Dossier

Energieprestatiecertificaat: haal er het maximum uit

28 november 2019

In elk gewest moet je voor een bestaande woning die te koop of te huur wordt aangeboden, een energieprestatiecertificaat laten opmaken. Dat document hoe energiezuinig die woning is. We overlopen wat daarbij komt kijken.

Het EPC in 7 vragen

1. Wanneer heb ik een EPC nodig?

Een EPC is sinds zo’n 10 jaar verplicht bij de verkoop of verhuur van een huis of appartement, meer bepaald wanneer een nieuwe koper of huurder wordt gezocht. Woon je als huurder bv. al 15 jaar in dezelfde woning en blijf je er wonen, dan moet de verhuurder geen EPC laten opmaken.

Uiteraard zijn er uitzonderingen op de algemene regel. In Vlaanderen heb je onder meer geen EPC nodig als je de verkoop of verhuur onderling regelt, bv. tussen ouders en hun kinderen. Verder behoef je geen EPC bij bv. een schenking in Brussel of als het goed wordt aangekocht om het te slopen in Wallonië. De website van elk gewest geeft je een lijst met alle situaties waarin een EPC vereist is alsook de uitzonderingen:

Vanaf 2022 zal het in Vlaanderen overigens verplicht zijn om een EPC-certificaat voor de zgn. “gemene delen” van appartementsgebouwen te maken, los van een eventuele verkoop of verhuur. Dit EPC beschrijft de buitenschil van het gebouw, de tussenvloeren en -muren tussen de individuele appartementen, collectieve stookinstallaties en eventuele zonnepanelen. Het zal later dienen als basis voor de opmaak van EPC’s voor de individuele appartementen. Zo’n EPC kan al vanaf 2020 worden aangemaakt. 

Het Brussels Gewest heeft dan weer de intentie om tegen 2025 een EPC te laten opmaken van elke bestaande woning, dus ook los van de verkoop of verhuur ervan.

2. Hoelang blijft zo’n EPC geldig?

In principe blijft een energieprestatiecertificaat 10 jaar geldig. Er is bijgevolg geen nieuw EPC nodig als bv. een wissel van huurder optreedt binnen die 10 jaar.

In Vlaanderen werd het EPC ingevoerd sinds 2008-2009. De eerste EPC-certificaten zijn dus aan vernieuwing toe als de woning opnieuw te koop of te huur komt. Is de energiewoning sinds de opmaak van het EPC energiezuiniger gemaakt, dan mag je een nieuw EPC laten opmaken maar het is niet verplicht.

Het Brussels Gewest heeft het EPB-certificaat ingevoerd sinds 2011. Als daar werkzaamheden zijn uitgevoerd die een impact hebben op de energieprestaties (isolatie, vervanging van ramen, nieuwe verwarmingsketel …) en de woning wordt opnieuw te koop of te huur gezet, vindt Leefmilieu Brussel het certificaat niet langer representatief en bijgevolg ongeldig. Je moet dan een update van het certificaat vragen, hetzij aan dezelfde certificateur van destijds (als die nog actief is), hetzij aan een nieuwe certificateur. Als je een andere certificateur kiest, zal die opnieuw alle gegevens in de daartoe ontwikkelde software van het gewest moeten invoeren, terwijl de oorspronkelijke certificateur alleen de resultaten van de uitgevoerde werken moet vaststellen en een update van de oorspronkelijke invoergegevens moet doorvoeren. Dat kan uiteraard een invloed hebben op het tarief.

In het Waals Gewest dateren de eerste EPC-certificaten van 2010-2011. Daar moet een nieuw certificaat worden opgemaakt als er intussen aan de woning die te koop of te huur wordt aangeboden, werkzaamheden zijn uitgevoerd waarvoor een bouwvergunning vereist is: een uitbreiding, heropbouw, renovatie … In de andere gevallen zoals bv. de plaatsing van bijkomende isolatie of een nieuwe verwarmingsketel met een beter rendement, kun je het EPC laten updaten, maar ben je niet verplicht. Je moet voor jezelf uitmaken hoe belangrijk je dit vindt; aan jou de keuze.

3. Wat heb ik aan een EPC?

Het is de bedoeling om de kandidaat-kopers of -huurders vooraf te informeren over de energiezuinigheid van de woning die ze op het oog hebben. De verkoper of verhuurder moet daarom in onder meer verkoop-of huuradvertenties de energiescore of het energielabel vermelden. Er staan boetes op inbreuken hierop.

