De indexering van de huurprijs

Toelichting

Hoe komen wij aan het geïndexeerde bedrag?

Wij passen de wettelijke berekeningsformule toe:

Hierbij is:

  • de basishuurprijs: de prijs die terug te vinden is in de overeenkomst die de partijen hebben ondertekend, zonder de eventuele lasten;
  • de aanvangsindex: de index van de maand vóór die waarin de overeenkomst werd ondertekend (Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Waals Gewest; Vlaams Gewest alleen indien contract ondertekend vóór 1/1/2019) OF de index van  de maand vóór die waarin de overeenkomst in werking is getreden of waarin de huurprijs werd herzien (Vlaams Gewest alleen indien contract ondertekend vanaf 1/1/2019). Het gaat om de gezondheidsindex voor contracten die ten vroegste dateren van 1/2/1994, en om de gewone index der consumptieprijzen voor oudere contracten;
  • de nieuwe index: de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Je kunt die indexcijfers terugvinden op de website van StatBEL.

Het is niet verboden om in het huurcontract een andere indexeringsregel op te nemen, maar het resultaat mag nooit hoger zijn dan het resultaat van de wettelijke formule. Lager mag wel.

Wanneer mag de huur worden geïndexeerd?

Denk vooral niet dat januari dé maand is om de huurprijs te indexeren, dat is fout!

De datum van de indexering hangt af van het contract. De huur mag namelijk pas worden geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, anders gezegd de datum waarop het goed ter beschikking werd gesteld van de huurder.

Mag huur met terugwerkende kracht worden geïndexeerd?

Ja, de verhuurder die beseft dat hij vergeten is om tijdig te indexeren, heeft zijn kans niet helemaal verkeken. In de berekening moet hij echter terugkeren in de tijd en de maand invullen waarin hij de indexering in feite had mogen vragen. En het bedrag dat hij door die vergetelheid te weinig heeft opgestreken, mag hij hooguit voor de drie afgelopen maanden opeisen.