Dossier

Weigering van de huurder om werken te laten uitvoeren

24 september 2015
weigering van de huurder

Onderhoud en kleine herstellingen, de zogenaamde huurherstellingen, vallen ten laste van de huurder. Wat moet je doen wanneer hij weigert om bepaalde werken te laten uitvoeren?

Gaat het om geringe schade, dan mag de huurder wachten tot het einde van de huurovereenkomst om de herstelling te doen, zodat de woning weer beantwoordt aan de eventuele plaatsbeschrijving.

Aanspreken en in gebreke stellen

Als daarentegen het risico bestaat dat de schade verergert, moet jij als eigenaar de huurder daarop aanspreken. Reageert hij niet, wacht dan niet te lang om hem een aangetekende ingebrekestelling te sturen.

Voor de vrederechter

Pas als die stappen tevergeefs blijken, kun je een rechtszaak voor de vrederechter overwegen. De huurder kan daarbij worden veroordeeld tot:

  • het naleven van zijn plichten;
  • het betalen van een schadevergoeding en/of een dwangsom indien hij de schade niet herstelt;
  • de verbreking van de huurovereenkomst als het om een zware fout gaat.