De hamvraag is natuurlijk of de energiescore invloed heeft op de verkoopwaarde van de woningen. Welnu, een recente Vlaamse studie toont aan dat dit het geval is. In Vlaanderen bleken huizen met een energiescore tussen 100 en 199 (nu label B) te worden verkocht tegen een prijs die gemiddeld 10,9 % hoger ligt dan bij vergelijkbare woningen met een score tussen 400 en 499 (nu energielabel E). Op een verkoopprijs van € 200 000, scheelt dat toch € 21 800! Huizen met een EPC tussen 200 en 299 (label C) hebben gemiddeld een verkoopprijs die 6,92 % hoger ligt dan die met een E-label.

Woonhuizen met een B-label werden gemiddeld ook 25 % sneller verkocht dan die met een E-label. Concreet duurt het bij de eerste gemiddeld slechts 75 dagen om ze aan de man te brengen (in plaats van 100 dagen). Bij appartementen is het effect op de prijs minder groot (+ 3,4 %).

Overigens blijkt het effect van de energie-efficiëntie op de verkoopprijs in de loop der tijd te zijn toegenomen.

4. Hoe kan ik een zo gunstig mogelijk EPC krijgen?

De energiedeskundigen (type A, in Vlaanderen) of certificateurs (de benaming in Brussel en Wallonië) die een energieprestatiecertificaat opmaken, moeten een strikt protocol volgen bij de opmaak ervan. Essentieel daarbij is dat ze altijd een bezoek ter plaatse afleggen om vaststellingen te doen. Tegelijk heeft elk gewest een lijst van aanvaardbare bewijsstukken opgesteld zoals facturen, plannen, foto’s enz., waaruit de deskundigen informatie mogen putten:

Als een energiedeskundige of certificateur oordeelt dat een van jouw documenten niet voldoet, mag hij de informatie eruit niet gebruiken. Soms zal hij ook bepaalde vaststellingen niet kunnen doen, bv. als de zolder is ingericht en volledig afgewerkt en de isolatie niet meer zichtbaar is.

Energiedeskundigen mogen zich hoe dan ook niet baseren op verklaringen van de eigenaar. Wel kun je als eigenaar zelf eenvoudig zgn. destructief onderzoek (laten) uitvoeren, bv. een gat boren in een voeg van het metselwerk of een inbouwspot wegnemen. Energiedeskundigen zijn veelal terughoudend om zelf zo’n onderzoek uit te voeren uit vrees dat ze bij eventuele schade voor de herstellingskosten zullen moeten opdraaien.

Als de certificateur geen visuele vaststellingen van bepaalde energiekenmerken kan doen of zich niet kan baseren op een aanvaardbaar bewijs, zal hij die informatie niet in de software mogen invoeren en zal die van minder gunstige standaardwaarden uitgaan. Voor bv. isolatie worden die bepaald op basis van het bouwjaar van de woning.

5. Waar vind ik een geschikte energiedeskundige?

Elk gewest publiceert op zijn website een lijst met erkende energiedeskundigen of certificateurs:

Let wel: het gaat hier om andere personen dan degenen die een energieaudit van woningen voor hun rekening nemen.

Een rangschikking volgens kwaliteit van de deskundigen krijg je niet. Weet wel dat elk gewest controles uitvoert op de kwaliteit van de certificaten en dus het werk van de certificateurs.

6. Hoeveel kost een EPC?

Bij een recente bevraging van energiedeskundigen door het Vlaams Energieagentschap bleek voor een halfopen bebouwing gemiddeld € 258 te worden gevraagd. Voor een appartement ligt de prijs rond € 206. Als de plannen van de woning beschikbaar zijn, kan de prijs met een paar tientallen euro’s zakken.

Het Brussels Gewest liet weten dat de prijzen die energiedeskundigen voor een EPB-certificaat vragen, variëren van € 150 tot € 450. Veel hangt af van de grootte van de woning, de kwaliteit van de documenten die worden voorgelegd en de toegankelijkheid van de technische installaties.

Het Waals Gewest bezorgde ons gemiddelde prijzen (van 2018) voor de diverse woningtypes. Voor een open bebouwing mag je gemiddeld rekenen op € 257, terwijl een rijwoning iets goedkoper uitvalt, met gemiddeld € 235. Een EPC voor een appartement heb je er voor gemiddeld € 164. Het Waals Gewest wijst trouwens terecht op het belang van de ervaring van de certificateur voor de benodigde tijd.

Een tip: concreet doe je er goed aan om op voorhand naar de prijs voor een EPC te vragen bij meerdere energiedeskundigen en dan te vergelijken alvorens jouw uiteindelijke keuze van energiedeskundige of certificateur te maken.

