Nieuws

Eengemaakte woon- en energiepremie in elk gewest

15 februari 2022
eengemaakte woon- en energiepremie

In 2022 gaan in Vlaanderen (vanaf juli) en Brussel (sinds 1 januari) de premies voor renovaties en energetische ingrepen op in een eengemaakt premiestelsel. Daarmee volgen beide gewesten het eerdere voorbeeld van het Waals Gewest. Deze administratieve vereenvoudiging is een goede zaak voor de consument.

Elk Gewest tracht zijn inwoners met financiële stimuli aan te moedigen om hun woningen in een kwalitatief goede staat te brengen en tegelijk energiezuiniger te maken. Maar in het labyrint van premies en steunmaatregelen is menig kandidaat-verbouwer ooit wel al eens de weg kwijt geraakt. Met de huidige hoge energieprijzen komt wat extra financiële steun zeker van pas.

Een eengemaakte Verbouwpremie in Vlaanderen

Vlaanderen zal de twee bestaande premiestelsels nog tot 30 juni 2022 aanhouden: enerzijds de premies voor isolatie en hernieuwbare energie via netbeheerder Fluvius, anderzijds renovatiepremies voor renovatiewerken zoals werken aan structurele woningelementen, dak, buitenschrijnwerk en technische installaties.

Vanaf 1 juli 2022 zullen beide afzonderlijke stelsels plaats ruimen voor de Verbouwpremie. Concreet zal het unieke digitale loket van MijnVerbouwpremie echter pas op 1 oktober 2022 opengaan. Facturen uit de periode juli-september 2022 zullen wel in aanmerking komen voor de nieuwe premie.

Met een simulatietool kunt je berekenen hoeveel premie je in de wacht zou kunnen slepen. Je vindt er ook alle details en voorwaarden.

Renolution-programma in het Brussels Gewest

In het Brussels Gewest is het nieuwe eengemaakte premiestelsel al officieel van start gegaan onder de vlag van het Renolution-programma. Het unieke elektronische loket IRISbox zal echter pas operationeel zijn vanaf 1 maart 2022, maar alle facturen vanaf 1 januari 2022 komen ervoor in aanmerking.

Het nieuwe premiestelsel staat open voor alle Brusselaars (eigenaar-bewoners, eigenaar-verhuurders, huurders, mede-eigenaars) en voor alle soorten van gebouwen (huizen, appartementen, kantoren, bedrijven, werkplaatsen, rusthuizen enz.).

Alle premies zul je voortaan altijd na uitvoering van de werken kunnen aanvragen, terwijl je die vroeger vooraf moest aanvragen voor renovaties of een gevelverfraaiing.

Opvallend is dat premies voor hernieuwbare energie (warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler) niet langer worden toegekend bij plaatsing in recente gebouwen. Het gebouw moet minstens 10 jaar oud zijn opdat je in aanmerking zou kunnen komen voor de nieuwe premies.

Waals gewest zet in op een voorafgaande woonaudit

Anders dan in Vlaanderen en Brussel legt het Waals Gewest sinds enkele jaren de verplichting op om eerst een woonaudit te laten uitvoeren door een erkende auditeur. Die maakt een grondige analyse van de woning en bepaalt op basis daarvan ook de volgorde van de werken. Die moet je volgen om de bijbehorende premies te kunnen opstrijken.

Informeer je goed over alle voorwaarden

De eengemaakte premiestelsels leiden je naar een centraal informatiepunt. Daar kun je er alle voorwaarden per premie op naslaan.

Om je al op weg te zetten, hebben wij ook zelf een dossier over de woon- en energiepremies uitgewerkt.

Naar ons dossier "Wegwijs in de woon- en energiepremies"