tegelijk asbestleien of een onderdak of gevelbekleding met asbest laat verwijderen.
 • Wie het exclusief nachttarief geniet, kan soms aanspraak maken op een verhoogde tegemoetkoming: + 50 % voor isolatie en hoogrendementsglas, + 20 % voor een warmtepomp(boiler).
 • Een installatie van zonnepanelen die na 1 januari 2021 in dienst wordt genomen, geeft recht op een investeringspremie. Het bedrag ervan zal dalen vanaf 2022.
 • Er komt een “epc-labelpremie” voor wie een woning met een slechte energiescore (E of F, of ook nog D voor een appartement) bezit of koopt, en binnen 5 jaar via de opmaak van een energieprestatiecertificaat kan aantonen dat de woning intussen minstens een C (voor een huis) of een B (voor een appartement) haalt.
 • Wie een huis of appartement met een slechte energieprestatiescore koopt, krijgt of erft, kan, ongeacht zijn inkomen, een renteloze lening krijgen tussen € 30 000 en € 60 000 (afhankelijk van het energielabel dat je vooropstelt binnen 5 jaar te zullen behalen).
 • Als je niet voldoet aan de voorwaarden om de federale btw-verlaging voor een heropbouw na sloop te genieten, kun je een Vlaamse slooppremie van € 10 000 (tegenover € 7 500 voorheen) aanvragen. Bij zo’n sloop na heropbouw gelden in 2021 overigens ook verminderde registratierechten zoals die gelden bij de aankoop van een enige woning die je binnen 5 jaar ingrijpend energetisch gaat renoveren.

Hogere premies in Brussel

Brussel had al eerder een aantal premies verhoogd voor eindfacturen die door aannemers zijn opgemaakt tussen september 2020 en 1 september 2021.

 • De Energiepremiebonus heeft een verhoging met 25 % van de premie in petto voor de opmaak van een energieaudit, de plaatsing van dak-, muur- of vloerisolatie of nog superisolerende beglazing. Tegelijk is het premiebedrag niet langer begrensd tot 50 % maar tot 70 % van de factuur. Beide verhogingen gelden wel enkel voor de laagste inkomenscategorie (categorie C).
 • De bonus voor de plaatsing van natuurlijk isolatiemateriaal stijgt van € 10 naar € 15 per m², en dit voor alle inkomenscategorieën.
 • Wie meer dan drie soorten van bepaalde soorten van werken uitvoert, kan rekenen op een verhoogde tegemoetkoming. Aanvragers uit de laagste inkomenscategorie mogen rekenen op 20 % extra, die uit de hogere inkomenscategorieën op een bonus van 10 %.

Een extra nieuwigheid in 2021 is de bonus voor wie een stookolieketel (of een mazout- of kolenkachel) verwijdert om een gasketel, warmtepomp(boiler) of zonneboiler te plaatsen.

Waals Gewest: continuïteit in de woonpremies

Het Waals Gewest heeft zijn premiestelsel al grondig hervormd in juni 2019. Daar zijn geen nieuwe maatregelen aangekondigd.

Essentieel in het verhaal is dat je vooraf een woonaudit laat uitvoeren. De taak van de woonauditeur bestaat erin om raad te geven, te begeleiden en de beoogde energiebesparing te berekenen. Hij moet bovendien bepalen welke werken prioritair zijn. Die volgorde is niet vrijblijvend; je moet die volgen of anders vervalt het recht op de premie. Voor de audit is een premie voorzien zodat je een deel van de kosten kunt terugwinnen.

Opvallend is dat de premies voor isolatie (dak, muren, vloer) en de vervanging van glas en schrijnwerk niet langer worden bepaald in functie van het aantal m², maar volgens de effectieve energiebesparing uitgedrukt in kWh. De berekening hiervan gebeurt aan de hand van software die het Waals Gewest ter beschikking van de woonauditeurs stelt.

Er gelden ook premies voor een pellet- of houtkachel, een systeem van mechanische ventilatie en verbeteringen aan verwarmings- en warmwatersystemen zoals de plaatsing van thermostatische kranen, leidingisolatie of een regeling met een buitensonde.

Verder zijn er premies voor hernieuwbare energie: een warmtepomp, een warmtepompboiler, een biomassaketel, bv. een pelletketel, of nog een zonneboiler.

Aangezien het Waalse premiestelsel de energiepremies en de renovatiepremies heeft geïntegreerd, voorziet het ook tussenkomsten voor werkzaamheden aan onder meer het dak, de gevel, vochtbestrijding of een aanpassing van de elektrische installatie of de gasinstallatie.

Informeer je vooraf

Cruciaal is dat je je altijd vooraf goed informeert over de voorwaarden die aan de toekenning van de premies zijn gekoppeld, en dat geldt voor alle gewesten. Je vindt alvast een leidraad in ons dossier over energiepremies.

Naar ons dossier Energiepremies

Voor een gezonde en energiezuinige woning met Test Aankoop

Heb je zin om je woning grondig te isoleren maar zie je op tegen de zoektocht naar een vakman. Wel, dan kan Test Aankoop soelaas bieden met zijn actie voor een gezonde en energiezuinige woning. Wij doen jou betrouwbare vaklui uit jouw eigen streek aan de hand.

Naar onze actie "Voor een gezonde en energiezuinige woning"