7. Heb ik verhaal als mijn EPC fout lijkt of tegenvalt?

Uiteraard kun je in eerste instantie de energiedeskundige of certificateur om uitleg vragen. Zo kun je hem verheldering vragen over welke elementen precies allemaal in het certificaat zijn verwerkt en in de software ingevoerd.

Heb je als eigenaar of kandidaat-koper of -huurder dan nog twijfels over de correctheid van een EPC, dan kun je een klacht indienen bij de bevoegde gewestelijke instantie.

In Vlaanderen kun je terecht bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

In het Brussels Gewest kun je een klacht indienen bij klachten-certibru@leefmilieu.brussels

In het Waals Gewest kun je een klacht indienen via een specifiek formulier.

Als uit een controle zou blijken dat het certificaat niet volgens het protocol werd opgesteld, zal de energiedeskundige of certificateur verplicht zijn om op zijn kosten een nieuw op te stellen.

In alle gewesten riskeren certificateurs een boete, een schorsing of zelfs het verlies van hun erkenning als ze hun werk niet op de correcte manier uitvoeren of te veel fouten maken.

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

7 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

EPC is slechts een theoretische benadering. Ik heb mijn EPC laten bepalen en het resultaat is 235 KWH/m2. In de praktijk kom ik uit op maximum 80 KWH/ m2.
Ik heb 3 maal gebouwd ( 1973, 1981 en 2003) telkens met houtskelet en extra doorgedreven isolatie en ook telkens met volledig elektrisch verwarming en in vergelijk met vele kennissen kom ik telkens goedkoper uit aan jaarlijkse energie kosten. Komt nog erbij dat de investeringskost lager is en er geen onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Maar ja theorie en praktijk liggen soms ver uiteen. Er wordt zeer veel nonsens vertelt rond verwarming.

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/04/2021
, Gereageerd:

Bedankt, Paul, om deze informatie met ons te delen. Maak gerust via onze energievergelijker een berekening op basis van je jaarverbruik in energie om uit te vissen of je nog steeds voordeliger af bent bij je huidige leverancier of niet. Ik geef je even de link ernaartoe mee:https://bit.ly/3tqrJw4  Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/03/2021

Welke bouwfirma raden jullie aan

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/03/2021
, Gereageerd:

Test-Aankoop maakt geen vergelijkingen van bouwfirma's. We hebben echter wel een dossier over het kiezen van een aannemer online staan met nuttige info, dat vind je hier: https://bit.ly/3lGrfPu  Voor de volledigheid geef ik je ook even een link mee naar ons dossier over sleutel-op-de-deur bouwen: https://bit.ly/3d0P6p7  ^Bertrand

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/01/2021

Ik zie maar 1 reactie? Jullie zeggen 2 ?
Kan testaankoop reageren op mijn EPC waarde en pelletkachel?Wie heeft EPC methode opgesteld? Waar kan ik die bereiken om hun classificatie te kritiseren?

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/01/2021

ik bouwde 25 jaar geleden een K30 woning met elektrische verwarming. Als ik het EPC bereken kom ik aan een hoog getal. Als ik nu de elektrische verwarming vervang door een pelletkachel wordt mijn EPC veel lager? Dus een vervuilende kachel op hout geeft mij een lager EPC dan elektrische verwarming. Kan je dit verklaren?

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/12/2020

Het is nogal moeilijk mijn woning te klasseren. De woning is bedoeld als gesloten bebouwing maar staat al 40 jaar vrij. Het 30° dak heb ik aan de voorkant geisoleerd met 8cm Enertherm (jullie 14cm dikte uit wat materiaal? Er is nogal verschil welk materiaal gebruikt wordt). De achterkant is zoals origineel met rotswol 7 cm denk ik.
De spouwmuren voor en achtergevel zijn opgespoten met isolatiekorrels.
Een zijgevel (is dus bedoeld als scheidingemuur) is aan de buitenkant geisoleerd met 4 cm Rectacvit. De andere zijgevel is enkel bekleed met roufing hoewel aan de binnenkant 2cm isomo steekt. De woning is een zo geheten belle-etagewoning.Dus wij bewonen voornamelijk de 1ste en 2de verdieping. Op het gelijkvloers is er de garage en een achterkamer die nog gebruikt wordt als hobbykamer. Daaronder zit dus geen vloerisolatie. De ramen zijn al 40 jaar dubbel geisoleerd al is alleen de bovenverdieping recent vervangen.De chauffageketel is een hogerendementsketel, dus geen condensatie. En, ja ik heb pas zonnepanelen, al kan ik er maar 4 plaatsen, meer plaats is er niet.
Dit schrijf ik maar om uit te leggen waarom ik het moeilijk heb met jullie formulier.

Community

Woning & energie

Gerelateerde discussies