Dossier

Huren als je feitelijk samenwoont

19 juli 2023

Je huurt samen met je partner een woning zonder dat jullie getrouwd of wettelijk samenwonend zijn. Hoe pak je dat het beste aan? Wat zijn de mogelijke scenario's? En wat gebeurt er als je uit elkaar gaat? We overlopen samen met jou welke mogelijkheden je hebt en wat ze betekenen.

Rechten en plichten van feitelijk samenwonende koppels die een woning huren

Hoe ga je als koppel een huurcontract aan? Waar moet je op letten als je niet getrouwd en ook niet wettelijk samenwonend bent? We overlopen de rechten en plichten van een feitelijk samenwonend koppel.

Wie moet het contract ondertekenen?

Als je gaat samenwonen zonder dat het gaat om wettelijk samenwonen, dan is diegene die het huurcontract heeft ondertekend de huurder. Hij of zij heeft als enige de rechten die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Dus als jullie beiden zowel de rechten als plichten willen als huurder, dan moeten jullie samen het contract ondertekenen. Dat is overigens ook zeker aan te raden.

Trek je in bij iemand die al huurder is, dan kan je het huurcontract in die zin laten aanpassen zodat je als partner van de huurder voortaan medehuurder wordt. Dan moet de verhuurder wel akkoord gaan. Dat kan bv via een bijlage bij het contract. Maar er kan ook een nieuw huurcontract getekend worden door beide huurders. Let wel: vanaf 1 september 2019 geldt in Vlaanderen dat wie feitelijk gaat samenwonen, aan de verhuurder toestemming kan vragen om iedere bewoner te beschouwen als officiële huurder. Is er na 3 maanden nog geen akkoord, dan beslist de vrederechter.

Wie moet de huur betalen?

huurder berekent de huur

Diegene die het huurcontract heeft ondertekend moet de huur betalen. Dus als maar één partner het contract heeft afgesloten, is enkel hij gehouden tot de betaling van de huur. De verhuurder kan zich in dit geval dus nooit wenden tot de samenwonende partner.

Tekenden beide partners, dan moeten ze elk de helft van de huur betalen. Zij kunnen door de verhuurder wel niet elk aangesproken worden voor de totaliteit van de huursom tenzij dit in het contract wordt voorzien. Dat is vaak het geval, in een zogenaamde clausule van hoofdelijkheid.

Wat bij huurachterstallen en schade?

Zowel voor huurachterstallen als schade is enkel de huurder aansprakelijk. Als slechts één partner het contract heeft ondertekend, dan is dat dus enkel hij of zij. Indien jullie samen het contract hebben ondertekend, dan is ieder voor de helft aansprakelijk, tenzij hoofdelijke aansprakelijkheid werd opgenomen in het contract. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid kan elke huurder individueel aansprakelijk worden gesteld voor het volledige bedrag.

Einde van de relatie

Het belang van het al dan niet samen ondertekenen van het huurcontract wordt zeer duidelijk bij het einde van de relatie. Als slechts één partner de overeenkomst heeft getekend, dan mag enkel die in de woning blijven. Helemaal normaal want enkel hij of zij is de huurder. De ex-partner kan dus van de ene dag op de andere uit de woning worden gezet.

Wel zal de vertrekkende partner enige tijd moeten krijgen om schikkingen te treffen, tenminste volgens de meeste rechters. Mocht de huurder overlijden dan moet de partner in principe de woning verlaten. Al kan je in dat geval de situatie wellicht nog wel regelen met de verhuurder door een nieuw contract te ondertekenen.

Hebben beiden het contract getekend dan moeten de partners samen afspreken wat met de woning zal gebeuren en wie de huur zal overnemen.
Er zijn dan drie mogelijkheden:

  • Géén van beiden wil in de woning blijven: zeg samen de huurovereenkomst op (beiden moeten de opzeg ondertekenen). Jullie moeten samen de opzeg geven en eventuele schadevergoeding betalen, elk voor de helft tenzij ingeval van hoofdelijke aansprakelijkheid.
  • Eén van beiden zal de overeenkomst overnemen: laat aan de verhuurder weten wie de huurder is die blijft en vanaf wanneer. * Tref met de verhuurder een regeling om de partner die vertrekt te ontslaan van zijn verplichtingen door een aanhangsel bij het huurcontract. Spreek af wat er met de huurwaarborg gebeurt en laat die op de naam van de achterblijver zetten. Let wel: voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 september 2019 geldt in Vlaanderen dat de huurder die vertrekt, een nieuwe huurder kan voorstellen. Gaan de overblijvende huurders of de verhuurder daarmee niet akkoord, dan beslist de rechter. Tot er een nieuwe huurder is, kan de verhuurder de vertrekkende partij 6 maanden lang vragen om de huurprijs te betalen.
  • Jullie willen allebei blijven: tracht samen een oplossing te vinden. Als dat niet mogelijk is zal de rechter de knoop moeten doorhakken.

Nog enkele belangrijke weetjes

  • Een verhuurder mag niet weigeren dat je partner bij je intrekt.
  • Zowel de feitelijke samenwoners als de verhuurder hebben er belang bij dat beide partijen de overeenkomst ondertekenen. Tussen de huurders is het billijker en voor de verhuurder is het eigenlijk een bijkomende waarborg, een extra persoon die hij kan aanspreken bij huurschade of financiële problemen.