Module

De indexering van de huurprijs

Update: 30 augustus 2023

WAARVOOR JE DEZE MODULE KUNT GEBRUIKEN

Gebruik deze rekenmodule alleen om de nieuwe huurprijs na de indexering te berekenen als deze twee voorwaarden voldaan zijn:

  • het huurcontract werd ten vroegste op 1/1/1984 gesloten;
  • de woning vormt de hoofdverblijfplaats van de huurder.

LET OP: TIJDELIJK SPECIALE REGELING 

In de drie gewesten van ons land heeft de overheid beslist om tijdelijke maatregelen op te leggen om de indexering te beperken van huurwoningen die niet energiezuinig zijn, waardoor je deze rekenmodule niet zomaar kunt gebruiken.

- In het Vlaams Gewest geldt voor die woningen van 1/10/2022 tot 30/9/2023 een aparte regeling voor de indexering. 

- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er specifieke regels van 14/10/2022 tot 13/9/2023.

- In het Waals Gewest is er een speciale regeling van toepassing van 1/11/2022 tot 31/10/2023. 

Je leest er alles over in onze Toelichting.

 

 €

Zie onze "Toelichting" voor meer info over het indexeringsmechanisme.